Skip to main content

Kolejny projekt Globemy współfinansowany przez Unię Europejską

By 19 sierpnia, 200922 czerwca, 2020Badania i Rozwój, Energetyka

W październiku 2009 roku Globema podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu ElGrid. Jest to już drugi projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany w Globemie w ramach działania POIG 1.4-4.1.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu informatycznego ElGrid – systemu wspomagania eksploatacji i optymalizacji pracy dystrybucyjnej sieci energetycznej z przyłączonymi źródłami rozproszonymi i zasobnikami energii elektrycznej oraz odbiorami sterowalnymi. Jego rezultatem będzie pakiet narzędzi wychodzących naprzeciw potrzebom, wynikającym z dynamicznych zmian zachodzących obecnie w elektroenergetyce, szczególnie w zakresie bilansowania lokalnego, prognozowania zapotrzebowania i produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz oddziaływania na popyt. Innowacyjnemu podejściu do powyższych zagadnień służy między innymi implementacja wielu algorytmów obliczeniowych wykorzystujących różnorodne dane pomiarowe i pogodowe w ujęciu przestrzennym, dająca możliwość prognozowania w różnych horyzontach czasowych oraz wypracowywania scenariuszy sterowania źródłami i odbiorami. System ElGrid będzie przeznaczony przede wszystkim dla operatorów sieci dystrybucyjnych i pozwoli im na efektywne zarządzanie elektroenergetycznymi sieciami rozdzielczymi, poprzez optymalizację ich pracy, wspieranie rozwoju i znoszenie barier przyłączania nowych źródeł rozproszonych oraz wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.

Projekt będzie realizowany w rozbudowanej jednostce badawczo-rozwojowej Globemy Laboratorium rozwoju systemów GIS dla branż sieciowych. W ramach realizacji projektu przewiduje się współpracę z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz przeprowadzenie badań przemysłowych na terenie wybranych OSD.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.