Konferencja Globemy 2017

Podczas Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Geoprzestrzenne 2017 Tomek Gulczyński, Dyrektor Centrum Rozwoju Oprogramowania w Globemie, wygłosił prezentację „Wielobranżowe systemy zarządzania zasobami przestrzennymi 2.0”. Wystąpienie Tomka opisywało możliwe rozwiązania i pokazywało przykładowe wdrożenie takich systemów. 

Implementując system klasy GIS przedsiębiorstwa sieciowe koncentrują się głównie na dokładnym opisie i utrzymaniu sieci związanej ze swoją statutową działalnością. Dla gazownictwa będzie to oczywiście sieć gazowa, dla ciepłownictwa – ciepłownicza i tak dalej. Jednakże firmy te zarządzają często innymi sieciami, takimi jak sieć elektryczna lub telekomunikacyjna. Te pomocnicze sieci zapewniają poprawne funkcjonowanie przesyłu lub dystrybucji, umożliwiają monitoring i sterowanie, a mogą również służyć do dzierżawy lub sprzedaży dodatkowych usług. W takich przypadkach najprostszym podejściem jest uzupełnienie systemu branżowego do zarządzania statutowym majątkiem o elementy dokumentacji majątku pomocniczego. Przykładowo dla sieci elektroenergetycznej może to być uproszczony model sieci telekomunikacyjnej. Inny przykład to model transmisji bezprzewodowej używanej do obsługi liczników zdalnego odczytu w węzłach cieplnych. Rozwiązania takie są tanie i proste we wdrożeniu, ale dają uproszczony model sieci i nie oferując specjalistycznych funkcji.

Rozwiązaniem kompleksowym jest integracja branżowych aplikacji zarządzania majątkiem sieciowym, na przykład integracja systemów zbudowanych na platformie Smallworld, takich jak: Physical Network Inventory/Logical Network Inventory, EL.GIS/Electric Office, EC.GIS, Global Transmission Office oraz Global Distribution Office. Dzięki temu, że systemy te działają na wspólnej platformie, integracja staje się zabiegiem naturalnym.

Wdrożenie w PERN

Przykładowo w PERN do obsługi sieci pomocniczych (telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej) zostały wdrożone systemy Smallworld Physical Network Inventory oraz Globema EL.GIS. Obydwa rozwiązania są połączone z systemem głównym, jakim jest Smallworld Global Transmission Office. Aplikacja Physical Network Inventory jest tam elementem większego systemu monitorowania linii optycznych, który automatycznie wykrywa uszkodzenia i dostarcza dane o nich w postaci szczegółowego raportu z lokalizacją, strukturą sieci fizycznej w tym miejscu i opisem otoczenia.

Konferencja Globemy 2017System Monitorowania Linii Optycznych w PERN

Z technicznego punktu widzenia aplikacja główna i pomocnicza działają na wspólnej platformie GIS. Współdzielą pewne zasoby, takie jak mapy podkładowe, grunty i budynki oraz baza adresowa. Bazy branżowe są rozłączne i oddzielnie działają na nich aplikacje specjalistyczne. Ich użytkownicy mają jednak wzajemny podgląd danych o drugiej sieci, co także umożliwia skrośne zapytania i raporty.

Konferencja Globemy 2017System EL.GIS zintegrowany z GTO w PERN

Konferencja Globemy 2017