EL.GIS w Polenergii, czyli korzyści z wdrożenia systemu GIS

Autor 2 marca, 2018Energetyka, Smallworld, Smart Grid
Energetyka System GIS

W ostatnim czasie zakończyliśmy wdrożenie systemu EL.GIS, opartego na platformie GE Smallworld GIS, w firmie Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. Korzystając z doświadczeń zdobytych w trakcie tego projektu, prezentujemy poniżej korzyści z implementacji systemu GIS w przedsiębiorstwie energetycznym.

Energetyka inwentaryzacja sieci

Dlaczego potrzebny był system zarządzania majątkiem sieciowym

W Polenergii wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym podyktowane było potrzebą standaryzacji procesów operacyjnych oraz zbudowania ustandaryzowanego modelu sieci, zlokalizowanej w wielu miejscach na terenie Polski. Przed implementacją systemu dokumentacja dotycząca sieci była rozproszona, a dane przechowywano w niejednolitych elektronicznych i papierowych źródłach.

Brak jednego repozytorium znacznie wydłużał procesy w firmie, trudno też było zapewnić bieżącą aktualizację informacji. Wdrożone rozwiązanie musiało więc zagwarantować powstanie centralnej, zunifikowanej i dostępnej w całej organizacji bazy danych o majątku sieciowym oraz informacjach związanych z obsługą procesów biznesowych.

Ponadto aplikacja miała wspierać pracowników Polenergii w zakresie:

zarządzania procesami inwestycyjnymi (związanymi zarówno z istniejącym, jak i nowym majątkiem sieciowym)

Energetyka obsługa procesu przyłączeniowego

kompleksowej obsługi procesu przyłączeniowego

Energetyka inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej

inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej

Energetyka raporty dla URE

generowania raportów na potrzeby URE.

Wdrożenie w 7 miesięcy

Aby odpowiedzieć na te potrzeby, Polenergia wybrała system Smallworld EL.GIS wraz z aplikacją Smallworld Network Viewer. Wdrożenie rozwiązania było poprzedzone pozyskaniem danych o sieciach, digitalizacją dokumentów oraz wprowadzeniem danych do jednego repozytorium. W ciągu sześciu miesięcy nasz zespół stworzył kompleksowy, topologiczny model sieci, obejmujący 31 lokalizacji, 40 tysięcy obiektów i pół miliona atrybutów opisowych.

Jakie korzyści udało się osiągnąć

Energetyka System GIS

Efekty wdrożenia systemu EL.GIS w spółce Polenergia to między innymi:

  • zgromadzenie w jednym miejscu informacji o infrastrukturze sieciowej, awariach, realizowanych procesach inwestycyjnych, itp.

  • zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury sieciowej dzięki optymalizacji zabiegów eksploatacyjnych

  • podniesienie efektywności pracy

  • dostęp do historii procesów inwestycyjnych (wraz z informacją o harmonogramie, poziomie zaawansowania i realizacji budżetu)

  • przyśpieszenie generowania przekrojowych raportów i sprawozdań

  • umożliwienie wykonywania analiz efektywności realizowanych procesów

  • usprawnienie obsługi procesów biznesowych poprzez łatwy dostęp do wszystkich wymaganych informacji

  • możliwość lepszego kontrolowania terminów wynikających z warunków przyłączeniowych

  • wsparcie uzgadniania danych dla GESUT.

Polenergia Dystrybucja – jeden z największych prywatnych OSD

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. jest jednym z największych prywatnych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Firma dostarcza energię elektryczną przy wykorzystaniu własnej infrastruktury do przeszło 12000 klientów na terenie całego kraju, przy rocznym wolumenie sprzedaży na poziomie 220 GWh. Do klientów firmy należą między innymi przedsiębiorstwa produkcyjne (Whirpool, Grupa Energa, Dalkia Polska S.A), gospodarstwa domowe – prestiżowe osiedla w Warszawie (Marina Mokotów, Banderii, Słoneczne Skorosze, Lewandów, Wola Prestige), Gdyni, Świnoujściu, Wrocławiu oraz galerie handlowe.