Główny etap prac dla innogy za nami

By 5 września, 201719 września, 2017Energetyka, Smallworld, Smart Grid, Usługi
Stacje elektroenergetyczne o napięciu górnym:

W ostatnich dniach nasz zespół zakończył główny etap aktualizacji i rozbudowy systemu Smallworld EL.GIS dla innogy (RWE) Stoen Operator. Dostarczone rozwiązanie jest wykorzystywane przez ponad 350 użytkowników do zarządzania siecią elektroenergetyczną Warszawy.

Współpraca innogy Stoen Operator i Globemy rozpoczęła się ponad 15 lat temu od wdrożenia naszego autorskiego rozwiązania EL.GIS w wersji 3.2.1. Na początku ubiegłego roku wystartował projekt aktualizacji i rozbudowy systemu, tak aby lepiej odpowiedzieć na obecne potrzeby innogy.

Aktualizacja, migracja i integracje

Na początek system EL.GIS został przeniesiony z platformy Smallworld 3.2.1 na wersję 4.3. Przeprowadziliśmy również aktualizację modelu danych oraz migrację ponad 6 milionów obiektów (z 99,7% skutecznością). Częścią projektu są także integracje z innymi rozwiązaniami – wykonaliśmy już interfejs do systemu elektronicznego obiegu dokumentów BPM PP oraz rozbudowaliśmy aplikację Network Viewer o funkcje dotychczas używanego w innogy narzędzia COVER, dedykowanego służbom terenowym. Dzięki temu udało się zmniejszyć liczbę wykorzystywanych aplikacji biznesowych.

Obecnie trwają prace nad integracją z systemem SCADA firmy Mikronika. Planowany jest także dalszy rozwój systemu, który pozwoli odpowiedzieć na pojawiające się nowe wyzwania rynkowe i potrzeby biznesowe.

Nowe licencje

Oprócz wykonania prac dostarczyliśmy dodatkowe licencje Smallwrold Core i Commit oraz wdrożyliśmy nowe rozwiązania: Network Viewer (aplikacja zapewniająca webowy dostęp do danych znajdujących się w systemie Smallworld GIS), Smallworld GeoSpatial Analysies (rozwiązanie klasy BI) oraz Smallworld GeoSpatial Server w wersji Enterprise (moduł narzędziowy przeznaczony do integracji systemu Smallworld z innymi systemami w architekturze SOA).

Więcej o naszych rozwiązaniach w innogy

Konferencja Globemy 2017

Podczas czerwcowej konferencji Innowacyjne Rozwiązania Geoprzestrzenne 2017 Paulina Lachowska i Szymon Gutkowski wygłosili prezentację o zmianach, jakie zaszły w innogy dzięki wykorzystaniu systemu EL.GIS. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego wystąpienia, która jest dostępna tutaj.

innogy Stoen Operator i bezpieczeństwo energetyczne stolicy

innogy Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną Warszawy i realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego (czyli zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej i odpowiada za jakość oraz ciągłość dostaw energii).

Obecnie innogy dostarcza energię 978 000 klientom w Warszawie i okolicach. Aby wypełnić to zadanie, służby techniczne przedsiębiorstwa stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz przez całą dobę czuwają nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

Na koniec 2016 roku na infrastrukturę sieciową innogy Stoen Operator składały się:

zarządzanie siecią elektroenergetyczną

Linie elektroenergetyczne:

  • Linie 220 kV (NN)

napowietrzne: 8 km (dwutorowa, w tym praca 1 toru na napięciu 110 kV)

  • Linie 110 kV (WN)

napowietrzne: 380 km (w przeliczeniu na jeden tor)
kablowe: 117 km

  • Linie 15 kV (SN)

napowietrzne: 289 km
kablowe: 7326 km

  • Linie 0,4 kV (nN)

napowietrzne: 1328 km (bez przyłączy)
kablowe: 5520 km (bez przyłączy)

Stacje elektroenergetyczne o napięciu górnym:

Stacje elektroenergetyczne o napięciu górnym:

  • 220 kV: 1
  • 110 kV: 40
  • 15 kV: 6405
  • 1-10 kV: 16

Zobacz także:

RWE STOEN ROZBUDOWUJE SYSTEM EL.GIS KOLEJNY DYSTRYBUTOR ENERGII Z SYSTEMEM EL.GIS INTEGRACJA SYSTEMU SMALLWORLD EL.GIS Z SAP DLA PGE