Konferencja Globemy 2017

Podczas Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Geoprzestrzenne 2017 Paulina Lachowska i Szymon Gutkowski wygłosili prezentację „Od infrastruktury sieciowej do procesów biznesowych”, czyli o zmianach jakie zaszły w innogy dzięki wykorzystaniu systemu Globemy EL.GIS, opartego na platformie Smallworld. Dokumentacja o sieci ewoluowała z postaci papierowej (z użyciem drewnianych tablic i kalek jako oryginalnych nośników), poprzez rysunki wektorowe w programach CAD-owskich aż do systemu EL.GIS wdrożonego w przedsiębiorstwie w wersji 3.2 ponad 15 lat temu. W marcu 2017 roku nasz zespół zaktualizował system EL.GIS do wersji 4.3. Obecnie trwa projekt zamiany schematycznego przebiegu sieci na dokładny geodezyjny, odzwierciedlający rzeczywiste położenie sieci w terenie. 

Jak innogy wykorzystuje system EL.GIS

System EL.GIS wraz ze zgromadzonymi w nim danymi wspiera działalność przedsiębiorstwa w wielu procesach. W procesie wydawania warunków technicznych w systemie wprowadzane są planowane przyłączenia klientów wraz z określeniem miejsca ich zasilania. Dział inwestycji jest wspierany w procesach planowania rozwoju sieci, szacowania kosztów inwestycji i przygotowania dokumentacji do projektów – planowanego przebiegu inwestycji oraz miejsca połączenia z istniejącą infrastrukturą. Dyspozycja używa systemu EL.GIS do analizy skutków awarii, otrzymuje informacje o planowanej i projektowanej sieci oraz przekazuje informacje o sieci załączonej do eksploatacji. Pracownicy eksploatacji mogą przeglądać na tabletach (z wykorzystaniem aplikacji Network Viewer) lokalizację urządzeń w terenie. Z kolei dział dokumentacji aktualizuje dane o majątku sieciowym w systemie na podstawie dokumentacji otrzymanej z nadzoru budowlanego po zakończeniu inwestycji.

Aby skutecznie spiąć te wszystkie procesy, bardzo ważne jest ustalenie cyklu życia dla poszczególnych kolekcji danych. W innogy jest to rozwiązane poprzez statusy obiektów od etapu planowania, przez projektowanie, załączenia, a ostatecznie wyłączenie z eksploatacji oraz zdjęcie z majątku.

Statusy określające cykl życia dla poszczególnych kolekcji danych

Wsparcie procesów biznesowych wymaga utrzymania spójności informacji o obiektach sieciowych między systemami. W celu jej zapewnienia dla każdego zagadnienia integracyjnego trzeba określić „mastera” (właściciela) danych, który będzie miał nadrzędną rolę nad innymi systemami. Obecnie działa integracja z platformą BPM w zakresie wyświetlania i przeglądania dokumentacji technicznej w ADX (zarządzanie dokumentacją), jak również dokumentacji dotyczącej nieruchomości (ADSn). Pozyskiwane są również informacje dotyczące spraw przyłączeniowych, czyli zestaw danych zawierający między innymi adres przyłączenia, typ umowy przyłączeniowej, podstawowe dane techniczne (na przykład moc przyłączeniowa). Uzyskiwane są również dane na temat modułów bilansujących znajdujących się w stacjach, na potrzeby projektu AMI. Największym wyzwaniem, które obecnie realizuje spółka, jest uruchomienie integracji z systemem dyspozytorskim SCADA.

Proces realizacji inwestycji sieciowych nN oraz SN

W trakcie prezentacji omówiony został przykładowy proces „Realizacja inwestycji sieciowych nN oraz SN” z zaznaczoną rolą systemu EL.GIS. Jednym z pierwszych punktów procesu jest opracowanie planu realizacji inwestycji oraz budżetu. Na tym etapie, przy użyciu systemu GIS, pracownik jest w stanie oszacować wielkość inwestycji. Kolejny krok to opracowanie dokumentacji projektowej, czyli lokalizacja planowanych urządzeń i określenie miejsca włączenia urządzeń do istniejącej sieci. Po kolejnych etapach projektu oraz wybudowaniu urządzeń w terenie zbliżamy się do załączenia obiektów pod napięcie. Tutaj powstaje dokument zwany „Zgłoszenie do załączenia”, który jest podstawą do załączenia obiektów i zmiany statusu w systemie GIS. Jednym z ostatnich etapów jest przygotowanie przez inspektora nadzoru budowlanego kompletu dokumentacji oraz przekazanie jej do wydziału dokumentacji. Na końcu procesu pracownik dokumentacji weryfikuje kompletność atrybutów w GIS oraz w systemie powiązanym BPM ADX, przeznaczonym do przechowywania wersji elektronicznej dokumentacji.

W podsumowaniu prezentacji przedstawiciele innogy podkreślili, że system EL.GIS zapewnia przedsiębiorstwu:

  • dostęp do aplikacji z różnych lokalizacji – zarówno w siedzibie firmy, jak i mobilnie w terenie
  • możliwość gromadzenia danych z rozproszonych baz danych w ramach jednego narzędzia
  • możliwość integracji z innymi systemami i wsparcie procesów biznesowych
  • wygodny interfejs dostosowany do użytkownika.

O innogy Stoen Operator

innogy Stoen Operator dostarcza energię do prawie miliona odbiorców. Firma jest odpowiedzialna za utrzymanie oraz zarządzanie majątkiem sieciowym, eksploatację sieci, usuwanie awarii oraz rozwój sieci w obszarze aglomeracji warszawskiej. Podstawą tych działań jest dokumentacja sieci, za którą jest odpowiedzialny dział „Dane Majątkowe Sieci” w pionie „Zarządzanie Majątkiem Sieciowym”.

Więcej: www.innogy.pl

Konferencja Globemy 2017