Skip to main content

Nowe funkcjonalności w systemie paszportyzacji Telekom Romania

By 18 grudnia, 201428 stycznia, 2015Smallworld, Telekomunikacja, Usługi

Telekom Romania używa platformy Smallworld Physical Network Inventory od roku 2008, kiedy to Globema wdrożyła system PNI w wersji 4.1, zastępując dotychczasowe rozwiązanie Model-IT, również oparte na platformie Smallworld. Po pomyślnym wykonaniu projektu aktualizacji i przeniesienia Systemu Paszportyzacji Siec Romtelecom do najnowszej wersji 4.3 w 2013 roku, Globema zajęła się opracowaniem szeregu usprawnień mających na celu zapewnienie dodatkowych funkcjonalności w obszarach raportowania, poprawy ergonomii użytkowania oraz integracji z warstwą logiczną i systemem klasy Service Inventory.

Nowe rozszerzenia w systemie

Zakres dostarczonych funkcjonalności dostarczonych w 2014 roku obejmuje:

1. Pakiet Raportów dla Smallworld PNI

Globema opracowała i wdrożyła narzędzia do raportowania w formacie MS Excel zgodnie z wytycznymi Telekom Romania pozwalające na uzyskanie w oryginalnym, dotychczas wykorzystywanym formacie szczegółowych informacji o sieci.

2. Narzędzia usprawniające ergonomię użytkowania aplikacji

Globema opracowała zestaw modułów i drobnych rozszerzeń do Smallworld PNI pozwalających między innymi na:

 • Szybszy wybór wartości atrybutów
 • Szybsze zestawianie światłowodów (ulepszenia w fiber connectivity)
 • Szybsze projektowanie studni telekomunikacyjnych
 • Ładowanie tras Physical Route Manager z arkuszy Excel

3. Integracja systemu PNI z warstwą logiczną

Globema dostarczyła interfejs komunikacyjny oparty o WebService do komunikacji z systemem Service Inventory. W wyniku zmian Smallworld PNI dysponuje interfejsem API do integracji warstw logicznych i fizycznych sieci, który:

 • Opisuje parametry techniczne danej usługi
 • Zwraca listę usług wykorzystujących dany zasób fizyczny

 2241355616

Standardowe komponenty

Poza dedykowanymi rozszerzeniami, rozwiązanie wdrożone w Telekom Romania zawiera standardowe moduły Smallworld PNI:

 • Optical Network Atlas – generujący przejrzyste, funkcjonalne i możliwe do druku (wielkoformatowego) schematy sieci optycznej (również dla PON)
 • Physical Route Manager – zapewniający zarządzanie powiązaniami w ramach sieci światłowodowej łącznie z sugerowaniem przebiegu ścieżek. Wspiera modelowanie WDM
 • Network Inventory Maintenance Support – mobilna webowa aplikacja służąca raportowaniu zmian na sieci w terenie I aktualizacji danych o sieci bezpośrednio z urządzeń mobilnych (tabletów, PDA)
 • FTTH Navigator – prezentacja struktury sieci od portów OLT (Optical Line Termination) do punktów ONT (Optical Network Terminations, po stronie klienta) lub ONU (Optical Network Unit)
 • Data Quality Tool – zapewniający łatwą, dogłębną weryfikację spójności sieci oraz danych terenowych

Telekom Romania

Telekom Romania (wcześniej pod nazwą Romtelecom oraz Cosmote România) jest wiodącym rumuńskim operatorem telekomunikacyjnym z siedzibą główną w Bukareszcie. Działalnością podstawową firmy są usługi telefonii naziemnej, Internetu szerokopasmowego, transmisji telewizyjnych (łącznie z własnym kanałem tematycznym – Dolce Sport) oraz usługi teleinformatyczne. Zespół Telekom Romania, łącznie z filiami i spółkami córkami firmy liczy 6796 pracowników (według stanu na dzień 31 grudnia 2013r.)

t-mobile