Ograniczenie strat energii na Półwyspie Helskim

By 18 grudnia, 201422 czerwca, 2020Energetyka, Smart Grid

W ramach realizacji drugiego etapu Projektu Pilotażowego „Inteligentny Półwysep”, Globema współpracowała z Energa Operator S.A. (EOP) w zakresie badań modelowych sieci SN i nN na wytypowanym obszarze testowym Półwyspu Helskiego. Głównym celem projektu była ocena możliwości zwiększenia efektywności pracy sieci dystrybucyjnej poprzez zastosowanie obliczeń technicznych wraz z ich weryfikacją. Badaniom i porównaniu różnicy bilansowej poddana została sieć z obszaru Jastarni w układzie normalnym oraz w układzie przełączonym zgodnie z wytycznymi optymalizacyjnymi systemu ELGrid. Obszar ten obejmował 17 stacji SN/nN zasilających 1,5 tys. odbiorców, a uzyskane zmniejszenie strat wyniosło od 9% do 13%.

„Pilotażowy projekt „Inteligentny Półwysep”, realizowany przez Energa Operator S.A., miał na celu zweryfikowanie podstawowych komponentów Smart Grid, takich jak opomiarowanie AMI, automatyka FDIR, oraz optymalizacja konfiguracji sieci pod kątem minimalizacji strat dostarczanej energii.

Analiza rozpływów i optymalizacja rozcięć była zadaniem Globemy i stanowiła podstawowe działanie bezinwestycyjne mające doprowadzić do zmniejszania strat w sieci dystrybucyjnej. Etap II projektu objął obszar o ponad 90% pokryciu systemem AMI. Oprócz danych z AMI, w obliczeniach rozpływów uwzględniono zużycie energii przez oświetlenie uliczne, klientów nieobjętych AMI oraz odbiorców sezonowych. Wykonano optymalizację konfiguracji sieci i poziomów napięć z wyznaczaniem zalecanych stanów łączników. Jako okres badawczy przyjęto sezon urlopowy, czas o największym zapotrzebowaniu na energię, w którym badano zmiany w różnicy bilansowej. Przełączenia wykonano 31.07 i 1.08, przyjmując miesiąc lipiec jako poziom odniesienia. Dla celów analiz wybrano w każdym z miesięcy 10-dniowe okresy o bardzo zbliżonym zużyciu energii. Zmiana konfiguracji sieci dała obniżenie całkowitej różnicy bilansowej na poziomie 1,5%, co należy uznać za bardzo dobry i obiecujący wynik. Przeprowadzone badania potwierdziły przewidywaną teoretycznie możliwość ograniczenia start energii, a tym samym poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie kosztów pokrycia różnicy bilansowej w dystrybucji.

22413515135415ElGrid™ – model sieci w Jastarni

O systemie ELGrid

ELGrid to zaawansowany system obliczeń inżynierskich bazujących na modelu CIM, obejmujący:

  • Optymalizację pracy i wspomaganie eksploatacji sieci elektroenergetycznej (punkty podziału sieci SN i nn, optymalizacja poziomów napięć, optymalizacja rozwoju sieci 110kV, SN i nN, z uwzględnieniem lokalizacja źródeł i magazynów energii, szacowanie obciążeń szczytowych elementów sieci rozdzielczej oraz typowanie potencjalnych miejsc NPEE)
  • Prognozowanie zapotrzebowania na energię
  • Prognozowanie produkcji w źródłach rozproszonych, w tym OZE
Więcej o systemie ELGRID