Skip to main content

Globema zakończyła kolejny projekt dla EnergiaPro

By 15 grudnia, 200922 czerwca, 2020Energetyka

11 grudnia br. Globema zakończyła kolejny projekt budowy modelu sieci elektroenergetycznej należącej do EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddział w Jeleniej Górze. Projekt ten realizowany był wspólnie z firmą CADExpert i obejmował odwzorowanie w systemie EL.GIS Smallworld infrastruktury sieciowej wysokich i średnich napięć (WN i SN).

W jego ramach przetworzono i umieszczono w systemie zasadnicze i topograficzne mapy podkładowe, wprowadzono linie napowietrzne i kablowe wraz z obiektami takimi jak słupy, węzły kablowe, GPZ, Rozdzielnie RS, stacje SN/nN, przygotowano schematy wewnętrzne obiektów energetycznych oraz zbudowano pełną topologie sieci. Do systemu zostały również zaimportowanie, z zewnętrznej bazy, techniczne dane opisowe powyższej infrastruktury. W systemie EL.GIS znalazło się około 4000 km linii, 23000 słupów, 3200 stacji oraz prawie 17000 łączników umożliwiających modelowanie stanów sieci. Dzięki dobrej współpracy zespołów projektowych Zamawiającego i Wykonawcy, oraz wykorzystaniu technik pracy zdalnej, realizacja całego projektu została przeprowadzona w terminie 8 miesięcy.