Cyfrowa transformacja w branżach sieciowych stała się faktem – taką tezę podczas Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Geoprzestrzenne 2017 postawił Gilles Prud’homme, przedstawiciel GE Energy Connections – Software Solutions. W swoim wystąpieniu Gilles opowiedział o wyzwaniach stojących przed firmami działającymi w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) i o tym jak im sprostać.

Wyzwania, przed którymi staje sektor energetyczny – fragment prezentacji Gilles’a

O rosnącym znaczeniu cyfrowej transformacji w branżach sieciowych świadczy przede wszystkim dynamiczny wzrost wolumenu energii ze źródeł odnawialnych. Niestety często taka produkcja nie jest bezpośrednio skorelowana z popytem lecz z warunkami pogodowymi. To z kolei powoduje, że pojawiają się zaburzenia między podażą a popytem, zaburzenia w transmisji i dystrybucji energii, obciążenia sieci, problemy z przetwarzaniem ogromnej liczby danych pomiarowych oraz wzrostem ryzyka cyberataku. Sytuację firm działających w obszarze OZE pogarsza również fakt, że na rynku pojawiają się coraz to nowi konkurenci w obszarach zapotrzebowania na energię odnawialną, magazynowania energii, wprowadzania elektrycznych samochodów, świadczenia usług zarządzania energią u konsumentów, zarządzania popytem, handlu megawatami czy też samowystarczalności energetycznej. Wiele firm uważa, że rewolucja cyfrowa stanowi zagrożenie dla ich modelu biznesowego. Z drugiej strony ogromne możliwości otwierają się właśnie przed tymi, którzy potrafią się szybko dostosować.

System energetyczny przyszłości, czyli jak sprostać wyzwaniom w branży OZE

Wszystkie wymienione wyżej wyzwania i pojawiające się nowe problemy są doskonałą okazją do zmian. Aby odnieść sukces, zmiany te powinny iść w następujących kierunkach: wzrostu produktywności w wyniku konwergencji IT i OT, wykorzystania rozwiązań chmurowych w obszarze OT, transformacji w prawdziwego dostawcę usług zorientowanych na klienta, wykorzystania potencjału wzrostu dzięki inwestowaniu w innowacyjności. Przedsiębiorstwa utilities z obecnego, pionowo zintegrowanego i regulowanego modelu działania, będą stopniowo przekształcały się w zdecentralizowane i zderegulowane przedsiębiorstwa usługowe, dostarczające usługi z zakresu zarządzania zapotrzebowaniem, e-mobilności, internetu rzeczy czy wspierania budowy inteligentnych miast. W przyszłości system energetyczny będzie musiał gwarantować bieżące bilansowanie energii przy zmiennej generacji i popycie z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych, pojemności infrastruktury sieciowej oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa zasilania. Zdekomponowany system energetyczny niedalekiej przyszłości musi obejmować następujące obszary:

  • usługi regulacyjne po stronie popytowej
  • usługi regulacyjne z wykorzystaniem rozproszonych magazynów energii
  • wielkoskalowe magazyny energii
  • leasing urządzeń OZE
  • wsparcie floty samochodów elektrycznych
  • równoważenie zapotrzebowania i produkcji
  • efektywność energetyczna
  • zarządzanie mikrosieciami.

Rosnące znaczenie narzędzi do analizy i predykcji

Działania operacyjne powinny być zatem na bieżąco wspierane działaniami analitycznymi dotyczącymi sieci i jej aktualnych możliwości oraz produkcji i zapotrzebowania. Operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych będą więc potrzebowali w pełni zintegrowanych rozwiązań, wśród których narzędzia analityczno-predykcyjne będą odgrywały coraz większą rolę. GE systematycznie rozwija narzędzia dedykowane sektorowi utilities, także w tym ostatnim zakresie oferując między innymi zaawansowaną platformę analityczno-predykcyjną o nazwie Predix. Wspiera ona wszystkie podstawowe obszary działania OSP i OSD pozwalając na optymalizację działań operacyjnych i rynkowych oraz na zarządzanie wydajnością procesów. Prawdziwym wyzwaniem jutra jest bowiem zintegrowanie infrastruktury sieciowej z aplikacjami dającymi najwyższą wartość biznesową.

Konferencja Globemy 2017