Paszportyzacja sieci energetycznej

 

Skuteczne procesy operacyjne dla operatorów systemów dystrybucyjnych

Niezawodność i wysoka jakość dostaw energii elektrycznej są kluczowe dla współczesnej gospodarki i życia codziennego. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych są oceniani poprzez szereg wskaźników, z których najistotniejsze to SAIDI i SAIFI zależne wprost od stanu sieci, jej obserwowalności oraz zdolności szybkiego reagowania na zachodzące zdarzenia. Przedłużające się inwestycje czy przerwy w dostawach to straty nie tylko dla firm energetycznych, ale dla całej gospodarki. Jeśli…

  • w Twojej firmie brakuje informacji, aby podejmować świadome decyzje o tym, gdzie wymagana jest rozbudowa lub modernizacja sieci

  • szukasz usprawnień w procesie eksploatacji sieci

  • szukasz bardziej efektywnego sposobu planowania inwestycji

  • masz problemy z aktualizacją i dostępem do danych o zasobach sieciowych

  • nie masz pewności, gdzie przyłączone są rozproszone źródła energii, w tym OZE

  • potrzebujesz szybkiej informacji o obiektach sieciowych, ich wyposażeniu, układzie połączeń

  • potrzebujesz szybkiego dostępu do dokumentacji obiektów

… koniecznie sprawdź, jakie rozwiązania mamy w ofercie.

Kompleksowe rozwiązania do zarządzania infrastrukturą sieciową

Poznaj EL.GIS – narzędzie oparte o system GE Smallworld, czyli skalowalną platformę GIS najwyższej klasy, zaprojektowaną specjalnie dla branż sieciowych.

Rozwiązanie posiada gotowy model sieci energetycznej obejmujący wszystkie poziomy napięć (NN, WN, SN i nN) wraz z możliwością wprowadzania topologicznie połączonych schematów wewnętrznych obiektów infrastruktury, dzięki czemu zapewnia pełne śledzenie zasilania. Przechowuje szczegółowe dane opisowe o elementach sieci oraz dokumenty związane z jej budową i eksploatacją, stanowiąc kompletną bazę informacji technicznych o zasobach sieciowych.

Jest źródłem informacji dla planowania oględzin, przeglądów, remontów, modernizacji i inwestycji oraz dla bieżącego utrzymania sieci, wspierając kluczowe procesy biznesowe Operatorów Sieci Przesyłowych i Operatorów Sieci Dystrybucyjnych.

Slide Planowanie strategiczne Planowanie rozbudowy sieci Projektowanie sieci i analizy Budowa sieci Przyłączanie
klientów
Świadczenie usług
dystrybucyjnych
Planowanie strategiczne Planowanie rozbudowy sieci Projektowanie sieci i analizy Budowa sieci Przyłączanie
klientów
Świadczenie usług
dystrybucyjnych

Poznaj nasze rozwiązania

EL.GIS – podstawa rozwiązania

EL.GIS

Podstawę rozwiązania stanowi moduł główny EL.GIS z gotowym modelem danych odpowiadającym europejskim standardom, zapewniający możliwość inwentaryzacji majątku i utworzenia topologicznego modelu sieci elektroenergetycznej dla przedsiębiorstw przesyłowych i dystrybucyjnych. Oparty jest on na wysoce skalowalnej i wydajnej przestrzennej bazie danych Smallworld Core działającej na krótkich i długich transakcjach. Rozwiązania GIS bazujące na systemie Smallworld są obecnie wdrożone w ponad 350 firmach energetycznych na całym świecie.

dowiedz się więcej →

Standardowe rozszerzenia EL.GIS opracowane przez Globemę

EL.GIS Eksploatacja

Moduł EL.GIS Eksploatacja służy do wspomagania rutynowych działań związanych z utrzymaniem sieci, takich jak:
→ oględziny obiektów sieci energetycznej, a w szczególności linii energetycznych i stacji – w trybie okresowym lub interwencyjnym, np. w wyniku przeprowadzonej naprawy po awarii
→ pomiary sieci energetycznej (pomiary stacji i złącz)

EL.GIS Gospodarka transformatorami

Moduł służący do obsługi transformatorów oraz urządzeń powiązanych, zbudowany na podstawie modułu do ruchu urządzeń. Umożliwia wsparcie zarządzania transformatorami od chwili wejścia ich na majątek formy do końcowej likwidacji.

EL.GIS TWP

Moduł służący do wsparcia procesu przygotowania i wydawania Technicznych Warunków Przyłączenia do sieci.

EL.GIS Dyspozytor

Moduł EL.GIS Dyspozytor służy do wspomagania pracy dyspozytora, w tym znajdowanie odbiorców zasilanych z danej stacji lub danego pola w stacji energetycznej.

EL.GIS SCADA

Moduł SCADA umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy systemem EL.GIS a systemem SCADA oraz wczytywanie danych o stacjach i łącznikach z systemu SCADA. Moduł jest rozszerzeniem modułu EL.GIS Dyspozytor.

EL.GIS Awarie

Moduł wspiera proces związany z obsługą awarii na sieci, od jej lokalizacji, poprzez identyfikację obszaru i klientów dotkniętych brakiem zasilania, po analizę przełączeń i przywrócenie normalnego układu pracy sieci.

EL.GIS Nieruchomości

Moduł zaspokaja potrzeby firm z branży sieciowej w zakresie wszechstronnego zarządzania nieruchomościami zlokalizowanymi w pasach przebiegu sieci. Umożliwia obsługę cyklu życia spraw roszczeniowych i odszkodowawczych, analizę kosztów oraz wytyczanie i zarządzanie służebnością gruntową.

EL.GIS Geodezja

Moduł EL.GIS Geodezja służy do wczytywania, przechowywania i zarządzania danymi geodezyjnymi pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych.

Narzędzia uzupełniające

Obok modułów bezpośrednio rozszerzających funkcjonalność systemu EL.GIS, dostarczamy również szereg narzędzi uzupełniających. Wspierają one procesy paszportyzacji i utrzymania aktualności danych o sieci oraz umożliwiają łatwy dostęp do tych danych dla dużego grona pracowników.

eMap SOM

Moduł daje możliwości wyświetlania podkładów pochodzących bezpośrednio z zewnętrznych serwisów. Do poprawnego ich działania w aplikacji potrzebne jest połączenie z Internetem. Możliwe jest wyświetlanie podkładów z serwisów dostarczających dane w poniższych standardach: Google Maps, Open Street Map, WMTS, WMS oraz WFS.

Topologia nN

Łatwa w użyciu aplikacja mobilna do pozyskiwania danych o sieci w terenie i ich utrzymania, z zaimplementowanym słownikiem branżowym dla energetyki, sterowana głosem oraz wspomagana analizą obrazu.

Dowiedz się więcej

EL.GIS Net

EL.GIS NET daje możliwość dostępu do danych graficznych i tekstowych przy pomocy typowej przeglądarki internetowej.

Interfejsy do programów obliczeniowych

EL.GIS przygotowany jest do współpracy z systemami obliczeniowymi takimi jak PLANS dla NN i WN oraz dedykowanym własnym narzędziem obliczeniowym Globemy ELGrid, za pomocą którego, obok standardowych obliczeń inżynierskich, można wyznaczyć najlepszy układ pracy sieci w funkcji zadanych kryteriów optymalizacyjnych.

ELENA

To produkt rozszerzający funkcjonalność aplikacji EL.GIS/Smallworld o generowanie schematów dla sieci średniego i niskiego napięcia. Schematy są generowane przy użyciu dynamicznych śladów sieciowych, z naciskiem na szybkość i niskie zużycie pamięci. Schematy dla bardzo dużych sieci z wieloma setkami elementów można wygenerować w ciągu kilku minut.

LocDoc

Aplikacja, która automatycznie kategoryzuje dokumenty, opisuje je datą wydania oraz lokalizacją prac – tworzy „przestrzenną bazę dokumentów”. Użytkownik przy pomocy interfejsu, sprawnie wyszukuje dokumenty, pokazuje na mapie i przegląda ich treść.

Dowiedz się więcej

Dlaczego warto z nami współpracować?

Zbudowane modele sieci dystrybucyjnej obejmujące:

6

sieci na trzech poziomach napięć: WN, SN i nN

2

stacji energetycznych ze schematami wewnętrznymi aktywnie połączonymi z siecią energetyczną

1

innych obiektów (słupy, złącza, MDE, PPE)

2

Globema ma ponad 22 lata doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu specjalistycznych rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla operatorów energetycznych.

Nasze rozwiązania paszportyzacji sieci są zbudowane na platformie GE Smallworld

 

Globema reprezentuje GE Energy jako Authorized Partner i jedyny dystrybutor oprogramowania GE Energy Smallworld GIS w Polsce. Działamy także jako VAR (Value Added Reseller) w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Nasza współpraca obejmuje development i wdrożenia systemów paszportyzacji, a także usługi konsultacyjne i utrzymaniowe. Od 1997 przeprowadziliśmy setki mniejszych i większych tego typu projektów dla klientów z ponad 30 krajów.

Nasze usługi
elgis screen 2
elgis screen

GE – światowy lider w zakresie wyzwań przemysłowych

 

Z rozwiązań GE korzysta ok. 40% firm produkujących energię na świecie. Oprogramowanie GE Smallworld jest światowym liderem systemów GIS dla branż sieciowych (przesył i dystrybucja elektryczności, gazu, ropy, ciepła) i telekomunikacji. Aplikacji na platformie GE Smallworld używa ponad 350 przedsiębiorstw energetycznych z całego świata.

Jak działamy?

1. Skontaktuj się z nami – opowiemy Ci o naszych kompetencjach, doświadczeniu i sposobie działania

2. Poznamy Twoje wymagania i uruchomimy pilotażowy projekt

3. Podpiszemy umowę ramową, dzięki czemu możesz korzystać z naszych zasobów i doświadczenia.