Optymalizuj prace w terenie z nową wersją GeoTask

optymalizacja

W zagadnieniu układania tras logistycy i planiści codziennie mierzą się z problemami optymalizacyjnymi. Chodzi między innymi o podział wszystkich odbiorców towarów na rejony, z których każdy zostanie przypisany do danego handlowca, a także o wyznaczenie kolejności dostaw czy odwiedzin klientów w ramach konkretnego obszaru.

W kontaktach biznesowych istotną kwestią jest przywiązanie klientów do konkretnych handlowców – w wielu przedsiębiorstwach wizyty handlowców są jednak planowane w sposób chaotyczny, co może utrudniać budowanie i utrzymanie pozytywnych relacji. Wypracowanie pozytywnych relacji z klientami niejednokrotnie decyduje o przewadze konkurencyjnej firmy, warto więc zadbać, aby działania pracowników terenowych były jak najlepiej zorganizowane i przemyślane.

GeoTask, nasza autorska aplikacja do zarządzania pracą w terenie, niedawno doczekała się kolejnej wersji. Dodaliśmy wiele nowych funkcji, a wśród nich także takie, które odpowiadają na powyższe wyzwania. Najważniejsze nowości prezentujemy poniżej.

Obszar operacyjny brygady

Dodana została możliwość określenia obszaru operacyjnego dla brygady/zespołu. Podczas przydziału zadań dany obszar operacyjny jest wykorzystywany jako parametr, a optymalizator przydzieli zespołowi zadania znajdujące się tylko w danym obszarze.

Aby określić obszar należy w oknie brygady uzupełnić pola Środek i Promień (m). Wybrany obszar zostanie wyświetlony na mapie w profilu brygady:

geotask_1

Wizyty

GeoTask posiada funkcjonalność pozwalającą na umawianie wizyt. Do tej zakładki ma dostęp użytkownik o roli dyspozytora oraz administratora. Do jednego zadania można utworzyć tylko jedną wizytę. Użytkownik (np. handlowiec czy dostawca) również może umawiać wizyty w przypisanych mu regionach.

Plan optymalizacji

Plan optymalizacji służy do zdefiniowania planów uruchamianych cyklicznie. Użytkownik może samodzielnie tworzyć, edytować i usuwać plan optymalizacji dla wybranych rejonów.

geotask_2

Dla nowego planu należy zdefiniować następujące parametry:

  • Aktywny – opcja do aktywacji / dezaktywacji planu,
  • Rejon – należy wybrać rejon, którego dotyczy nowy plan,
  • Start optymalizacji – czas o której jest uruchamiany (musi być podany w przyszłości),
  • Powtarzaj co [godz] – cykliczność planu, czyli interwał, co ile godzin ma być uruchamiana optymalizacja,
  • Optymalizuj dla zakresu – przedział czasowy w którym optymalizacja ma przydzielać zadania,
  • Wyznacz trasę od / do – parametry dotyczące wyznaczania początkowego i końcowego punktu trasy,
  • Uwzględnij ciągłość trasy – opcja przydatna przy planowaniu tras na kilka dni.

geotask_3

W zakładce Raporty został dodany nowy raport: Podsumowanie optymalizacji. W tym raporcie znajdują się wyniki z uruchamianych optymalizacji zaplanowanych w planie optymalizatora, a wyniki optymalizacji można podejrzeć w formie listy. Dla każdego procesu znajduje się zestawienie z parametrami optymalizacji oraz statystyką – ilość zasobów, liczba wszystkich zadań liczba przydzielonych i nieprzydzielonych zadań.

geotask_4

Czy optymalizacja powinna uwzględniać natężenie ruchu w czasie dojazdu?

W aplikacji pojawiła się opcja uwzględniania natężenia ruchu w czasie dojazdu przy optymalizowaniu, co pozwala na jeszcze dokładniejsze planowanie tras.

geotask_5

Blokowanie zadań na Gantt

Dodano możliwość zablokowania zadań dla konkretnego pracownika. Funkcja ta chroni przed zmianą przypisanego wykonawcy przez optymalizator lub przypadkowym przeciągnięciem przez dyspozytora.

Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na pokaz i przekonaj się, jak GeoTask może wspierać Twój biznes.

Napisz do nas