Skip to main content

Physical Network Inventory – nowe wydanie rozszerzeń

By 9 kwietnia, 202015 kwietnia, 2020Smallworld, Telekomunikacja

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich, którzy używają naszych rozwiązań opartych na platformie GE Smallworld. Dostępne jest już nowe wydanie rozszerzeń do aplikacji Physical Network Inventory, kompatybilnych z wersją 5.2.2! Wprowadziliśmy wiele ulepszeń, które z pewnością ułatwią Wam pracę i podniosą wydajność modułów Physical Route Manager (PRM), CableTV Design (CATV-Design) oraz Optical Network Atlas (ONA)Najważniejsza zmiana dotyczy PRM  teraz użytkownicy w innych projektach widzą, które zasoby są zarezerwowane. Sprawdź, jak to działa i jak usprawnia proces projektowania sieci.

Physical Route Manager

PRM pozwala na grupowanie dowolnej liczby zasobów fizycznych w łatwo zarządzany obiekt, czyli trasę, która składa się z wzajemnie powiązanych elementów składowych – takich jak włókna światłowodowe, porty oraz złącza, które odwzorowują połączenia między lokalizacjami. PRM usprawnia prace szczególnie przy dużych projektach, ułatwia aktualizację danych oraz zmniejsza ilość błędów, oraz usprawnia reagowanie na awarie.

Rezerwacje

Jak to działało do tej pory?
Użytkownicy aplikacji PRM projektują trasy optyczne w osobnych projektach. Może to prowadzić do sytuacji, że te same zasoby (włókna lub porty) są wykorzystane na potrzeby różnych usług. Do tej pory użytkownicy dowiadywali się o tym dopiero po scaleniu informacji z kilku projektów. Skutkiem tego pojawiały się konflikty, które nie zawsze dało się łatwo rozwiązać – wymagało to sporo pracy i czasu.

Jak to działa w nowej wersji?
Teraz informacja o rezerwowanych zasobach jest dodatkowo zapisywana przez system w osobnym banku danych (pracującym w trybie krótkich transakcji). Ta informacja jest natychmiast widoczna dla pozostałych użytkowników aplikacji, którzy na bieżąco widzą, które zasoby są już zajęte na potrzeby innych usług. Pozwala to uniknąć konfliktów i dodatkowej pracy.

Dzięki funkcji rezerwacji poprawia się jakość projektowania usług w sieci światłowodowej. Jest to szczególnie ważne, jeśli od rezerwacji zasobów do momentu pełnego skonfigurowania usługi mija kilka tygodni. Projektanci mają pewność, że inni użytkownicy nie użyją zarezerwowanych zasobów i nie trzeba będzie poświęcać czasu na korygowanie wcześniej wprowadzonych danych.

Co jeszcze zmieniliśmy?

Grupowanie włókien
w panelu kandydatów

Włókna w kablu światłowodowym mogą być teraz pogrupowane w tuby – dzięki temu można łatwiej wyszukać  właściwe włókna w dużych kablach (niektórzy nasi klienci korzystają z kabli posiadających 864 włókna – czyli 72 tuby po 12 włókien).

Automatyczne wyszukiwanie tras

  • wyliczona tłumienność toru optycznego jest teraz wyświetlana w wynikach wyszukiwania,
  • algorytmy automatycznego routingu  są teraz wykonywane równolegle – szybciej uzyskasz wyniki

Poprawione
generowanie raportów

MS Excel nie jest już wymagany do generowania raportów danych PRM w formacie XLSX – możesz tworzyć je  na serwerach, na których nie ma zainstalowanego Excela.

Panel strat optycznych

W panelu strat optycznych wyświetlają się straty tylko dla jednego włókna. W przypadku przebiegów z wieloma włóknami  możesz wybrać za pomocą listy rozwijanej jedno z nich, dzięki czemu łatwiej odczytasz informacje o stratach.

Wiele grup przebiegów

Można także przypisać jeden przebieg PRM do wielu różnych grup przebiegów.

Cable TV Design

CATV-Design upraszcza proces projektowania sieci HFC i pozwala przygotować kompletne projekty sieci wewnątrz środowiska Smallworld. Użytkownik ma dostęp do informacji o: użytecznym poziomie sygnału, poziomie zakłóceń, szumach i parametrach zasilania w każdym węźle. CATV-Design zapewnia także właściwą konfigurację wzmacniaczy (dzięki zautomatyzowaniu dodawania wkładek) oraz weryfikację zasilania sieci (poprzez znajdowanie zwarć i niezasilanych urządzeń).

Katalog wymagań sygnałowych dla sieci RF

W celu wykonania prawidłowych obliczeń sygnału dla sieci RF, niezbędne jest zdefiniowanie parametrów sygnału wymaganych na węźle optycznym oraz na poszczególnych wzmacniaczach w sieci. Wymagane parametry sygnału mogą zależeć od typów urządzeń stosowanych do budowy sieci, świadczonych usług, typów urządzeń abonenckich, wykorzystywanego zakresu częstotliwości – np. 860 MHz/1.2 GHz. Wartości te w większości wypadków określone są w wytycznych projektowych operatora, co ma na celu uproszczenie procesu projektowania sieci.

W dotychczasowej wersji systemu wartości sygnału, mimo że powtarzalne dla wielu sieci, musiały być podawane osobno dla każdego węzła optycznego i jego wzmacniaczy. Nowa wersja została rozszerzona o możliwość zdefiniowana katalogu wymagań sygnałowych dla sieci RF (koncepcje/wytyczne projektowe). Raz zdefiniowane, mogą zostać zaaplikowane do dowolnej sieci RF przez wybór atrybutu na węźle optycznym automatycznie zmieniając parametry obliczeń również dla wszystkich wzmacniaczy w podsieci.

Optical Network Atlas

Moduł rozszerzający funkcjonalność Smallworld PNI, który jednocześnie może działać jako samodzielna aplikacja. Pozwala na generowanie ścieżek optycznych w postaci graficznej oraz służących do dokumentacji terenowej. Usprawnia także generowanie raportów dla planowanych zmian w mufach dla całego projektu PNI. Dzięki temu jest idealnym usprawnieniem efektywności grup terenowych. Co zmieniliśmy?

Prezentacja planowanych prac

Usprawniliśmy grupowanie zmian projektowych i planowanych przebiegów PRM.

Prezentacja przebiegu ONA PRM

Ulepszyliśmy prezentację w przypadku planowanych zmian łączności.

Jesteś zainteresowany?

Chcesz poznać więcej szczegółów i zobaczyć, jak wygląda praca na nowej wersji? Umów się na pokaz demo – nasi eksperci zaprezentują Ci możliwości modułów PNI i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Smallworld PNI

Data Center Manager

Data Center Manager

moduł PNI

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

Optical Network Atlas

Moduł PNI

Physical Route Manager

Moduł PNI

Radio Network Inventory

Moduł PNI

Cable TV Design

Moduł PNI

Service Inventory

Moduł PNI i LNI

Data Quality Tool

Rozszerzenie Smallworld GIS

Network Inventory Maintenance Support

LNI-Connector

Moduł LNI