Skip to main content

LNI DMT – poznaj nowe narzędzie do migracji danych

By 19 września, 20195 grudnia, 2019Energetyka, Smallworld, Telekomunikacja
lni_data_migration_tool

Sieci telekomunikacyjne są technicznie bardzo złożone – szczególnie na poziomie logicznym, gdzie różne technologie transmisyjne takie jak xWDM, IP/MPLS, SDH, PDH są realizowane w oparciu o urządzenia i systemy wielu dostawców. Zarządzanie heterogeniczną siecią transmisyjną, złożoną często z kilkudziesięciu systemów od różnych producentów, to spore wyzwanie. Informacje o konfiguracji sieci transmisyjnych najczęściej są przechowywane i zarządzane przez systemy NMS (Network Management Systems), dedykowanych dla urządzeń konkretnego dostawcy. Nieliczne systemy wymagają ręcznej konfiguracji, która jest dokumentowana w oddzielnych plikach typu Excel czy Visio, bez zachowania standardowych formatów.

Brak spójnego, całościowego modelu sieci transmisyjnej zdecydowanie utrudnia codzienną działalność operacyjną operatora oraz zarządzanie pojemnością sieci. W centrum zarządzania siecią codziennie wykonywane są czynności takie jak:

 • Weryfikacja możliwości technicznych zestawienia nowej usługi
 • Implementacja nowych usług
 • Wyłączanie zakończonych usług
 • Analiza awarii
 • Rekonfiguracja sieci w związku z pracami planowymi na sieci i awariami
migracja daynch lni dmt

Realizacja takich zadań oznacza konieczność pracy z kilkoma lub więcej systemami NMS (lub innymi źródłami danych). Odpowiedzią na to wyzwanie jest system Logical Network Inventory (LNI) Umożliwia on stworzenie w jednej bazie danych kompletnego modelu sieci logicznej operatora niezależnie od liczby wykorzystywanych systemów NMS różnych producentów. LNI wspiera działania operacyjne (np. automatyczne zestawianie ścieżek) i generuje również złożone raporty o pojemności sieci i jej wykorzystaniu.

praktyczne zastosowanie lni dmt

Kluczowym czynnikiem sukcesu we wdrożeniu LNI jest pozyskanie danych o konfiguracji sieci logicznej zarówno z systemów NMS, jak i innych źródeł. W tym celu stworzyliśmy LNI Data Migration Tool (LNI DMT). Narzędzie ma na celu migrację oraz konsolidację rozproszonych danych o warstwie logicznej sieci telekomunikacyjnej do programu LNI, w którym będą one zarządzane.

Proces integracji rozproszonych danych przy użyciu LNI DMT – praktyczne podejście

Jeden z naszych klientów energetycznych z USA do niedawna zarządzał swoją siecią telekomunikacyjną, obsługującą systemy infrastruktury energetycznej, bazując głównie na rozproszonej dokumentacji w formie elektronicznej. Z uwagi na rozwój firmy oraz, co za tym idzie, powiększającą się sieć telekomunikacyjną powiązaną z inteligentnym opomiarowaniem, konieczne było uporządkowanie danych na temat sieci i jej infrastruktury. Jako docelowe narzędzie do zarządzania danymi wybrano LNI.

Aby przeprowadzić proces migracji danych przy użyciu LNI DMT, wykonano niezbędne kroki:

 • Zebranie informacji z dotychczasowych baz danych, czyli systemów NMS oraz rozproszonej dokumentacji papierowo-elektronicznej.
 • Ujednolicenie danych pochodzący z różnych źródeł do jednego formatu, obsługującego wewnętrzne reguły LNI.
 • Wgranie ustandaryzowanych danych do LNI przy pomocy LNI DMT.

Korzyści z użycia LNI DMT

 • Jednolity format danych, wymagany przez LNI DMT, standaryzuje proces migracji danych, który może być realizowany przez specjalistów od poszczególnych NMS i innych źródeł danych.
 • Migracja danych może odbywać się etapowo – od najistotniejszych do najmniej ważnych. Ogranicza to ingerencję w model funkcjonowania przedsiębiorstwa i zapewnia ciągłość monitorowania sieci.
 • Automatyzacja procesu gwarantuje szybki czas przeniesienia danych do nowego środowiska produkcyjnego.
 • Podczas migracji danych możliwa jest ich weryfikacja i dostosowanie do modelu pojęciowego oraz spójnych reguł nazewnictwa sieci narzuconych przez LNI.
 • Ładowane dane są w pełni sprawdzane za pomocą reguł LNI. Zapewnia to możliwie najwyższą jakość informacji oraz ich sprawne opracowywanie.
korzyści

Korzyści z użycia LNI

Wybór SW LNI jako narzędzia do przechowywania informacji o warstwie logicznej sieci telekomunikacyjnej niesie ze sobą szereg korzyści:

 • Spójny obraz zasobów dla usługi na poziomie logicznym (niezależnie od dostawcy technologii) i fizycznym.
 • Dzięki szerokiemu spektrum wspieranych technologii (między innymi: xWDM, SDH, SONET, Ethernet, MPLS, CWDM, DWDM) LNI jest uniwersalnym narzędziem, mogącym znaleźć zastosowanie u operatorów telekomunikacyjnych oraz w przedsiębiorstwach z innych branż, posiadających dedykowaną sieć.
 • Brak konieczności śledzenia wielu systemów NMS w celu identyfikacji usługi.
 • Dwukierunkowe śledzenie połączeń end-to-end.
 • Efektywniejsze pod względem czasowym oraz kosztowym planowanie inwestycji, w celu przyłączenia nowych klientów lub doprowadzenia dodatkowych usług, dzięki uwzględnieniu takich parametrów:
  • Istniejące zasoby własne/dzierżawione
  • Nowe/planowane zasoby w ramach inwestycji
  • Dotychczasowo używane technologie
  • Wewnętrzne usługi operatora konieczne do utrzymania sieci, zmniejszające przepustowość sygnału
 • Wyznaczanie oraz mapowanie odciętych odbiorców w przypadku awarii, bądź planowych prac na sieci.
 • Ograniczenie do minimum liczby użytkowników pozbawionych usług, dzięki szybkiej rekonfiguracji połączeń sieciowych.
 • Proaktywne informowanie klientów o niedostępności usług.
 • Szybka odpowiedź na zapytania klientów o dostępność usług pod danym adresem.
 • Możliwość dostarczania najwyższej jakości usług telekomunikacyjnych, dzięki dostępowi do aktualnej przepustowości sieci, wykorzystując jej cały potencjał.

Nie masz pełnej kontroli nad swoją siecią telekomunikacyjną? Nakłady pracy nad analizą danych ciągle wzrastają? Planujesz inwestycje, a wykorzystywane przez Ciebie obecnie narzędzia przestają być w pełni funkcjonalne?

Napisz do nas

Chętnie pomożemy Ci w przeprowadzeniu migracji danych do nowego systemu, dzięki któremu zyskasz szereg nowych możliwości.

Nasze rozwiązania Smallworld PNI

Data Center Manager

Data Center Manager

moduł PNI

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

Optical Network Atlas

Moduł PNI

Physical Route Manager

Moduł PNI

Radio Network Inventory

Moduł PNI

Cable TV Design

Moduł PNI

Service Inventory

Moduł PNI i LNI

Data Quality Tool

Rozszerzenie Smallworld GIS

Network Inventory Maintenance Support

LNI-Connector

Moduł LNI