GlobIQ – pozyskiwanie danych

Budowa cyfrowego modelu majątku
dla firm telekomunikacyjnych i sieciowych

Transformacja cyfrowa firm z branży utilities (energetyka, ciepłownictwo, wodociągi, ropa i gaz) i telekomunikacyjnych rozpoczyna się od budowy spójnego repozytorium zasobów sieciowych.

Wyzwaniem w tym procesie jest pozyskanie i skonsolidowanie informacji o ogromnej liczbie elementów, z których jest zbudowana sieć. Bywa to długotrwałe i kosztowne. Wykorzystaj GlobIQ, oparty o technologię sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, do:

Już w trakcie projektu digitalizacji udostępnimy Ci zgromadzone dane oraz narzędzia do utrzymania aktualności budowanego modelu sieci. Cyfrowa transformacja kluczowych procesów biznesowych będzie szybsza i tańsza.

Wyzwania

Budowa geoprzestrzennego modelu sieci bywa kosztowna i długotrwała. Z czego to wynika?

 • Na sieć składa się duża liczba różnorodnych obiektów rozproszonych geograficznie.
 • Manualne pozyskanie informacji z dokumentacji papierowej (często nieaktualnej) jest czasochłonne i generuje duże koszty.
 • Inwentaryzacja obiektów w terenie również zajmuje dużo czasu i wiąże się z wysokimi kosztami.
 • Ryzyka wynikające z manualnej cyfryzacji dokumentów oraz pozyskiwania danych powodują wzrost kosztów utrzymania aktualności informacji o sieci.
dane o sieci zbierane w terenie

Co oferuje GlobIQ?

GlobIQ-model-danych

GlobIQ – pozyskiwanie danych

Digitalizacja danych o sieci z dokumentacji technicznej
 • Budowa przestrzennej bazy danych dokumentów w oparciu o mechanizmy AI/ML – aplikacja LocDoc zapewnia dostęp do dokumentów dla całej firmy.
 • Digitalizacja elementów sieci narzędziami AI/ML – automatyczne rozpoznawanie obiektów i ich atrybutów.
Migracja danych ze źródeł elektronicznych
 • Projekty CAD, pliki CSV, bazy danych itp.
 • Do ładowania danych cyfrowych wykorzystujemy FME – platformę integracji danych, która obsługuje ponad 450 formatów danych.
Inwentaryzacja i weryfikacja danych w terenie
 • Proces jest oparty o specjalistyczne aplikacje mobilne (Topologia nN oraz iMDC).
 • Rozwiązania są dostosowane do konkretnego zakresu danych i wykorzystują mechanizmy rozpoznawania obrazów oraz sterowania głosem.

GlobIQ – narzędzia

Dostosowanie modelu danych do konkretnego projektu digitalizacji
Projekt digitalizacji jest oparty o geoprzestrzenny, topologiczny model danych dla branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej, przesyłu ropy/gazu.
Udostępnianie pozyskanych danych cyfrowych
Projekt digitalizacji jest realizowany w etapach – po każdym etapie dane są udostępniane dla całej firmy.

Utrzymanie aktualności danych w trakcie projektu digitalizacji
Jednocześnie z oddawaniem do użytku kolejnych etapów projektu, wdrażamy procedury i narzędzia do raportowania zmian na sieci oraz aktualizacji modelu cyfrowego.

Raportowanie zmian na sieci jest wspierane przez system GeoTask do zarządzania pracami w terenie oraz platformę iMDC, służącą do budowania specjalizowanych aplikacji do raportowania szczegółowych danych, takich jak np. NIMS.

Wsparcie wdrożenia pełnego systemu AM/GIS
 • Projekt digitalizacji danych o sieci może być uruchomiony przed lub równolegle z zakupem systemu paszportyzacji.
 • W obu wariantach zapewniamy migrację danych zebranych do docelowego systemu AM/GIS, bazujących na takich platformach jak: Smallworld GIS, ESRI, Hexagon i innych.

Dlaczego warto uruchomić projekt pozyskania danych bazujący na GlobIQ?

Niższy koszt digitalizacji danych o sieci

Stopniowe udostępnianie danych o sieci – szybsza i głębsza transformacja cyfrowa procesów operatora

Niższe koszty utrzymania aktualności danych w cyfrowym repozytorium

Efektywna implementacja systemu paszportyzacji sieci, oparta o zebrane już dane w postaci cyfrowej

  Nasze doświadczenie w liczbach

W trakcie projektów digitalizacji pozyskaliśmy dane o:

1 000 000

punktów przyłączenia

100 000

kilometrów kabli

20 000

urządzeń (szafy, przełącznice)

3 200

kilometrów rurociągów

31 000

kilometrów sieci energetycznych (nN, sN, WN)

12 000

stacji energetycznych ze schematami wewnętrznymi

8 000 000

urządzeń (słupy, złącza, urządzenia pomiarowe, inne)

Zaufali nam

Chcesz dowiedzieć się więcej o Platformie GlobIQ?

 • Umów się na krótką konsultację i przekonaj się, co możemy Ci zaoferować. Nasi konsultanci przeanalizują potrzeby Twojego biznesu i zaproponują odpowiednie rozwiązanie i dalsze działania.
 • Zrealizuj z nami projekt pilotażowy. Przekonaj się, jak to wygląda w praktyce.
 • Podpisz umowę i zrealizuj z nami projekt, przyspieszając transformację cyfrową procesów w firmie!

22 848 73 13
sales@globema.pl


  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.