Skip to main content

LOBSTER i OPTYMALIZATOR – nowe projekty badawczo-rozwojowe

projekty badawczo-rozwojowe

Mamy świetną wiadomość! Rozpoczęliśmy prace nad dwoma nowymi projektami badawczo-rozwojowymi, na które otrzymaliśmy unijne dofinansowanie. Celem naszych projektów B+R jest m.in. rozwój energetyki oraz udoskonalanie produkcji i zarządzania odnawialnymi źródłami energii. Wykorzystujemy w nich sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Sprawdź, nad czym pracujemy obecnie.

LOBSTER

W ramach projektu LOBSTER powstaje system wspierający zarządzanie energią w Lokalnych Obszarach Bilansowania. Ma on uwzględniać odnawialną generację rozproszoną (np. energię produkowaną przez indywidualnych wytwórców w mikro i małych instalacjach fotowoltaicznych), magazyny energii i infrastrukturę do e-mobilności.

LOBSTER umożliwi Operatorom Systemów Dystrybucyjnych energii odnawialnej (OSD) oraz klastrom i spółdzielniom energetycznym:

  • prowadzenie lokalnego bilansowania energii w punktach wymiany z siecią Operatorów Systemów Przesyłowych (OSP)
  • techniczną realizowalność kontraktów
  • maksymalizację produkcji z OZE
  • dostarczenie usług systemowych związanych z regulacją zapotrzebowania lub produkcji energii.

Projekt realizujemy wspólnie z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, z którym współpracujemy także przy projektach 4RES i prognOZEr.

OPTYMALIZATOR

Drugi projekt, OPTYMALIZATOR, to system automatycznego przydzielania zadań w warunkach dużej zmienności i rozproszonych geograficznie miejscach wykonania.

Rozwiązanie będzie wykorzystywać mechanizmy sztucznej inteligencji; na podstawie parametrów takich jak lokalizacja, odległość pomiędzy punktami, czy aktualne natężenie ruchu ułoży najbardziej optymalną trasę. Nowo utworzone algorytmy wezmą również pod uwagę ślad węglowy.

Z systemu skorzystają zarówno firmy zatrudniające pracowników wykonujących prace w terenie (z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowniczej, ciepłowniczej, firmy serwisowe, z branży ubezpieczeń i inne), jak również firmy zajmujące się transportem (sektor TSL).

Stworzony dzięki dofinansowaniu OPTYMALIZATOR pozwoli przedsiębiorstwom bardziej wydajnie planować prace w terenie i dostawy, a dzięki temu, pomoże im lepiej wykorzystać zasoby i ograniczyć ślad węglowy, a także da przewagę na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

OPTYMALIZATOR to także kolejny przykład naszych rozwiązań z zakresu zarządzania pracownikami i zadaniami w terenie.

Oba projekty są współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekty są realizowane w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw.

fundusze-europejskie
RP
ncbr
efrr