Konferencja Globemy 2017

Podczas Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Geoprzestrzenne 2017 Krzysztof Sidor, reprezentujący LGI (właściciela marki UPC w krajach CEE), wygłosił prezentację „Referencyjna baza adresowa w procesie inwestycyjnym”. LGI posiada sieci telekomunikacyjne w 14 krajach, głównie w Europie (kraje CEE, ale również Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania , Irlandia) i w Ameryce Południowej. Aktualnie trwa proces dynamicznego rozwoju sieci w ramach globalnego projektu Network Expansion. W swojej prezentacji Krzysztof skoncentrował się na wyzwaniach i wsparciu informatycznym procesów inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci realizowaną w UPC Polska.

Kluczowe elementy procesu inwestycyjnego

Na początkowym etapie, w trakcie typowania obszarów do inwestycji, kluczowe są aktualne dane o sieci stowarzyszone z danymi demograficznymi oraz informacjami o konkurencji. Aktualne dane o swojej sieci UPC pobiera z aplikacji Smallworld Physical Network Inventory (PNI). Równie kluczowe są dane demograficzne o ponad 7 milionach budynków. Te dane są załadowane do aplikacji „Baza Ogólnopolska Budynków” (w skrócie BOB), stworzonej przez Globemę. W kolejnym kroku, czyli w pozyskiwaniu pozwoleń (umów), ważne jest uzyskanie i gromadzenie informacji o właścicielach nieruchomości oraz aktywna kontrola postępów.

Na etapie projektowania, budowy i odbioru sieci istotnym aspektem jest monitorowanie podwykonawców, gdyż całość zadań związanych z projektowaniem i budową sieci jest zlecana firmom zewnętrznym. Aplikacja BOB umożliwia dostęp i edycję wybranych danych związanych z określonym projektem. Co najważniejsze aplikacja zapewnia (w integracji z PNI) jakość danych adresowych w przypadku zmiany adresu inwestycyjnego na urzędowy. Jakość danych adresowych jest kluczowa podczas sprzedaży i instalacji usług dla klientów.

Funkcje aplikacji BOB i wsparcie procesu inwestycyjnego

W drugiej części prezentacji Krzysztof omówił główne funkcje aplikacji BOB opartej na bazie Oracle i działającej w przeglądarce internetowej. Baza aplikacji jest wypełniona ponad 7 milionami adresów wraz z dodatkowymi informacjami demograficznymi. Aplikacja posiada elastyczne mechanizmy wyszukiwania adresów budynków po atrybutach. Jej kluczową cechą jest możliwość dodawania dowolnych atrybutów do budynków lub grupy budynków. Ta elastyczność służy do gromadzenia różnorodnych informacji wymaganych przez poszczególne działy UPC zaangażowane w proces inwestycyjny. Mechanizmy kontroli dostępu działają również na poziomie atrybutów, przez co aplikacja może być wykorzystywana przez firmy zewnętrzne. Oprogramowanie BOB w integracji z PNI wspiera zaawansowane operacje na adresach, takie jak ich dzielenie i scalanie. PNI przekazuje do aplikacji BOB przydatne informacje, np. odległość od danego budynku do najbliższego obiektu sieci. Przydatną funkcją jest również wizualizacja adresów wraz z ich wybranymi statusami na Mapach Google.

W podsumowaniu Krzysztof omówił korzyści z wdrożenia aplikacji BOB w UPC Polska i plany jej dalszego rozwoju oraz szerszego wdrożenia w innych oddziałach UPC w krajach CEE. Główna zaleta oprogramowania BOB wynika ze wsparcia całego procesu inwestycyjnego przez dostarczenie spójnej informacji o adresach wraz z możliwością dynamicznego gromadzenia różnych informacji. Bezpośrednie korzyści są związane ze zmniejszeniem nakładu na utrzymanie danych adresowych oraz efektywniejsze realizowanie dużej liczby projektów inwestycyjnych. Znaczenie referencyjnej bazy danych adresowych docenią wszyscy, którzy zetknęli się z problemami wymiany danych adresowych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi w dużej firmie.

Konferencja Globemy 2017