Skip to main content
locdoc2

Czy w Twoim przedsiębiorstwie są ogromne zasoby papierowej dokumentacji technicznej o posiadanym majątku, ale dostęp do niej jest utrudniony? Stoisz przed wyzwaniem cyfryzacji zasobów takich jak dokumentacja powykonawcza, inwestycyjna, projektowa? LocDoc, nowy produkt w naszym portfolio, automatyzuje kategoryzację skanowanych dokumentów oraz zapewnia łatwy dostęp do ich treści dla wszystkich pracowników firmy. Dowiedz się, jak działa LocDoc i jak może pomóc w wykorzystaniu dokumentacji papierowej.

Kategoryzacja dokumentów dzięki sztucznej inteligencji

LocDoc kategoryzuje pisma, mapy, decyzje, protokoły i podobne dokumenty, a w wyniku analizy ich treści, przypisuje im datę i lokalizację. Tworzy w ten sposób przestrzenną bazę dokumentów, w oparciu o mechanizmy sztucznej inteligencji, które najpierw „uczą się” poprzez analizę próby dokumentacji, a następnie wykorzystują optymalnie dostrojony model do kategoryzacji w danym przedsiębiorstwie. Pozwala to znacznie skrócić czas potrzebny na precyzyjną kategoryzację dokumentów.

Aplikacja LocDoc zapewnia łatwy dostęp do treści dokumentów dla pracowników firmy. Dzięki temu wzrasta efektywność operacyjna przedsiębiorstwa, a budowanie cyfrowego modelu majątku jest szybsze.

Sprawdź, jak dokładnie przebiega automatyczna kategoryzacja dokumentacji technicznej i jakie korzyści przynosi LocDoc. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną nowego produktu: