Skip to main content

Kolejny etap projektu B+R – LOBSTER – wspierającego rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych za nami

By 22 czerwca, 202214 lipca, 2022Badania i Rozwój, Energetyka
Projekt LOBSTER Globema

Właśnie zakończyliśmy kolejny etap projektu badawczo-rozwojowego „LOBSTER”, w ramach którego powstaje system wspierający zarządzanie energią w Lokalnych Obszarach Bilansowania. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom operatorów sieci elektroenergetycznych, którzy stoją przed wyzwaniami wynikającymi z wprowadzania rosnącej ilości energii ze źródeł odnawialnych do sieci. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prace rozpoczęły się w kwietniu ubiegłego roku.

LOBSTER – rozwiązanie dla OZE

Przez kilka ostatnich lat mogliśmy obserwować w Polsce dynamiczny wzrost liczy prosumentów i zwiększenie się udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym kraju. Według danych URE pod koniec roku 2021 roku w Polsce było 847 192 mikroinstalacji należących do prosumentów którzy wyprodukowali w sumie 2 688 000 MWh energii. To ogromny wolumen z wielu rozproszonych i niestabilnych źródeł energii, wprowadzany do sieci, który operatorzy muszą wziąć pod uwagę przy jej zarządzaniu, aby móc bezpiecznie sterować systemem elektroenergetycznym. Projekt LOBSTER jest odpowiedzią na ten problem.

Rozwiązanie jakie zaproponowała Globema, we współpracy z ICM zakłada stworzenie kontrolowanych, Lokalnych Obszarów Bilansowania energii (LOB) uwzględniających generację energii odnawialnej z wielu małych źródeł, a także magazyny energii i infrastrukturę do e-mobilności. LOB mają służyć analizie i przewidywaniu przepływów energii biorąc pod uwagę jej lokalną produkcję i lokalne na nią zapotrzebowanie. Powstanie także system informatyczny LOBSTER, który umożliwi operatorom systemu dystrybucyjnego (OSD):

  • prowadzenie lokalnego bilansowania energii w punktach wymiany z siecią operatora systemu przesyłowego (OSP),
  • techniczną wykonalność kontraktów,
  • maksymalizację produkcji z OZE,
  • dostarczenie usług systemowych związanych z regulacją zapotrzebowania lub produkcji energii.

Pierwsze rezultaty

Za nami pierwsze etapy projektu. W ich ramach sprawdziliśmy, jakie są najbardziej efektywne metody poprawy trafności krótko i ultrakrótkoterminowych prognoz pogody. Wyniki badań wskazały na najwyższą skuteczność metod wykorzystujących ML (uczenie maszynowe). Co więcej okazały się one najbardziej obiecujące pod względem możliwości dalszego udoskonalania precyzji prognozowania produkcji.

Opracowaliśmy także dziedzinowy model dla obsługi Lokalnego Obszaru Bilansowania (LOB). Etap ten był realizowany, zgodnie z wymogami projektu, we współpraca z operatorem sieci – firmą Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. oraz z Wodociągami Słupsk Sp. z o.o. (które zawiadują Słupskim Klastrem Energetycznym)

Kolejne etapy przed nami. Zakończenie projektu LOBSTER jest planowane na koniec roku 2023. Projekt LOBSTER jest realizowany przez Globemę w partnerstwie z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, z którym współpracujemy także przy projektach 4RES i prognOZEr.

Zainteresował Cię ten artykuł? Skontaktuj się z nami!