Konferencja Globemy 2017

Podczas Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Geoprzestrzenne 2017 Darek Pakuła z Globemy wygłosił prezentację pod tytułem „Optymalizacja tras dojazdu i transportu towarów – czyli jak osiągnąć minimum 20% oszczędności” w swoim wystąpieniu Darek przedstawił korzyści, jakie można osiągnąć dzięki zastosowaniu rozwiązań IT do układania tras.

Optymalne planowanie transportu i dotrzymywanie terminów dostaw zależy od sprawnego układania efektywnego planu dającego istotne oszczędności na przejazdach. Jak się często okazuje już przy kilku pracownikach i kilkunastu miejscach do odwiedzenia logistyk zaczyna mieć kłopoty z ułożeniem optymalnego planu. O złożoności problemu świadczy liczba możliwych tras, jakie można wyznaczyć – dla kilkunastu pojazdów i ponad setki lokalizacji możliwych tras jest więcej niż kombinacji w Lotto. Stopień skomplikowania planowania rośnie wraz z liczbą czynników, jakie należy wziąć pod uwagę. Czynniki te to zazwyczaj: wymagany czas dostawy, planowany czas rozładunku, wielkość przesyłki czy możliwości ładunkowe pojazdu.

Celem do jakiego dąży planista lub logistyk jest minimalizacja kosztów transportu oraz dotrzymanie terminów dostaw. Przekłada się to na takie układanie tras, aby pojazdy były załadowane do pełna oraz aby liczba przejechanych przez nie kilometrów była jak najmniejsza. Dążymy zatem do ograniczenia liczby wykorzystanych pojazdów oraz optymalnego skrócenia marszruty. W centrach logistycznych, gdzie robiony jest załadunek pojazdów, plan tras musi powstawać codziennie i na tyle szybko, aby załadunek i dostawa do klienta były wykonalne.

Konferencja Globemy 2017Jak ułożyć optymalną trasę?

Problem ma swoje rozwiązania w postaci modeli matematycznych, które z kolei są implementowane (w postaci silników optymalizacyjnych) w rozwiązaniach IT wspierających planowanie tras. Użyteczność oprogramowania w dużym stopniu zależy od jego wydajności i zdolności do ułożenia planu w czasie na tyle krótkim, aby była możliwość zastosowania go do działań operacyjnych.

Bazując na aplikacji Globemy GeoTraxx (opartej na Mapach Google) udało się uzyskać skrócenie łącznej długości marszruty o 20%. Poniżej przykład układania planu dostaw w centrum logistycznym, gdzie 36 pojazdów rozwoziło towar do około 250 lokalizacji każdego dnia. GeoTraxx potrafił ułożyć lepszy kosztowo plan oraz zrobić to w czasie nie dłuższym niż 30 minut.

Konferencja Globemy 2017

Wykorzystanie silnika optymalizacyjnego nie ogranicza się tylko do branży logistycznej. Wszędzie tam, gdzie mamy pojazdy lub pracowników wykonujących dużo zadań w terenie, mamy także do rozwiązania ten sam problem. Skrócenie marszruty poprzez optymalny dobór punktów oraz najlepszą możliwą ich kolejność daje szanse zaoszczędzenia czasu, który można poświęcić na wykonanie większej liczby zadań. Rośnie tym samym efektywny czas pracy pracowników.

Konferencja Globemy 2017Efekty zastosowania optymalizacji przydziału zadań u jednego z operatorów telekomunikacyjnych

Konferencja Globemy 2017