GlobIQ

Budowa cyfrowego modelu majątku
dla firm telekomunikacyjnych i sieciowych

Transformacja cyfrowa firm z branży utilities (energetyka, ciepłownictwo, wodociągi, ropa i gaz) i telekomunikacyjnych rozpoczyna się od budowy spójnego repozytorium zasobów sieciowych. Wyzwaniem w tym procesie jest pozyskanie i skonsolidowanie informacji o ogromnej liczbie elementów, z których jest zbudowana sieć. Bywa to długotrwałe i kosztowne.

 

Wykorzystaj GlobIQ, oparty o technologię sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, do:

digitalizacji danych

z dokumentacji papierowej

migracji

ze źródeł elektronicznych

inwentaryzacji danych

w terenie

Już w trakcie projektu digitalizacji udostępnimy Ci zgromadzone dane oraz narzędzia do utrzymania aktualności budowanego modelu sieci. Cyfrowa transformacja kluczowych procesów biznesowych będzie szybsza i tańsza.

Wyzwania

Budowa geoprzestrzennego modelu sieci bywa kosztowna i długotrwała.
Z czego to wynika?

Na sieć składa się ogromna liczba elementów, różnorodnych i rozproszonych geograficzne

Proces pozyskania informacji z dokumentacji papierowej (często nieaktualnej) może być długotrwały

Proces inwentaryzacji danych w terenie jest może zająć dużo czasu i wiązać się z wysokimi kosztami

Procedury utrzymania aktualności danych, które zostały już zebrane, bywają skomplikowane i zawodne

Co oferuje GlobIQ?

GlobIQ – pozyskiwanie danych

Digitalizacja danych o sieci z dokumentacji technicznej

→ Budowa przestrzennej bazy danych dokumentów w oparciu o mechanizmy AI/ML – aplikacja LocDoc zapewnia dostęp do dokumentów dla całej firmy.
→ Digitalizacja elementów sieci narzędziami AI/ML – automatyczne rozpoznawanie obiektów i ich atrybutów.

Migracja danych ze źródeł elektronicznych (projekty CAD, pliki CSV, bazy danych itp.)

Do ładowania danych cyfrowych wykorzystujemy FME – platformę integracji danych, która obsługuje ponad 450 formatów danych.

Inwentaryzacja i weryfikacja danych w terenie

Proces jest oparty o specjalistyczne aplikacje mobilne (Topologia nN oraz Inteligentne Formularze), dostosowane do konkretnego zakresu danych, wykorzystujące mechanizmy rozpoznawania obrazów oraz sterowania głosem.

GlobIQ – narzędzia

Dostosowanie modelu danych do konkretnego projektu digitalizacji

 

Projekt digitalizacji jest oparty o geoprzestrzenny, topologiczny model danych dla branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej, przesyłu ropy/gazu.

Iteracyjne publikowanie danych cyfrowych

Projekt digitalizacji jest realizowany w etapach – po każdym etapie dane są udostępniane dla całej firmy.

→ Dokumentacja zeskanowana – LocDoc
→ Cyfrowy model sieci – aplikacja webowa GeoGrid

Utrzymanie aktualności danych w trakcie projektu digitalizacji

Jednocześnie z oddawaniem do użytku kolejnych etapów projektu, wdrażamy procedury i narzędzia do raportowania zmian na sieci oraz aktualizacji modelu cyfrowego. Raportowanie zmian na sieci wspiera system GeoTask do zarządzania pracami w terenie oraz specjalizowane aplikacje NIMS, służące do raportowania szczegółowych danych.

Wsparcie wdrożenia pełnego systemu AM/GIS

→ Projekt digitalizacji danych o sieci może być uruchomiony przed lub równolegle z zakupem systemu paszportyzacji
→ W obu wariantach zapewniamy migrację danych zebranych do docelowego systemu AM/GIS, bazujących na takich platformach jak: Smallworld GIS, ESRI, Integraph i innych.

Dlaczego warto uruchomić projekt pozyskania danych bazujący na GlobIQ?

Niższy koszt projektu digitalizacji danych o sieci

Stopniowe udostępnianie danych o sieci – szybsza i głębsza transformacja cyfrowa procesów operatora

Niższe koszty utrzymania aktualności danych w cyfrowym repozytorium

Efektywna implementacja systemu paszportyzacji sieci, oparta o zebrane już dane w postaci cyfrowej

Dlaczego warto z nami współpracować?

  Nasze doświadczenie w liczbach:

W trakcie projektów digitalizacji pozyskaliśmy dane o:

W naszych projektach digitalizacji pozyskaliśmy:

  • 1 000 000+ punktów przyłączenia
  • 100 000+ km kabli
  • 20 000+ urządzeń (przełącznice, szafy telekomunikacyjne)
  • 3 200+ km rurociągów
  • 31 000+ km sieci energetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia
  • 12 000+ stacji energetycznych ze schematami wewnętrznymi
  • 8 000 000+ urządzeń (słupy, złącza, urządzenia pomiarowe, inne)

Zaufali nam

Jak działamy?

1. Umów się na rozmowę o Twoich potrzebach. Sprawdź, co możemy zaoferować!

2. Zrealizuj z nami projekt pilotażowy. Przekonaj się, jak to wygląda w praktyce.

3. Podpisz umowę i zrealizuj z nami projekt, przyspieszając transformację cyfrową procesów w firmie!