O Globemie

Jesteśmy dostawcą produktów i usług informatycznych. Nasze rozwiązania obejmują: lokalizację obiektów i pracowników w czasie rzeczywistym, zarządzania pracami w terenie, paszportyzację sieci, OSS, zarządzanie usługami i majątkiem sieciowym, rozwiązania dla Smart Grid i OZE oraz wsparcie decyzji w oparciu o mapy i dane przestrzenne.

Nasza Misja i Cele

Naszym celem jest opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych opartych o renomowane oprogramowanie, które przynoszą klientom realne korzyści biznesowe przy zapewnieniu opłacalności realizowanych projektów. Zapewniamy klientom zaawansowane wsparcie techniczne i konsultacje, dzięki czemu nasze systemy niezawodnie wspierają codzienny biznes klienta.

Osiągamy to przez ciągłe budowanie kompetencji informatycznych i branżowych całego zespołu. Stabilność firmy oraz tworzenie przyjaznej i życzliwej atmosfery jest dla nas kluczem do sprawnej i efektywnej pracy, warunkującej sukces naszych projektów.

Jak to się zaczęło?

Globema Sp. z o.o. została założona w grudniu 1997 roku. W 1998 roku nawiązaliśmy partnerstwo z brytyjską firmą Smallworld. Po jej przejęciu w 2000 roku przez koncern General Electric, uzyskaliśmy status Business Partner firmy GE Energy, a następnie staliśmy się jedynym dystrybutorem oprogramowania Smallworld w Polsce. Wykazaliśmy dużą aktywność na rynku polskim, prowadząc wdrożenia u operatorów telekomunikacyjnych, dystrybutorów energii elektrycznej oraz w przedsiębiorstwach ciepłowniczych.

Od 2004 roku aktywnie działamy na rynkach zagranicznych – dotychczas otworzyliśmy oddziały w Czechach, Rumunii, Serbii oraz Stanach Zjednoczonych.  Na przestrzeni lat nawiązaliśmy również partnerstwa strategiczne m.in. z Google, Oracle i Microsoft. W 2012 roku uzyskaliśmy z rąk Ministra Gospodarki status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Kim jesteśmy dzisiaj?

Obecnie jesteśmy wiodącym dostawcą oprogramowania geoprzestrzennego oraz rozwiązań IT dla przedsiębiorstw sieciowych.

Z naszych rozwiązań i usług korzysta około 700 firm i instytucji z całego świata. Specjalizujemy się w rozwiązaniach informatycznych z zakresu paszportyzacji sieci/zarządzania majątkiem sieciowym, OSS, Smart Grid i wsparcia produkcji z OZE, geomarketingu, zarządzania pracami w terenie oraz lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym.

Posiadamy także status Google Cloud Premier Partner – to najwyższe wyróżnienie partnerskie w Google.

Prace i projekty badawczo-rozwojowe

Aktywnie prowadzimy projekty badawczo-rozwojowe i wdrażamy ich rezultaty na całym świecie. Posiadamy własne jednostki badawczo-rozwojowe oraz dwa centra rozwoju oprogramowania. Współpracujemy z wiodącymi uczelniami technicznymi i placówkami naukowymi, w tym Politechniką Łódzką i Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Wiele naszych projektów zostało dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nasz zespół

Nasz zespół to wysoko wykwalifikowani specjaliści, których umiejętności, wiedza i doświadczenie poparte są między innymi ponad 70 certyfikatami GE, Scrum, PRINCE2 oraz FME.

Umiejętności naszych pracowników zostały docenione przez GE Energy poprzez zawarcie ramowej i wieloletniej umowy Master Service Agreement, pozwalającej na angażowanie naszych pracowników do projektów realizowanych na platformie Smallworld na całym świecie.

Aktualności