Optymalne układanie tras i planowanie dostaw są zbyt dużym wyzwaniem?

By 7 marca, 201730 października, 2020Field Service Management, Google, Rozwiązania Mobilne
optymalizacja tras mapy google

Centra logistyczne, hurtownie, firmy dostawcze oraz inne przedsiębiorstwa zajmujące się transportem i dostawą towaru borykają się z wieloma wyzwaniami. Największe z nich to wyznaczenie optymalnej trasy i planowanie dostaw. Niestety, optymalizacja marszruty jest do tego stopnia skomplikowanym zadaniem, że doczekała się nawet opracowań w postaci modeli matematycznych. Powszechnie znany jest „problem komiwojażera”, który stał się popularny z uwagi na bardzo prosty opis zagadnienia i niezwykle trudny obliczeniowo proces optymalizacji.

Nasuwa się zatem pytanie: jak właściciele firm, których działalność opiera się głównie na dostarczaniu towarów lub usług w terenie, mają sprostać wyzwaniu spędzającemu sen z powiek niejednemu matematykowi? W zależności od wielkości przedsiębiorstwa istnieje potrzeba codziennego planowania dostaw do kilkudziesięciu lub kilkuset odbiorców, co wymaga załadowania nawet dziesiątek pojazdów. Z zasad kombinatoryki wynika, iż sposobów ułożenia tras przy tak dużej liczbie odbiorców, z uwzględnieniem posiadanej floty, jest więcej niż możliwości trafień w Lotto. Wybór optymalnej marszruty staje się zatem jeszcze bardziej skomplikowany niż wspomniany „problem komiwojażera”.

Do tej pory planista lub spedytor poświęcał większość swojego czasu na planowanie starając się uporać z wymienionymi trudnościami. Niestety niemożliwe było porównywanie wszystkich optymalnych wariantów. Kalkulacje były uproszczone i czasochłonne, a ostateczny efekt raczej niesatysfakcjonujący. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, zespół Globemy opracował opartą na Mapach Google aplikację GeoTraxx wykorzystywaną do planowania transportu.

Zaplanuj trasę z GeoTraxx

optymalizacja tras mapy google

Dlaczego warto korzystać z narzędzi do optymalizacji tras?

Wiemy już, że wszędzie, gdzie mamy do czynienia z rozproszoną i dużą liczbą punktów do odwiedzenia, nawet najbardziej wykwalifikowani planiści lub dysponenci mają nieco ograniczone możliwości. Dlatego też, warto dokładniej przyjrzeć się korzyściom z wykorzystania narzędzi IT umożliwiających automatyczną optymalizację marszruty i transportu towaru. Najlepiej zobrazuje to przykład rzeczywistej analizy wykonanej przez nasz zespół w jednym z centrów logistycznych przy użyciu GeoTraxx – autorskiej aplikacji Globemy opartej na Mapach Google.

Wspomniane przedsiębiorstwo to duże centrum logistyczne o powierzchni 20 000 m2, które codziennie dostarcza towar do około 300 – 400 sklepów. Liczba odbiorców zależy od potrzeb zaopatrzeniowych i zmienia się w zależności od pory roku lub dnia tygodnia. Analizie poddana została próbka z kolejnych pięciu dni.

Planiści Centrum muszą określić przydział zleceń do pojazdów, który obejmuje zakres towarów do dostarczenia konkretnym odbiorcom. Następnie należy jak najszybciej uruchomić proces kompletacji, tak aby następnego dnia rano ciężarówki mogły ruszyć w trasę. Załadunek odbywa się zgodnie z zasadą LIFO – pierwszy ładunek trafia do ostatniego sklepu, a ostatni do pierwszego. Tak też musi być ułożona marszruta.

Wykorzystanie aplikacji GeoTraxx pozwoliło na znaczne zmniejszenie długości marszruty. Poniższy wykres prezentuje o ile obniżyła się łączna liczba kilometrów przejechanych przez wszystkie pojazdy po wykorzystaniu aplikacji Globemy.

optymalizacja tras mapy google

Na podstawie analizowanego przypadku widzimy, że GeoTraxx umożliwia skrócenie marszruty średnio o 19% – tyle możemy zaoszczędzić na samej długości trasy.

optymalizacja tras mapy google

Ponieważ aplikacja układa trasy tak, aby w jak największym stopniu wykorzystać przestrzeń ładunkową samochodów, uzyskujemy dodatkowe korzyści dzięki optymalnemu załadunkowi. Pozwoliło to na ograniczenie liczby pojazdów potrzebnych do dostarczenia towaru średnio o 1-2 pojazdy w porównaniu z wynikami planowania bez wsparcia narzędzi optymalizacyjnych. Poniższa tabela pokazuje liczbę sklepów, do których należy dostarczyć towar w poszczególnych dniach oraz liczbę pojazdów potrzebnych do wykonania tego zadnia w przypadku układania marszruty przez planistę oraz przez aplikację GeoTraxx.

optymalizacja tras mapy google

Chcesz wiedzieć więcej o optymalizacji tras?