Globema w organizacjach branżowych – jesteśmy aktywni!

By 14 listopada, 201818 grudnia, 2018Badania i Rozwój, Wydarzenia
innowacje

Praktycznie od swojego powstania, Globema aktywnie angażuje się w działalność krajowych organizacji branżowych, funkcjonujących w kluczowych dla nas obszarach. Członkowie zarządu Globemy pełnią społecznie ważne funkcje w kierownictwach tych renomowanych i cenionych organizacji od lat, a także uczestniczą w nowych inicjatywach. Warto przypomnieć, czym zajmują się organizacje, do których należymy i jakie funkcje pełnią w nich Globema i nasi pracownicy.

Partnerstwo dla Innowacji

Prace badawczo-rozwojowe to jeden z głównych filarów naszej działalności. Realizujemy projekty i opracowujemy innowacyjne rozwiązania oparte na nowoczesnych technologiach. Zagadnienia związane z działalnością B+R są dla nas bardzo ważne, bo także dzięki nim rezultaty naszych prac wdrażamy na całym świecie. Wspólnie z innymi firmami mocno zaangażowanymi w prace badawczo-rozwojowe, założyliśmy niedawno nową wielobranżową organizację – Związek Pracodawców Partnerstwo dla Innowacji. Jednym z członków zarządu PDI został Marek Gondzio – Prezes Globemy.

logo_PDI

Celem tej inicjatywy jest wspieranie przedsiębiorców, którzy inwestują w rozwój technologiczny – zaawansowane technologie, innowacyjne badania i działalność badawczo-rozwojową, co wymaga zaangażowania znacznych środków i wysokiej jakości infrastruktury. Takie przedsiębiorstwa i ich działalność wpływają na pozycję Polski jako nowoczesnego, dynamicznie rozwijającego się kraju.

Jak PDI wspiera przedsiębiorstwa?

  • Wpływ na biznes i ustawodawstwo – poprzez kampanie społeczno-informacyjne, Partnerstwo dla Innowacji promuje innowacyjność, buduje potrzeby zakupu innowacyjnych produktów, stara się zwiększać udział w rynku przedsiębiorców inwestujących w nowoczesne technologie oraz ich wpływ na gospodarkę. Jako reprezentant interesów centrów badawczo-rozwojowych, PDI dociera do decydentów, przekazuje własne sugestie legislacyjne, nagłaśnia problemy i kwestie ważne dla tego środowiska, oraz prowadzi do korzystnych rozwiązań.
  • Współpraca – PDI ma większą siłę przebicia niż pojedynczy przedsiębiorca, co pozytywnie wpływa na rozwiązywanie wielu problemów. W ramach współpracy między członkami PDI, dzięki rozszerzaniu swojej bazy kontaktów i budowaniu relacji, możliwa jest także wzajemna pomoc. Na łamach forum dostępnego dla członków PDI, przedsiębiorcy mogą wymieniać się wiedzą, doświadczeniami oraz kontaktować się z potencjalnymi kontrahentami.
  • Konferencje, spotkania biznesowe – w ramach PDI prowadzone będą szkolenia, podczas których członkowie mogą pogłębiać swoją wiedzę, co bezpośrednio przekłada się na jakość innowacyjnych produktów. Spotkania B2B i konferencje organizowane z ramienia PDI to szansa na nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych, współpracy oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań sprzedawanych przez członków PDI.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

KIGEiT powstała w 1992 roku. Izba jest organizacją typu not-for-profit, która zrzesza grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki, elektroenergetyki, telekomunikacji i informatyki, a także w zakresie usług radiofonii i telewizji. Izba zrzesza obecnie niemal 190 członków. W KIGEiT Globema działa m.in. w Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids, która zajmuje się wspieraniem inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do budowy energetyki rozproszonej i sieci inteligentnych. Reprezentantem Globemy w tej Sekcji jest wiceprezes Globemy, Ryszard Rybus.

kigeit_logo

Dnia 21 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby. poświęcone m.in. wyborom do organów wybieralnych Izby w kadencji 2018-21. Na Prezesa Zarządu ponownie został wybrany Pan Stefan Kamiński, nową Przewodniczącą Rady Izby została Pani Dominika Bettman (Prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o.), a Marek Gondzio został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym Rady Izby, w której zasiada już od 2012 roku.

Globema angażuje się także w organizowane przez KIGEiT coroczne Forum Gospodarcze TIME. Już od kilku lat Globema jest sponsorem i partnerem TIME (informacje o ostatniej edycji znaleźć można tutaj), aktywnie uczestnicząc w panelach i wystawach Forum.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku. Izba reprezentuje interesy swoich członków m.in. w procesie tworzenia przepisów prawnych w zagadnieniach gospodarczych istotnych dla sektora informatycznego i telekomunikacyjnego. Pomaga też bezpośrednio firmom w kluczowych dla nich oraz środowiska sprawach oraz zajmuje się promocją polskiego rynku teleinformatycznego w kraju i zagranicą.

piit

Od początku powstania Izby, Marek Maniecki (obecnie Pełnomocnik Zarządu ds. Badawczo-Rozwojowych w Globemie) jest Członkiem Rady Izby PIIT. Działa również jako Przewodniczący Komitetu Energia PIIT, który zajmuje się budowaniem relacji pomiędzy reprezentowanym w Izbie przemysłem teleinformatycznym a środowiskami energetyki i administracji publicznej, w sposób gwarantujący wzajemną wymianę wiedzy i informacji niezbędnej dla planowanej przebudowy polskiego sytemu energetycznego.