W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”), a także wynikającego z tych przepisów obowiązku informacyjnego, pragniemy Cię w niniejszym dokumencie w przejrzysty sposób poinformować, jak dbamy o Twoje dane osobowe i w jaki sposób je przetwarzamy.

Przywiązujemy szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających jej strony internetowe. Dane przez nas gromadzone wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania serwisem i nie mają na celu identyfikowania użytkowników naszych stron.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych:

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka działająca pod firmą: Globema Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa, NIP: 5212743872, nr KRS: 0000024100, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej jako „Administrator” lub „Globema”).

Jak można się skontaktować z Administratorem?

Z Administratorem można się skontaktować:

 • pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na następujący adres: Globema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa
 • drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: gdpr@globema.com
 • z wykorzystaniem formularzy kontaktowych dostępnych w ramach każdego z naszych Serwisów.

Do kogo adresowa jest nasza Polityka Prywatności?

Jeżeli:
odwiedzasz nasze Serwisy, których operatorem jest Administrator; w tym jeżeli korzystasz z możliwości funkcjonalnych udostępnionych w ramach Serwisów, takich jak możliwość skontaktowania się za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego, czy też subskrybujesz nasz Newsletter lub odwiedzasz nasze oficjalne konta prowadzone w ramach mediów społecznościowych takich jak: LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram („Użytkownik”);

Zobacz listę naszych Serwisów

 • https://www.globema.com/
 • https://www.globema.cz/
 • https://www.globema.pl/
 • https://www.globema.ro/
 • https://www.globema.ru/
 • https://conference2017.globema.com/
 • https://fme.globema.cz/
 • https://fme.globema.pl/
 • https://fme.globema.ro/
 • https://geotask.globema.com/
 • https://geotask.globema.ro/
 • https://google.globema.com/
 • https://google.globema.cz/
 • https://google.globema.hu/
 • https://google.globema.pl/
 • https://google.globema.ro/
 • https://konferencja2017.globema.pl/
 • https://mobilnipracovnik.cz/
 • https://mobilnypracownik.pl/
 • https://netstork.globema.com/
 • https://netstork.globema.cz/
 • https://netstork.globema.pl/
 • https://netstork.globema.ro/
 • https://optymalizacjatras.pl/
 • https://fme.globema.ru/
 • https://google.globema.ru/
 • https://geotask.globema.ru
 • https://geotraxx.globema.ru
 • https://routeman.globema.pl
 • https://4res.globema.pl
 • https://4res.globema.com
 • https://globema.rs
 • https://google.globema.rs
 • https://geotask.globema.rs
 • https://fme.globema.rs

jako osoba fizyczna jesteś naszym (w tym również potencjalnym) klientem, dostawcą, podwykonawcą, kontrahentem itp. („Kontrahent”), bądź jako osoba fizyczna jesteś (w tym również potencjalnym) klientem, dostawcą, podwykonawcą, kontrahentem itp. naszego Kontrahenta („Kontrahent Naszego Kontrahenta”);
jesteś osobą fizyczną działającą z ramienia Kontrahenta („Osoba Kontaktowa”);
kontaktujesz się z nami telefonicznie lub SMS-wo, drogą elektroniczną poprzez wiadomości e-mail, formularze kontaktowe dostępne w ramach naszych Serwisów, lub pocztą tradycyjną w jakiejkolwiek sprawie, bądź to Administrator kontaktuje się z Tobą, a nie jesteś jednocześnie Kontrahentem, Kontrahentem Naszego Kontrahenta lub Osobą Kontaktową („Osoba Kontaktująca się”);
to nasza ochrona prywatności dotyczy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, czyli wszelkich informacji, jeżeli identyfikują one lub umożliwiają bezpośrednio lub pośrednio Twoją identyfikację.

Czy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów, dla których są przez Ciebie podawane, a gromadzone oraz dalej przetwarzane przez Administratora. Jest ono niezbędne odpowiednio do podjęcia z Tobą kontaktu, zawarcia z Tobą umowy, czy też realizowania zawartej z Tobą umowy.

Konsekwencją niepodania przez Ciebie danych osobowych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Administratora (przykładowo, niepodanie danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości skontaktowania się z Tobą, brakiem możliwości zawarcia z Tobą umowy, czy też brakiem możliwości realizowania naszych zobowiązań wynikających z zawartej z Tobą umowy).

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisów Administrator zbiera także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisach. Administrator wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (będące danymi osobowymi), takie jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

Z jakiego źródła mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, tj. bezpośrednio od osoby, której dane osobowe dotyczą. Dzieje się tak np. w przypadku dobrowolnego podawania przez Ciebie swoich danych osobowych przy przesyłaniu do nas formularza kontaktowego w ramach naszych Serwisów, gdy aplikujesz na jakieś stanowisko w naszym zespole czy chociażby w procesie negocjowania oraz zawierania przez Ciebie umowy z Globemą
W odniesieniu do Kontrahentów, Kontrahentów Naszych Kontrahentów, Osób Kontaktowych oraz Osób Kontaktujących się, możemy pozyskiwać Twoje dane osobowe również z innych źródeł, takich jak np.:

Twój pracodawcy / zleceniodawca/ współpracownicy, reprezentowane przez Ciebie podmioty;
kontrahenci Twojego pracodawcy / zleceniodawcy / współpracowników, reprezentowanych przez Ciebie podmiotów;
źródła publicznie dostępne, w tym z informacji udostępnionych w serwisach internetowych, czy też na publicznych kontach w profesjonalnych (zawodowych) mediach społecznościowych (np. LinkedIn), bądź w publicznych elektronicznych bazach przedsiębiorców, takich jak np. CEIDG lub KRS.

W przypadku pozyskiwania Twoich danych osobowych z innych źródeł niż bezpośrednio od Ciebie, Globema (z zachowaniem zasady minimalizacji przetwarzania danych osobowych) przetwarzać może następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres służbowy, adres korespondencyjny, telefon, e- mail, firma (nazwa) prowadzonej działalności gospodarczej, adres firmy, NIP, jak również informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

Na jakiej podstawie prawnej oraz w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach, na następującej podstawie prawnej oraz w następującym zakresie:

  w celu przesyłania wiadomości Newsletter, obejmujących informacje o naszych produktach i usługach, jak również informacje ze świata IT, na temat trendów w branży, naszych osiągnięć i nowości produktowych czy ciekawych wydarzeń branżowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na marketingu bezpośrednim jego produktów i usług;
  w celu interakcji z Tobą z wykorzystaniem oficjalnych kont Administratora w ramach mediów społecznościowych (LinkedIn, Facebook, Instagram Twitter, YouTube) – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający w celu promowania produktów i marki Administratora oraz budowania i utrzymania społeczności związanej z marką Administratora.
  w celu oraz w zakresie niezbędnym do zawierania i realizacji umów – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, jako jednej ze stron umowy, jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez Administratora zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) a w przypadku, gdy jesteś osobą działająca z ramienia Kontrahenta podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na czynieniu starań o pozyskanie nowego klienta i/lub realizacja zawartej przez nas umowy bądź tworzeniu sieci kontaktów związanych z prowadzoną przez nas działalnością.
  w celu komunikacji (m.in. telefonicznej i e-mail) oraz odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z usługami i produktami Globemy oraz prowadzoną przez nas działalnością. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym obowiązków związanych z dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych (wystawieniem faktur) i obowiązków archiwizacyjnych – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi przez Administratora – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw i interesów;
w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisów.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przesyłania wiadomości Newsletter wyłącznie wówczas, gdy otrzymamy Twoją dobrowolną zgodę na przesyłanie Ci informacji handlowych drogą elektroniczną (tj. zgodę, o której jest mowa w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Staramy się dostarczać jak najbardziej ciekawe i dopasowane do zainteresowań odbiorców treści. Jeśli jednak uznasz, że nie chcesz już od nas otrzymywać wiadomości Newsletter, możesz się w każdej chwili wypisać i cofnąć swoją zgodę, bez podawania przyczyny. W tym celu powinieneś kliknąć w stopce naszej wiadomości Newsletter w link „unsubscribe” / „wypisz się” bądź napisać do nas bezpośrednio na adres unsubscribe@globema.com.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, Twoje dane osobowe (w uzasadnionym zakresie) mogą być przekazane następującym odbiorcom:
podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o, Globema US, Globema Adria d.o.o.);
operatorom pocztowym lub podmiotom prowadzącym działalność kurierską;
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, w tym zapewniające obsługę płatności, usługi faktoringowe itp.) oraz ubezpieczeniową;
podmiotom współpracującym z nami, które świadczą na rzecz Globemy usługi prawne, usługi z zakresu rachunkowości i kwestii podatkowych, jak też biegłym rewidentom, audytorom, firmom doradczym i consultingowym itp.;
podmiotom utrzymującym serwery i świadczącym usługi hostingowe, operatorowi domen internetowych, dostawcom i podmiotom utrzymującym systemy informatyczne oraz podmiotom świadczącym inne podobne usługi na rzecz Administratora;
podmiotom świadczącym na zlecenie Administratora czynności zarządzania zbiorową wysyłką wiadomości Newsletter do subskrybentów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

To jak długo Globema przetwarza Twoje dane osobowe jest ściśle uzależnione od tego w jakim celu zostały one przez nas zebrane. W każdym jednak przypadku, przetwarzamy dane osobowe jedynie przez okres przez jaki znajduje to swoje uzasadnienie ze względu na realizowane przez Globemę zadania lub wynika z wiążących Globemę przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Jako Administrator Twoich danych osobowych, zapewniamy, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
prawo dostępu do danych – możliwość żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, np. poprzez uzyskanie potwierdzenia, czy / które Twoje dane osobowe (jakie ich kategorie) są przetwarzane przez Administratora, uzyskanie informacji m. in. o celu przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego okresu itp., uzyskanie kopii tych danych osobowych;
prawo do sprostowania danych – możliwość żądania od Administratora sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia) Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
prawo do usunięcia danych – możliwość żądania od Administratora (tylko w określonych sytuacjach) usunięcia Twoich danych osobowych, np. gdy Twoje dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem;
prawo do ograniczenia przetwarzania – możliwość żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
– kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania;
– Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, a jednocześnie są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
– wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;
prawo do przenoszenia danych – możliwość żądania od Administratora przenoszenia Twoich danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Administratora umowy, której jesteś stroną, oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym otrzymania kopii Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie; kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu (innego administratora), o ile jest to technicznie możliwe;
prawo do sprzeciwu – możliwość wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora – w związku z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jak również w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
kontakt e-mailowy pod następującym adresem: gdpr@globema.com;
kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: Globema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa.

W przypadku zażądania przez Ciebie kopii Twoich danych osobowych możesz być zobowiązany do poniesienia ustawowej opłaty. Jeżeli przechowujemy jakiekolwiek Twoje dane osobowe, które są niepoprawne lub jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Twoich danych, prosimy o powiadomienie nas, aby umożliwić nam prowadzenie prawidłowych i aktualnych ewidencji.

Jak przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy?

Jeżeli aplikujesz na jakieś stanowisko do naszego zespołu, w szczególności jeśli przesyłasz nam swoje CV lub inne dokumenty aplikacyjne zawierające Twoje dane osobowe, proces przetwarzania danych opieramy nie tylko na RODO ale także przepisach Kodeksu pracy, które również zawierają wytyczne w zakresie przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie przekazujemy w procesie rekrutacji na konkretne stanowisko.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki Cookies?

Nasze Serwisy korzystają z plików cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.
Na naszych stronach stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Zakończenie

Zastrzegamy sobie prawo zmiany lub aktualizacji naszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności i jej zasad na stronach naszych Serwisów. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych wydane przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), ale również w związku z ewentualnymi zmianami w zakresie prowadzenia Serwisów przez Administratora lub procesów współpracy / obsługi Kontrahentów.

Gwarantujemy, że wszelkie zmiany naszej Polityki Prywatności, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą pozostały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przez nas przetwarzanych.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas lub zadzwoń pod numer 22 848 73 13.