Zarządzanie infrastrukturą ciepłowniczą

 

Pełna baza informacji technicznych i modelowanie sieci

Warunki działania przedsiębiorstw ciepłowniczych wciąż się zmieniają. Rosną standardy obsługi konsumentów, podobnie jak konkurencja na rynku ciepła. Musisz szukać oszczędności, ale nie możesz zaniedbać wymogów ochrony środowiska. Wszystko te zmienne sprawiają, że potrzebujesz nowoczesnego systemu informatycznego, który zapewni Ci szybki i łatwy dostęp do rzetelnej informacji.

Zależy Ci, by system wspierał przedsiębiorstwo w kluczowych procesach biznesowych i objął m.in. działy techniczne, takie jak utrzymanie ruchu, eksploatację czy planowanie inwestycji – ponieważ przedłużające się inwestycje czy przerwy w dostawach ciepła do odbiorców to straty nie tylko dla firmy, ale dla całej gospodarki.

  • Czy Twojej firmie brakuje informacji, aby podejmować świadome decyzje o tym, gdzie wymagana jest rozbudowa lub modernizacja sieci?

  • Szukasz usprawnień w procesie eksploatacji sieci?

  • Szukasz bardziej efektywnego sposobu planowania inwestycji?

  • Masz problemy z aktualizacją i dostępem do danych o zasobach ciepłowniczych?

  • Potrzebujesz szybkiej informacji o obiektach sieciowych, ich wyposażeniu, układzie połączeń?

  • Potrzebujesz szybkiego dostępu do dokumentacji technicznej?

heating

Kompleksowe rozwiązania do zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą

Poznaj EC.GIS – narzędzie oparte o system GE Smallworld, czyli skalowalną platformę GIS najwyższej klasy, zaprojektowaną specjalnie dla branż sieciowych.

Rozwiązanie posiada gotowy model sieci ciepłowniczej. Obejmuje on modelowanie sieci cieplnej wody gorącej i pary technologicznej, wysokich i niskich parametrów, wraz ze szczegółowym opisem źródeł, komór, węzłów i innych obiektów ciepłowniczych wraz z możliwością wprowadzania topologicznie połączonych schematów wewnętrznych obiektów infrastruktury, ewidencję urządzeń w źródłach, komorach i węzłach.
Co ważne, możliwe jest śledzenie historii związanej z najważniejszymi urządzeniami, takimi jak liczniki lub pompy. Dzięki temu system EC.GIS zapewnia pełne wsparcie do realizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie ciepłowniczym. System przechowuje szczegółowe dane opisowe o elementach sieci oraz dokumenty związane z jej budową i eksploatacją, które stanowią kompletna bazę informacji technicznych o zasobach sieciowych.

EC.GIS jest źródłem informacji dla planowania programu pracy sieci, wspomagania utrzymania ruchu, wspomagania bieżącego utrzymania sieci, węzłów i urządzeń, przeglądów, remontów, modernizacji i inwestycji, wspierając kluczowe procesy biznesowe przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Slide Planowanie strategiczne Planowanie rozbudowy sieci Projektowanie sieci i analizy Budowa sieci Przyłączanie
klientów
Świadczenie usług
dystrybucyjnych
heating
Planowanie strategiczne Planowanie rozbudowy sieci Projektowanie sieci i analizy Budowa sieci Przyłączanie
klientów
Świadczenie usług
dystrybucyjnych

Poznaj nasze rozwiązania

EC.GIS – podstawa rozwiązania

EC.GIS

Podstawę rozwiązania stanowi moduł główny EC.GIS z gotowym modelem danych odpowiadającym europejskim standardom, zapewniający możliwość inwentaryzacji majątku i utworzenia topologicznego modelu sieci ciepłowniczej dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Oparty jest na wysoce skalowalnej i wydajnej przestrzennej bazie danych Smallworld, działającej na krótkich i długich transakcjach. Rozwiązania GIS, bazujące na systemie Smallworld, są obecnie wdrożone w ponad 350 firmach energetycznych na całym świecie. W Polsce z EC.GIS-a korzystają przedsiębiorstwa z prawie 70 miast, a ponadto jest on wdrożony w 4 dużych miastach na Ukrainie.

Standardowe rozszerzenia EC.GIS opracowane przez Globemę

EC.GIS Dyspozytor

Moduł EC.GIS Dyspozytor służy do wspomagania pracy dyspozytora, dyspozytor dostaje narzędzie, za pomocą którego może rejestrować zmiany stanów armatury zaporowej (zamknięta/otwarta). Stany armatury wyposażonej w automatykę mogą przychodzić z systemu telemetrii i być automatycznie rejestrowane w systemie EC.GIS oraz prezentowanie na mapie. Na tej podstawie system wyznacza i prezentuje na mapie bieżące zasięgi zasilania dla każdego źródła, także dla dowolnej chwili w przeszłości, łącznie z tymi obszarami i węzłami, które nie są zasilane z powodu odstawienia fragmentu sieci.

EC.GIS Eksploatacja

Moduł EC.GIS Eksploatacja służy do wspomagania rutynowych działań związanych z utrzymaniem sieci, takich jak:
– Okresowe przeglądy obiektów sieci i węzłów, wraz z rejestracją ich stanu technicznego, co pozwala na analizy stanu technicznego całości majątku technicznego i typowanie obiektów do remontu.
– Mistrz odpowiedzialny za utrzymanie węzłów dostaje także do dyspozycji elektroniczną książkę pracy węzłów, w której odnotowuje zdarzenia zachodzące na węzłach, w szczególności problemy zgłaszane od odbiorców.

EC.GIS Awarie

Moduł wspiera proces związany z obsługą awarii na sieci, od jej lokalizacji, poprzez identyfikację obszaru i klientów dotkniętych brakiem ciepła, wyznaczanie armatury niezbędnej do zamknięcia, po analizę przełączeń np. z powodu zacięcia zaworu i przywrócenie normalnego układu pracy sieci.

EC.GIS Warunki Przyłączenia

Moduł wspiera proces wydawania technicznych warunków przyłączenia do sieci przez rejestrację spraw w bazie danych wraz z lokalizacją na mapie i automatycznym wiązaniem do działek. Do wniosku w systemie można dołączyć dokumenty dotyczące przyłączeń (skany, zdjęcia, pliki pdf, Word, Excel itp.). Można określić zamówioną moc i inne parametry techniczne na potrzeby symulacyjnych obliczeń hydraulicznych i termodynamicznych. Moduł umożliwia kontrolę przebiegu procesu przez śledzenie ich stanu i częściowe zautomatyzowanie obsługi spraw przyłączeniowych.

Poznaj szczegóły

EC.GIS Inwestycje

Moduł umożliwia planowanie inwestycji liniowych w rozbudowę lub modernizację sieci. Nowe odcinki sieci można nanieść na mapę w statusie planowanym i zbadać ich wpływ na rozpływ ciśnień i temperatur w sieci za pomocą obliczeń hydraulicznych i termodynamicznych. Dla danej inwestycji można określić zakres robót dodatkowych i na podstawie katalogowych cen materiałów i robocizny otrzymać jej wstępny kosztorys.

EC.GIS Nieruchomości

Moduł odpowiada na potrzeby firm z branży sieciowej w zakresie wszechstronnego zarządzania nieruchomościami zlokalizowanymi w pasach przebiegu sieci. Umożliwia obsługę cyklu życia spraw roszczeniowych i odszkodowawczych, analizę kosztów oraz wytyczanie pasów technologicznych i zarządzanie służebnością gruntową.

Poznaj szczegóły

EC.GIS Geodezja/GESUT

Moduł służy do wczytywania, przechowywania i zarządzania danymi geodezyjnymi pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych, w tym danych GESUT dostarczanych w formacie GML. Moduł zawiera też szereg narzędzi do budowania inicjalnej bazy danych GESUT we współpracy z powiatowymi ośrodkami geodezyjnymi. Użytkownik może analizować i oznaczać różnice między bazą własną a powiatową, a nawet uruchamiać automatyczne narzędzia, które inteligentnie wykryją i oznaczą takie różnice.

EC.GIS Sieć Alarmowa

Moduł służy do ewidencji sieci alarmowej rozpiętej wzdłuż rur ciepłowniczych zarówno w sposób uproszczony, przez określenie obwodów i przyporządkowanie ich do odcinków sieci ciepłowniczej, jak i szczegółowy, przez dokładne rozrysowanie przebiegu wszystkich pętli. Dodatkowo można zbierać i wizualizować pomiary z detektorów sieci alarmowej.

Poznaj szczegóły

EC.GIS Obliczenia

Moduł służy do obliczeń przepływów i ciśnień oraz temperatur i strat ciepła w sieci dla zadanych parametrów źródeł, obciążeń, pomp i reduktorów. Moduł obsługuje złożone układy źródeł współpracujących. Wyniki są prezentowane na mapie, w tabelach i na wykresach. System jest także przygotowany do współpracy z zewnętrznymi programami obliczeniowymi takimi jak Termis czy Audytor SCW.

Poznaj szczegóły

Narzędzia uzupełniające

Obok modułów bezpośrednio rozszerzających funkcjonalność systemu EC.GIS, dostarczamy również narzędzia uzupełniające procesy paszportyzacji i utrzymania sieci:

FME

Platforma integracji danych, która pozwala na przetwarzanie, walidację i automatyczne przesyłanie danych do odpowiednich miejsc oraz wspiera utrzymanie aktualnej bazy danych. Informacje zebrane podczas wywiadów terenowych mogą być automatycznie kierowane do EC.GIS, co ułatwia m.in. identyfikację obszarów, które mogą zostać objęte usługami.

Poznaj szczegóły

eMapy

Moduł daje możliwości wyświetlania podkładów pochodzących bezpośrednio z zewnętrznych serwisów, np. Geoportalu. Możliwe jest wyświetlanie podkładów z serwisów dostarczających dane w poniższych standardach: Google Maps, Open Street Map, WMTS, WMS oraz WFS.

GeoTask

System klasy Field Service Management, który wspiera układanie optymalnych harmonogramów i sprawną pracę w terenie, który z łatwością integruje się z EC.GIS. Aplikacje dyspozytora i pracownika ułatwiają komunikację i zapewniają sprawne wykonywanie zadań na sieci.

Poznaj szczegóły

LocDoc

Aplikacja, która automatycznie kategoryzuje dokumenty, opisuje je datą wydania oraz lokalizacją prac – tworzy „przestrzenną bazę dokumentów”. Użytkownik przy pomocy interfejsu, sprawnie wyszukuje dokumenty, pokazuje na mapie i przegląda ich treść.

Poznaj szczegóły

Dlaczego warto z nami współpracować?

7

System Globemy EC.GIS, wraz z powiązanymi aplikacjami mobilnymi i webowymi, jest wykorzystywany przy utrzymywaniu, rozwijaniu i tworzeniu sieci ciepłowniczej w 74 miastach.

4

Około 4,5 miliona odbiorców korzysta z sieci ciepłowniczej, która jest modelowana w systemie Globemy EC.GIS.

2

Globema ma 24 lata doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu specjalistycznych rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla operatorów ciepłowniczych.

Nasze rozwiązania paszportyzacji sieci są zbudowane na platformie GE Smallworld

 

Globema reprezentuje GE Energy jako Authorized Partner i jedyny dystrybutor oprogramowania GE Energy Smallworld GIS w Polsce. Działamy także jako VAR (Value Added Reseller) w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Nasza współpraca obejmuje development i wdrożenia systemów paszportyzacji, a także usługi konsultacyjne i utrzymaniowe. Od 1997 przeprowadziliśmy setki mniejszych i większych tego typu projektów dla klientów z ponad 30 krajów.

Nasze usługi
ec gis screen
ec gis screen 2

GE – światowy lider w zakresie wyzwań przemysłowych

 

Z rozwiązań GE korzysta ok. 40% firm produkujących energię na świecie. Oprogramowanie GE Smallworld jest światowym liderem systemów GIS dla branż sieciowych (przesył i dystrybucja elektryczności, gazu, ropy, ciepła) i telekomunikacji. Aplikacji na platformie GE Smallworld na całym świecie używa ponad 700 przedsiębiorstw sieciowych (energetyczne, gazowe, ciepłownicze, wodne).

Jak działamy?

1. Skontaktuj się z nami – opowiemy Ci o naszych kompetencjach, doświadczeniu i sposobie działania

2. Poznamy Twoje wymagania i uruchomimy pilotażowy projekt

3. Podpiszemy umowę ramową, dzięki czemu możesz korzystać z naszych zasobów i doświadczenia.