Łatwiejsze planowanie sieci CATV w Smallworld PNI

By 18 listopada, 20151 grudnia, 2015Telekomunikacja

Zespół Globemy kończy prace nad nową, znacząco rozbudowaną wersją aplikacji CaTV-Design, będącej rozszerzeniem systemu paszportyzacji sieci Smallworld Physical Network Inventory™ (PNI). Moduł umożliwia szybkie i komfortowe planowanie sieci HFC/CaTV bezpośrednio w PNI, bez konieczności obliczania sygnału w innych programach i ładowania danych przez zewnętrzne narzędzia.

Nowym elementem aplikacji CaTV-Design jest Asystent Projektowania CaTV, w którym zgromadzone i pogrupowane są wszystkie specyfikacje urządzeń. Takie rozwiązanie umożliwia szybkie i płynne wstawianie kolejnych elementów sieci bez konieczności przełączania się pomiędzy oknami. Kolejnym ułatwieniem jest możliwość sortowania specyfikacji według częstotliwości wykorzystywania, dzięki czemu najpopularniejsze urządzenia w danej kolekcji są dostępne jako pierwsze.

Obliczenia poziomów sygnałów

Kluczową funkcjonalnością aplikacji jest moduł obliczeń, który korzystając ze specyfikacji elementów, wykonuje obliczenia poziomu sygnałów na kierunkach FWD oraz REV dla wartości częstotliwości skrajnych „High” oraz „Low”. Wyniki obliczeń prezentowane są w formie etykietek na portach wstawionych elementów, jak również na aktywnym wyrysie. Zmiana długości lub specyfikacji obiektu, np. kabla, powoduje natychmiastowe przeliczenie prezentowanych wartości.

Przekroczenie zdefiniowanych zakresów wartości sygnału zostaje oznaczone jako błąd. Dzięki temu bez użycia dodatkowych narzędzi możliwe jest zarządzanie poziomem sygnału na bieżąco i reagowanie na nieprawidłowości.

Kluczowe funkcjonalności

 • dynamiczne wyliczanie sygnałów FWD oraz oczekiwanych REV
 • obliczenia wartości sygnałów FWD oraz REV wykonywane zgodnie z koncepcją Unity Gain
 • automatyczny dobór wkładek we wzmacniaczach RF
 • sygnalizowanie niewłaściwych poziomów sygnałów, przekraczających zdefiniowane limity
 • na bieżąco uaktualniane wartości sygnałów prezentowane na mapie, w formie etykiety
 • łatwa i szybka zamiana specyfikacji elementów
 • możliwość zapisania i wykorzystania konfiguracji kilku elementów często używanych
 • skróty klawiszowe umożliwiające szybkie wstawianie pojedynczego obiektu lub grupy elementów.

catv

Integracja z systemem Smallworld Physical Network Inventory™

Moduł CaTV-Design jest w pełni zintegrowany z PNI. Dzięki temu podczas projektowania mamy pełne dane o dostępnej infrastrukturze teletransmisyjnej. Dodatkowo sieć CaTV jest projektowana bezpośrednio w bazie docelowej. W ten sposób wyeliminowane zostaje ryzyko wystąpienia błędów podczas importu danych oraz koszty związane z koniecznością zakupu dodatkowych narzędzi.

Dowiedz się więcej

Korzyści biznesowe dla operatora CATV

 • Zmniejszenie kosztów projektowania poprzez eliminację narzędzi zewnętrznych.
 • Znaczące przyspieszenie procesu projektowania nowej sieci bezpośrednio w systemie paszportyzacji.
 • Poprawienie jakości danych w PNI wynikające z eliminacji wymiany danych z zewnętrznymi narzędziami do projektowania.
 • Szybkie udostępnienie danych w PNI o nowych inwestycjach.
 • Szybka lokalizacja niewłaściwych poziomów sygnałów na sieci.
 • Szybka lokalizacja niezasilanych elementów aktywnych.
Rozwiązania IT dla telekomunikacji CaTV-Design na żywo

Zobacz także:

CABLE TV DESIGN W KOREI