Paszportyzacja sieci telekomunikacyjnej w nowym wydaniu – NetStork 9

By 20 lutego, 20195 kwietnia, 2019Telekomunikacja, Usługi
netstork_9

NetStork, nasza autorska aplikacja do paszportyzacji sieci telekomunikacyjnych, doczekała się kolejnej wersji. Wzbogacona została o kolejne funkcje, w odpowiedzi na potrzeby użytkowników, czyli przede wszystkim lokalnych operatorów telekomunikacyjnych.

NetStork to kompleksowe i intuicyjne narzędzie do inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnych oraz elementów infrastruktury i danych terenowych. Z pomocą NetStorka możesz zbierać informacje o sieci także w terenie – aplikacja w pełnym zakresie działa na tabletach. Wersja 9 została wzbogacona o kolejne, użyteczne funkcje:

Grupowa edycja atrybutów obiektów – wybierasz grupę obiektów do masowej edycji, określasz nowe wartości atrybutów do zmiany i dzięki temu możesz aktualizować wszystkie obiekty na raz.
Eksport danych o sieci zewnętrznej do formatu KML – zaznaczasz na mapie obszar sieci, który chcesz przenieść do pliku KML, uruchamiasz funkcję i otrzymujesz dane w nowym formacie.

Wykorzystanie Google Maps z indywidualnym kluczem licencyjnym – po stworzeniu konta na Google Platform, generujesz klucz do Google Maps. Klucz wpisujesz do pliku konfiguracyjnego i możesz wyświetlać sieć na podkładach Google Maps. Bez ponoszenia kosztów masz możliwość wygenerowania do 100 tys. statycznych widoków mapowych w miesiącu. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Google Maps Platform, skontaktuj się z nami.

W najbliższych miesiącach pojawią się kolejne funkcje, nad którymi obecnie pracujemy:

 • Ładowanie rastra w formacie GeoTIFF – NetStork sam odczyta współrzędne mapy, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.
 • Rozszerzone modelowanie sieci miedzianej – rozbudowa modelu sieci miedzianej, w tym głowic i MDF.
 • Modelowanie stojaka z widokiem półek i kart – modelowanie stojaka zostanie rozszerzone o jego widok, zawierający poszczególne półki i karty. Oprócz połączeń logicznych, możliwe będzie odwzorowanie rzeczywistego układu stojaka.
 • Konfiguracja opisow elementów w różnych kontekstach – możliwość konfiguracji opisów elementów i schematów zgodnie z potrzebami użytkownika. Będzie można określać domyślne nazwy, uzależnione od wartości atrybutów obiektów, podobnie jak w konfiguracji styli.
 • Obiekt projekt – będzie obejmował wybrany fragment sieci, podlegający procesowaniu jako jedno przedsięwzięcie. Możliwe będzie określenie statusu projektu, w tym również sieci zamodelowanej w NetStorku (np. projektowana, w budowie lub aktywna). Do projektu będzie można tworzyć podprojekty, dołączać dokumentację, określać dzierżawy lub zakres prac.
 • Obiekt dzierżawy – dla wybranych elementów sieci określane będą parametry dzierżawy, w tym właściciel, użytkownik, termin dzierżawy. Możliwe będzie także podłączenie dokumentu umowy.
Warto też przypomnieć funkcje, które wdrożyliśmy w wersji NetStork 8.0:

 • UNDO/REDO – rozbudowano funkcję cofania wykonanych operacji o nieograniczoną liczbę kroków oraz funkcję powtórzenia cofniętych operacji
 • Moduł HFC – możliwość modelowania sieci koncentrycznej, w tym elementów CATV
 • Mufo-przełącznica – konwersja złącz na mufo-przełącznicę za pomocą jednego kliknięcia
 • Rozszerzenia mechanizmu styli – dodano opcję zaznaczania kolorami sieci w zależności od kabli/rur leżących wewnątrz odcinków
 • Podświetlanie relacji – podświetlanie relacji na schematach optycznych za pomocą mechanizmu Styli (styl uzależnony od danych, np. od Statusu Relacji)
 • Nowa wersja modułu aktualizacji – ułatwionio aktualizację licencji wielokrotnych