Kolejne wdrożenie FFA w Europie Środkowo-Wschodniej

By 2 sierpnia, 201322 czerwca, 2020Field Service Management

Globema podpisała kolejny znaczący kontrakt obejmujący wdrożenie systemu do zarządzania pracami i pracownikami w terenie (Field Force Automation – FFA) u klienta w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferta Globemy wybrana została po bardzo długim i wymagającym procesie przetargowym, w którym firma konkurowała z integratorami IT oferującymi wiodące na świecie rozwiązania klasy Mobile WorkForce Management. Projekt obejmuje dostawę licencji, wdrożenie, konfigurację i dostosowanie systemu do specyficznych wymagań zamawiającego. Umowa została podpisana na dwa lata, a jej wartość to ponad milion Euro.

Klient to firma dystrybuująca energię elektryczną oraz gaz, będąca lokalnym oddziałem dużej, międzynarodowej korporacji. Po wdrożeniu, z systemu FFA będzie korzystało w niej ponad 1500 brygad terenowych, działających na obszarze ½ kraju.

Field Force Automation – zarządzanie pracami i pracownikami w terenie

Field Force Automation (FFA) wspiera zarządzanie zadaniami w terenie oraz całością niezbędnych do ich realizacji zasobów (pracownicy, czas, narzędzia, materiały, części zamienne) z wykorzystaniem terminali mobilnych.
Wdrożenie FFA umożliwia:

  • Automatyzację i optymalizację przydzielania zleceń brygadom terenowym
  • Dostarczanie szczegółowych danych niezbędnych do analiz
  • Optymalizację ilości i jakości wykonywanych prac
  • Tworzenie i analizę wewnętrznych benchmarków dla poszczególnych rodzajów zleceń
  • Planowanie marszruty brygad
  • Monitorowanie SLA oraz zwiększenie poziomu satysfakcji klientów.