Skip to main content

Jak sprawnie zarządzać ogromną siecią rurociągów? Case study PERN

case study pern

Wdrożenie systemu SeZaM w PERN S.A. zapewniło kompleksowe wsparcie i usprawnienie realizacji procesów utrzymania i eksploatacji sieci. Przyniosło ono także wiele korzyści takich jak automatyzacja prac i podniesienie ich jakości oraz zapewnienie spójności danych. Poznaj historię klienta i dowiedz się, jak nasze doświadczenie i platforma GE Smallworld zagwarantowały sukces wdrożenia i ciągły rozwój zapewniający realizację nowych potrzeb biznesowych i wyzwań, które stawały przed przedsiębiorstwem na przestrzeni lat.

PERN jest firmą kluczową dla infrastruktury energetycznej Polski, która odpowiada za transport ropy naftowej z Rosji do Polski i Niemiec oraz dystrybucję paliw płynnych na obszarze Polski. Infrastruktura techniczna PERN jest zlokalizowana na terenie całego kraju i obejmuje ropociągi, rurociągi produktowe, magazyny do składowania ropy naftowej oraz sieci elektryczne i sieć światłowodową.

pern logo

W 2009 roku zarząd PERN zdecydował o wdrożeniu kompleksowego systemu IT do ewidencji i zarządzania majątkiem sieciowym. Globema podjęła się tego zadania i wsparła PERN w implementacji systemu SeZaM, która obejmowała wdrożenie aplikacji GE Global Transmission Office bazującej na platformie GE Smallworld oraz ewidencję sieci przesyłowej, magazynów oraz własnej sieci światłowodowej. W kolejnych latach system był rozwijany o kolejne moduły funkcjonalne (zarządzanie pracami w strefach EX i inne) w modelu Pay-As-You-Go.

System zarządzania majątkiem sieciowym w PERN – poznaj historię klienta

Jak sprawnie obsługiwać wielką infrastrukturą techniczną i siecią ropociągów, rurociągów produktowych, magazynami do składowania ropy naftowej oraz sieciami elektrycznymi i światłowodowymi? Zajrzyj do case study PERN, z którego dowiesz się:

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w tekście:

Chcesz osiągnąć podobne rezultaty w swojej firmie? Umów się z nami na spotkanie, żeby omówić Twoje wyzwania i przekonać się, jak możemy Ci pomóc!