Paszportyzacja sieci telekomunikacyjnej

 

Podstawa skutecznej realizacji procesów operacyjnych u operatora telekomunikacyjnego

Rozwój usług telekomunikacyjnych wymaga dostępu do aktualnych, rzetelnych informacji na temat istniejących lub planowanych zasobów sieciowych. Ich brak oznacza powtarzające się opóźnienia lub błędy podczas realizacji usług, co może skutkować nie tylko rosnącymi kosztami, ale także stratami wizerunkowymi wśród klientów. Jeśli chcesz:

  • usprawnić wywiad techniczny w procesie dostarczania usług

  • poprawić planowanie i projektowanie sieci

  • sprawnie raportować zmiany na sieci i utrzymywać aktualną dokumentację

  • wiedzieć, jak potencjalna awaria sieci wpłynie na aktywne usługi

Przejdź na cyfrowe repozytorium informacji o zasobach sieciowych w systemie paszportyzacji Smallworld Network Inventory.

Kompleksowe rozwiązania paszportyzacji sieci

Globema oferuje rozwiązania oparte o platformę GE Smallworld Network Inventory – wysoce skalowalny komponent nowoczesnego OSS.

GE Smallworld Network Inventory zapewnia spójny widok na zasoby sieciowe w terenie oraz w pomieszczeniach. System umożliwia zarządzanie zasobami fizycznymi i logicznymi w sieciach stacjonarnych i bezprzewodowych, szkieletowych i dystrybucyjnych. Wspiera zarządzanie infrastrukturą IT i wyposażeniem centralowym. Sprawdza się jako repozytorium łączące dane pochodzące od różnych producentów urządzeń i w różnych technologiach (multi-vendor & multi-technology).

Dzięki temu, że system paszportyzacji dostarcza aktualnych informacji o majątku sieciowym, umożliwia też efektywną realizację kluczowych procesów biznesowych operatora sieci telekomunikacyjnej (strategiczne planowanie i projektowanie inwestycji w sieć, zestawianie usług dla klientów, lokalizacje i usuwanie awarii).

Rozwiązanie Smallworld Network Inventory jest skalowalne i sprawdzone w ponad 150 firmach na całym świecie.

Slide Planowanie strategiczne Planowanie sieci Projektowanie sieci Budowa sieci Dostarczanie
usług
Utrzymanie
usług
Planowanie strategiczne Planowanie sieci Projektowanie sieci Budowa sieci Dostarczanie
usług
Utrzymanie
usług

Odkryj środowisko GE Smallworld Network Inventory

Główne komponenty

GE Physical Network Inventory (PNI)

Bazowa aplikacja systemu GE Smallworld Network Inventory. Służy do paszportyzacji infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych we wszystkich technologiach (sieć światłowodowa, koncentryczna, miedziana, bezprzewodowa). Doskonale radzi sobie z inwentaryzacją danych w ujęciu geoprzestrzennym na dowolnym rodzaju map podkładowych, wyposażenia lokalizacji ze sprzętem umieszczonym w szafach telekomunikacyjnych, połączeń między urządzeniami. Umożliwia sprawną analizę rozpływu sygnału i dostępności usług we wskazanej lokalizacji.

dowiedz się więcej →

GE Logical Network Inventory (LNI)

Narzędzie ściśle zintegrowane z PNI. Rozszerza system o możliwość przechowywania informacji o warstwie logicznej, umożliwiając zarządzanie pojemnością w sieciach IP/MPLS, DWDM i innych. Zasoby logiczne są ściśle powiązane z siecią fizyczną, co pozwala na efektywną lokalizację awarii zgłaszanej przez systemy NMS oraz kontrolę rzeczywistej protekcji przebiegu usług. LNI dostarcza spójny widok całej sieci logicznej, niezależnie od liczby wdrożonych systemów pochodzących od różnych dostawców.

dowiedz się więcej →

Moduły Globemy rozszerzające PNI

Physical Route Manager

Zarządza ścieżkami fizycznymi w sieciach optycznych, rozszerza funkcjonalność PNI o modelowanie szczegółów urządzeń optycznych.

dowiedz się więcej →

Optical Network Atlas

Generuje schematy sieci optycznych oraz szczegółowe diagramy połączeń w złączach i lokalizacjach. Schematy dostępne są również w Network Inventory Gateway.

dowiedz się więcej →

Cable TV Design

Rozszerza modelowanie danych CATV o szczegóły związane z charakterystyką pracy oraz wspiera projektantów sieci, prezentując obliczenia mocy sygnału i parametrów zasilania.

dowiedz się więcej →

Radio Network Inventory

Modeluje sieci RAN / infrastruktury bezprzewodowej i wież radiowych.

dowiedz się więcej →

Data Center Manager

Rozszerzone zarządzanie urządzeniami w lokalizacjach. Usprawnia inwentaryzację stojaków i ich wyposażenia oraz znacznie rozszerza funkcje PNI w zakresie zarządzania zasilaniem w sieciach telekomunikacyjnych.

dowiedz się więcej →

LNI Connector

Narzędzie do automatycznej synchronizacji danych w LNI na podstawie danych z systemów nadzoru (NMS).

dowiedz się więcej →

Network Inventory Maintenance Support

Aplikacja webowa do raportowania zmian w sieci w terenie, które następnie są automatycznie rejestrowane w PNI.

dowiedz się więcej →

Service Inventory

Zestaw narzędzi rozszerzających PNI i LNI, służących do zarządzania usługami B2B.

dowiedz się więcej →

Dlaczego warto?

Jakie korzyści przynosi wdrożenie systemu paszportyzacji?

30

dzięki kompletnej paszportyzacji warstwy fizycznej i logicznej sieci czas planowania rozbudowy sieci skraca się nawet o 30%

8

optymalne wykorzystanie zasobów sieciowych przekłada się na niższe koszty budowy nowej sieci – nawet o 8%

40

dzięki automatyzacji procesów, notuje się nawet 40% wzrost wydajności w projektowaniu usług

25

czas niedostępności usług spada nawet o 25% dzięki szybszej reakcji na awarie i dokładniejszej lokalizacji wadliwego sprzętu

15

o tyle wzrasta produktywność pracowników dzięki usprawnieniu procesów obsługi danych powykonawczych

50

przyspieszenie uruchamiania nowych usług nawet o 50%, dzięki zautomatyzowaniu wyszukiwania wolnych zasobów fizycznych i logicznych

Smallworld 5

Bazowa platforma geoprzestrzenna, na której oparty jest system GE Smallworld Network Inventory. Architektura Smallworld 5 jest zorientowana na wysoką skalowalność, łatwość integracji w oparciu o otwarte technologie, szybką adaptowalność do potrzeb klienta i nowoczesny interfejs użytkownika.

Dlaczego warto z nami współpracować?

  Nasze rozwiązania NI są zbudowane na platformie GE Smallworld Network Inventory System.

Globema reprezentuje GE Energy jako Authorized Partner i jedyny dystrybutor oprogramowania GE Energy Smallworld GIS w Polsce. Działamy także jako VAR (Value Added Reseller) w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. GE Energy jest także dystrybutorem produktów Globemy dla telekomunikacji (PRM, ONA, RNI, DCM, CATV Design). Nasza współpraca obejmuje development i wdrożenia systemów paszportyzacji, a także usługi konsultacyjne i utrzymaniowe. Od 1997 przeprowadziliśmy setki mniejszych i większych tego typu projektów dla klientów z ponad 30 krajów.

Jak zbudowaliśmy kompleksowe rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą usług telekomunikacyjnych? Poznaj historię naszej współpracy z Exatelem:

data center manager

GE – światowy lider w zakresie wyzwań przemysłowych

Z rozwiązań GE korzysta ok. 40% firm produkujących energię na świecie. Oprogramowanie GE Smallworld jest światowym liderem systemów GIS dla branż sieciowych (przesył energii elektrycznej, gazu, ropy, ciepła) i telekomunikacji. Platformy GE Smallworld Network Inventory używa ponad 160 operatorów sieci telekomunikacyjnych w 40 krajach na całym świecie.

Jak Smallworld wspiera cyfryzację w Zayo?

Jak działamy?

1. Skontaktuj się z nami – opowiemy Ci o naszych kompetencjach, doświadczeniu i sposobie działania

2. Poznamy Twoje wymagania i uruchomimy pilotażowy projekt

3. Podpiszemy umowę ramową, dzięki czemu możesz korzystać z naszych zasobów i doświadczenia.