Niezawodna infrastruktura gazowa i rurowa

 

Podstawa skutecznej realizacji procesów zarządzania i rozbudowy sieci gazowych oraz sieci przesyłowych gazu i ropy

Przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją gazu oraz przesyłem ropy i gazu potrzebują coraz nowocześniejszych i bardziej kompleksowych systemów informacji przestrzennej do efektywnego zarządzania sieciami, redukcji kosztów, poprawy obsługi klientów oraz spełnienia rosnących wymagań rynku.

Globema dostarcza dystrybutorom i operatorom przesyłowym zintegrowane rozwiązania bazujące na narzędziach firmy GE Energy, które stanowią podstawę do zarządzania całością zasobów przestrzennych sieci gazociągów (Smallworld Gas Distribution Office (GDO)) oraz sieci rurociągów (Smallworld Global Transmission Office (GTO)).

Zintegrowany system zarządzania majątkiem sieciowym wspiera działalność przedsiębiorstwa w kluczowych procesach biznesowych obejmujących działy techniczne, takich jak utrzymanie ruchu, eksploatacja, planowanie inwestycji.

 • Szukasz usprawnień w procesie eksploatacji sieci?
 • Twojej firmie brakuje informacji, aby podejmować świadome decyzje o tym, gdzie wymagana jest rozbudowa lub modernizacja sieci?
 • Potrzebujesz bardziej efektywnego sposobu planowania inwestycji?
 • Masz problemy z aktualizacją i dostępem do danych o zasobach sieciowych?
 • Potrzebujesz szybkiej informacji o obiektach sieciowych, ich wyposażeniu, układzie połączeń?
 • Potrzebujesz szybkiego dostępu do dokumentacji obiektów?

Kompleksowe rozwiązania do zarządzania infrastrukturą rurociągów gazowych i przesyłowych

Globema oferuje rozwiązania GE GDO (Gas Distribution Office) do zarządzania infrastrukturą rurociągów gazowych oraz GE GTO (Global Transmission Office) do zarządzania infrastrukturą rurociągów przesyłowych. Oba rozwiązania są zbudowane w oparciu o system GE Smallworld – najwyższej klasy, wysoce skalowalną platformę GIS zaprojektowaną specjalnie dla branż sieciowych.

Zestandaryzowane modele danych o rurociągach gazowych i przesyłowych, uwzględniające wszystkie aspekty zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, z bogatym zbiorem obiektów specjalistycznych związanych z przesyłem gazów i cieczy oraz możliwością wszechstronnego modelowania sieci.
GE GTO oferuje Liniowy model referencyjny (Linear Reference System LRS) polegający na wzdłużnym kilometrażowaniu oraz dynamicznej segmentacji sieci, co ułatwia czynności eksploatacyjne: asymilację danych z badań stanu technicznego tłokiem oraz prezentację danych o rurociągu i jego otoczeniu na jednym spójnym widoku.
Obsługa stref EX – zapewnia wsparcie prac w strefach zagrożenia wybuchem. Moduł zapewnia wsparcie organizacji prac w strefach EX począwszy od paszportyzacji urządzeń EX, znakowania znacznikami RFID, a następnie wyznaczanie kolejnych terminów przeglądów w zależności od klasy urządzenia i rodzaju przeglądu.
Ochrona katodowa – wspiera tworzenie i utrzymanie modelu ochrony katodowej stosowanego w terenie, obsługę tabelarycznych danych (odczyty ze stacji monitoringu) oraz informacji graficznych w jednym narzędziu. Pozwala na wyszukiwanie i filtrowanie założonych w systemie sekcji katodowych, wyświetlanie i podświetlanie sekcji katodowych na mapie, wyświetlanie w uporządkowany sposób wszystkich powiązanych z sekcją katodową obiektów (np. rury dystrybucyjne, przyłącza, zawory, anody) i generowanie dostosowanych raportów.
Możliwość rozbudowy rozwiązań GTO/GDO o inne aplikacje branżowe (telekomunikacja, energetyka) na wspólnej platformie GE Smallworld. Systemy GTO/GDO przechowują szczegółowe dane opisowe o elementach sieci oraz dokumenty związane z jej budową i eksploatacją stanowiąc kompletną bazę informacji technicznych o zasobach sieciowych.

Dzięki integracji z aplikacjami typu ERP, systemy GTO/GDO zapewniają pełne wsparcie realizacji procesów biznesowych wykorzystujących informacje o sieci.

Slide Planowanie strategiczne Planowanie rozbudowy sieci Projektowanie sieci i analizy Budowa sieci - Przyłączanie klientów
- Monitorowanie stanu rurociągów
i badanie tłokiem inteligentnym
- Świadczenie usług dystrybucyjnych
- Wsparcie prac eksploatacyjnych
i awaryjnych
Planowanie strategiczne Planowanie rozbudowy sieci Projektowanie sieci i analizy Budowa sieci - Przyłączanie klientów
- Monitorowanie stanu rurociągów
i badanie tłokiem inteligentnym
- Świadczenie usług dystrybucyjnych
- Wsparcie prac eksploatacyjnych
i awaryjnych

Poznaj nasze rozwiązania

Moduły główne GDO i GTO – podstawy rozwiązania

Moduł główny GDO (Gas Distribution Office)

Podstawa do zarządzania i ewidencji całości majątku sieciowego firm gazowniczych.

 • Redukcja kosztów dzięki możliwości eliminacji wąskospecjalizowanych systemów wyspowych lub zmniejszenie ilości aplikacji pośrednich;
 • Redukcja kosztów administracji systemu, dzięki utrzymywaniu danych w jednej spójnej bazie danych Smallworld;
 • Zwiększenie wydajności pracy w jednolitym, zintegrowanym środowisku GE Smallworld;
 • Zdefiniowany model danych specyficzny dla gazu może zmniejszyć czas trwania fazy projektowej poprzez eliminację wstępnej fazy definiowania bazy danych;
 • Zwrot z inwestycji może być uzyskany natychmiastowo – wbudowane aplikacje są gotowe do użycia od razu po załadowaniu danych.

Moduł główny GTO (Global Transmission Office)

Rozszerzenia modelu danych i funkcjonalności podstawowej:

 • Rozszerzenie liniowego modelu referencyjnego przez dołożenie pełnej obsługi 3D w module kilometrażowania;
 • Rozszerzenie możliwości wczytywania danych z tłoków inteligentnych w taki sposób, aby każdy przebieg tłoka rejestrowany był indywidualnie, niezależnie od poprzednich badań;
 • Rozszerzenie zakresu zbieranych pomiarów w module Ochrony Katodowej;
 • Dodanie specjalistycznych analiz, jak np. opróżnianie grawitacyjne rurociągu, wspomagające ocenę pojemności niezbędnej do opróżnienia z rurociągu w skutek awarii i bezpiecznego rozszczelnienia/otwarcia rurociągu.

Rozszerzenia opracowane przez Globemę

Moduł EX dla GTO

Rozszerzeniem modułu Eksploatacja jest Moduł EX, który zapewnia wsparcie prac w strefach zagrożenia wybuchem. Moduł zapewnia wsparcie organizacji prac w strefach EX począwszy od paszportyzacji urządzeń EX, znakowania znacznikami RFID, a następnie wyznaczanie kolejnych terminów przeglądów w zależności od klasy urządzenia i rodzaju przeglądu. System wspiera możliwość robienia zdjęć urządzeń oraz gromadzenia kart przeglądów. Moduł zapewnia wsparcie brygad terenowych i działa także na urządzeniach dostosowanych do pracy w strefach EX.

Moduł Eksploatacja dla GDO i GTO

Moduł Eksploatacja służy do wspomagania rutynowych działań związanych z utrzymaniem sieci, takich jak okresowe przeglądy obiektów sieci i baz magazynowych wraz z rejestracją ich stanu technicznego, co pozwala na analizy stanu technicznego całości majątku technicznego i typowanie obiektów do remontu.

Moduł Awarie dla GDO i GTO

Moduł wspiera proces związany z obsługą awarii, począwszy od jej lokalizacji, poprzez wyznaczanie armatury niezbędnej do zamknięcia.

Moduł Nieruchomości dla GDO i GTO

Moduł zaspokaja potrzeby firm z branży sieciowej w zakresie wszechstronnego zarządzania nieruchomościami zlokalizowanymi w pasach przebiegu sieci. Umożliwia obsługę cyklu życia spraw roszczeniowych i odszkodowawczych, analizę kosztów oraz wytyczanie i zarzadzanie służebnością gruntową.

Moduł Geodezja dla GDO i GTO

Moduł Geodezja służy do wczytywania, przechowywania i zarządzania danymi geodezyjnymi pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych.

GDO Net i GTO Net

GDO Net oraz GTO NET dają możliwość dostępu do danych graficznych i tekstowych przy pomocy typowej przeglądarki internetowej.

Narzędzia uzupełniające

Obok modułów bezpośrednio rozszerzających funkcjonalność systemów GDO i GTO dostarczamy również szereg narzędzi uzupełniających wspierających procesy paszportyzacji i utrzymania aktualności danych o sieci oraz umożliwiających łatwy dostęp do tych danych dla dużego grona pracowników.

eMapy

Moduł daje możliwości wyświetlania podkładów pochodzących bezpośrednio z zewnętrznych serwisów, np. Geoportalu. Możliwe jest wyświetlanie podkładów z serwisów dostarczających dane w poniższych standardach: Google Maps, Open Street Map, WMTS, WMS oraz WFS.

LocDoc

Aplikacja, która automatycznie kategoryzuje dokumenty, opisuje je datą wydania oraz lokalizacją prac – tworzy „przestrzenną bazę dokumentów”. Użytkownik przy pomocy interfejsu, sprawnie wyszukuje dokumenty, pokazuje na mapie i przegląda ich treść.

Poznaj szczegóły

FME

Platforma integracji danych, która pozwala na przetwarzanie, walidację i automatyczne przesyłanie danych do odpowiednich miejsc oraz wspiera utrzymanie aktualnej bazy danych. Informacje zebrane podczas wywiadów terenowych mogą być automatycznie kierowane do systemu, co ułatwia m.in. identyfikację obszarów, które mogą zostać objęte usługami.

Poznaj szczegóły

Dlaczego warto?

Jakie korzyści przynosi wdrożenie systemu paszportyzacji?

30

dzięki kompletnej paszportyzacji warstwy fizycznej i logicznej sieci czas planowania rozwoju sieci skraca się nawet o 30%

8

optymalne wykorzystanie zasobów sieciowych przekłada się na niższe koszty budowy nowej sieci – nawet o 8%

40

dzięki automatyzacji procesów, notuje się nawet 40% wzrost wydajności w projektowaniu sieci

25

czas niedostepności usług maleje nawet o 25% dzięki szybkiej reakcji na awarie i dokładnej lokalizacji wadliwego sprzętu

15

o tyle wzrasta produktywność pracowników dzięki usprawnieniu procesów obsługi danych powykonawczych

50

przyspieszenie uruchamiania nowych usług nawet o 50%, dzięki zautomatyzowaniu procesu wyszukiwania wolnych zasobów fizycznych i logicznych

Przeczytaj case study naszego klienta:

PERN S.A.

stały rozwój systemu zarządzania majątkiem sieciowym w modelu Pay-As-You-Go

Aplikacja GE GTO wspomaga obsługę ropociągów, sieci przesyłowej oraz sieci telekomunikacyjnej i energetycznej w PERN.

Nasze rozwiązania paszportyzacji sieci są zbudowane na platformie GE Smallworld

 

Globema reprezentuje GE Energy jako Authorized Partner i jedyny dystrybutor oprogramowania GE Energy Smallworld GIS w Polsce. Działamy także jako VAR (Value Added Reseller) w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Nasza współpraca obejmuje development i wdrożenia systemów paszportyzacji, a także usługi konsultacyjne i utrzymaniowe. Od 1997 przeprowadziliśmy setki mniejszych i większych tego typu projektów dla klientów z ponad 30 krajów.

Nasze usługi
ec gis screen
ec gis screen 2

GE – światowy lider w zakresie wyzwań przemysłowych

 

Z rozwiązań GE korzysta ok. 40% firm produkujących energię na świecie. Oprogramowanie GE Smallworld jest światowym liderem systemów GIS dla branż sieciowych (przesył i dystrybucja elektryczności, gazu, ropy, ciepła) i telekomunikacji. Aplikacji na platformie GE Smallworld na całym świecie używa ponad 700 przedsiębiorstw sieciowych (energetyczne, gazowe, ciepłownicze, wodne).

Jak działamy?

1. Skontaktuj się z nami – opowiemy Ci o naszych kompetencjach, doświadczeniu i sposobie działania

2. Poznamy Twoje wymagania i uruchomimy pilotażowy projekt

3. Podpiszemy umowę ramową, dzięki czemu możesz korzystać z naszych zasobów i doświadczenia.