W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”), a także wynikającego z tych przepisów obowiązku informacyjnego, pragniemy Cię w niniejszym dokumencie w przejrzysty sposób poinformować, jak dbamy o Twoje dane osobowe i w jaki sposób je przetwarzamy.

Przywiązujemy szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających jej strony internetowe. Dane przez nas gromadzone wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania serwisem i nie mają na celu identyfikowania użytkowników naszych stron.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

Do kogo adresowa jest nasza Polityka Prywatności?

Jeżeli:
odwiedzasz nasze serwisy internetowe, których operatorem jest dany Administrator, wskazanych poniżej („Serwisy”); w tym jeżeli korzystasz z możliwości funkcjonalnych udostępnionych w ramach Serwisów, takich jak możliwość skontaktowania się za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego, czy też subskrybujesz nasz Newsletter lub odwiedzasz nasze oficjalne konta prowadzone w ramach mediów społecznościowych takich jak: LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram prowadzone przez danego Administratora („Konta w Social Media”) („Użytkownik”);

Zobacz listę naszych Serwisów

 • https://www.globema.com/
 • https://www.globema.cz/
 • https://www.globema.pl/
 • https://www.globema.ro/
 • https://www.globema.ru/
 • https://conference2017.globema.com/
 • https://fme.globema.cz/
 • https://fme.globema.pl/
 • https://fme.globema.ro/
 • https://geotask.globema.com/
 • https://geotask.globema.ro/
 • https://google.globema.com/
 • https://google.globema.cz/
 • https://google.globema.hu/
 • https://google.globema.pl/
 • https://google.globema.ro/
 • https://konferencja2017.globema.pl/
 • https://mobilnipracovnik.cz/
 • https://mobilnypracownik.pl/
 • https://netstork.globema.com/
 • https://netstork.globema.cz/
 • https://netstork.globema.pl/
 • https://netstork.globema.ro/
 • https://optymalizacjatras.pl/
 • https://fme.globema.ru/
 • https://google.globema.ru/
 • https://geotask.globema.ru/
 • https://geotraxx.globema.ru/
 • https://4res.globema.pl/
 • https://4res.globema.com/
 • https://globema.rs/
 • https://google.globema.rs/
 • https://geotask.globema.rs/
 • https://netstork.globema.rs/
 • https://geoplatform.globema.pl/
 • https://geoplatform.globema.com/
 • https://prognozer.globema.pl/
 • https://geogrid.globema.pl
 • https://geogrid.globema.com/

jako osoba fizyczna jesteś naszym (w tym również potencjalnym) klientem, dostawcą, podwykonawcą, kontrahentem itp. („Kontrahent”), bądź jako osoba fizyczna jesteś (w tym również potencjalnym) klientem, dostawcą, podwykonawcą, kontrahentem itp. naszego Kontrahenta („Kontrahent Naszego Kontrahenta”);
jesteś osobą fizyczną działającą z ramienia Kontrahenta („Osoba Kontaktowa”);
kontaktujesz się z nami telefonicznie lub SMS-wo, drogą elektroniczną poprzez wiadomości e-mail, formularze kontaktowe dostępne w ramach naszych Serwisów, lub pocztą tradycyjną w jakiejkolwiek sprawie, bądź to Administrator kontaktuje się z Tobą, a nie jesteś jednocześnie Kontrahentem, Kontrahentem Naszego Kontrahenta lub Osobą Kontaktową („Osoba Kontaktująca się”);

to nasza ochrona prywatności dotyczy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, czyli wszelkich informacji, jeżeli identyfikują one lub umożliwiają bezpośrednio lub pośrednio Twoją identyfikację.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 • w przypadku, gdy jesteś Użytkownikiem Serwisów w domenie PL lub COM lub Kont w Social Mediach, bądź też jako Kontrahent zawierasz umowę z naszą spółką w Polsce, działasz z ramienia Kontrahenta, który ma zawartą umowę z naszą spółką w Polsce, kontaktujesz się z naszą spółką w Polsce:
  nasza spółka w Polsce, tj. Globema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa, NIP: 5212743872, nr KRS: 0000024100, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 218.550,00 zł;
 • w przypadku, gdy jesteś Użytkownikiem Serwisów w domenie CZ bądź też jako Kontrahent zawierasz umowę z naszą spółką w Czechach, działasz z ramienia Kontrahenta, który ma zawartą umowę z naszą spółką w Czechach, kontaktujesz się z naszą spółką w Czechach:
  nasza spółka w Czechach, tj.
  Globema CS s.r.o.
  Nové domy 154
  164 00 Praha 6 – Přední Kopanina, Czechia
 • w przypadku, jesteś Użytkownikiem Serwisów w domenie RO bądź też jako Kontrahent zawierasz umowę z naszą spółką w Rumunii, działasz z ramienia Kontrahenta, który ma zawartą umowę z naszą spółką w Rumunii, kontaktujesz się z naszą spółką w Rumunii:
  nasza spółka w Rumunii, tj.
  Globema RO SRL
  str. Pechea 32-36
  Baneasa Offices, et. 2
  013982 București, Romania
 • w przypadku, jesteś Użytkownikiem Serwisów w domenie RS bądź też jako Kontrahent zawierasz umowę z naszą spółką w Serbii, działasz z ramienia Kontrahenta, który ma zawartą umowę z naszą spółką w Serbii, kontaktujesz się z naszą spółką w Serbii:
  nasza spółka w Serbii, tj.
  Globema Adria d. o.o.
  Samarska 9, Bežanijska Kosa
  Beograd, Serbia

Jak można się skontaktować z Administratorem?

Z danym Administratorem można się skontaktować:

 • pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na wskazane wyżej adresy
 • drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: gdpr@globema.com
 • z wykorzystaniem formularzy kontaktowych dostępnych w ramach każdego z naszych Serwisów.

Czy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów, dla których są przez Ciebie podawane, a gromadzone oraz dalej przetwarzane przez danego Administratora. Jest ono niezbędne odpowiednio do podjęcia z Tobą kontaktu, zawarcia umową z Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem, czy też realizowania umowy zawartej z Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem.

Konsekwencją niepodania przez Ciebie danych osobowych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez danego Administratora (przykładowo, niepodanie danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości skontaktowania się z Tobą, brakiem możliwości zawarcia umowy z Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem, czy też brakiem możliwości realizowania naszych zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem).

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisów dany Administrator zbiera także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisach. Dany Administrator wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (będące danymi osobowymi), takie jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

Z jakiego źródła mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, tj. bezpośrednio od osoby, której dane osobowe dotyczą. Dzieje się tak np. w przypadku dobrowolnego podawania przez Ciebie swoich danych osobowych przy przesyłaniu do nas formularza kontaktowego w ramach naszych Serwisów, gdy aplikujesz na jakieś stanowisko w naszym zespole czy chociażby w procesie negocjowania oraz zawierania przez Ciebie umowy z danym Administratorem.

W odniesieniu do Kontrahentów, Kontrahentów Naszych Kontrahentów, Osób Kontaktowych oraz Osób Kontaktujących się, możemy pozyskiwać Twoje dane osobowe również z innych źródeł, takich jak np.:

Twój pracodawcy / zleceniodawcy/ współpracownicy, reprezentowane przez Ciebie podmioty;
kontrahenci Twojego pracodawcy / zleceniodawcy / współpracowników, reprezentowanych przez Ciebie podmiotów;
źródła publicznie dostępne, w tym z informacji udostępnionych w serwisach internetowych, czy też na publicznych kontach w profesjonalnych (zawodowych) mediach społecznościowych (np. LinkedIn), bądź w publicznych elektronicznych bazach przedsiębiorców.

W przypadku pozyskiwania Twoich danych osobowych z innych źródeł niż bezpośrednio od Ciebie, dany Administrator (z zachowaniem zasady minimalizacji przetwarzania danych osobowych) przetwarzać może następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres służbowy, adres korespondencyjny, telefon, e- mail, firma (nazwa) prowadzonej działalności gospodarczej, adres firmy, NIP, jak również informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

Na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu oraz jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez danego Administratora w następujących celach, na następującej podstawie prawnej oraz w następującym okresie:

  w celu przesyłania wiadomości Newsletter, obejmujących informacje o naszych produktach i usługach, jak również informacje ze świata IT, na temat trendów w branży, naszych osiągnięć i nowości produktowych czy ciekawych wydarzeń branżowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane do dnia rezygnacji przez Ciebie z otrzymywania wiadomości Newsletter lub cofnięcia Twojej zgody;

 w celu interakcji z Tobą z wykorzystaniem Kont w Social Mediach prowadzonych danego Administratora – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający w celu promowania produktów i marki danego Administratora oraz budowania i utrzymania społeczności związanej z marką danego Administratora – w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia przez danego Administratora danego Konta w Social Mediach, jednakże nie dłużej niż do momentu, w którym podejmiesz odpowiednie działanie skutkujące usunięciem Twoich danych osobowych z danego Konta w Social Mediach (np. usuniesz swój komentarz lub swoje polubienie);

 w celu oraz w zakresie niezbędnym do zawierania i realizacji umów pomiędzy Tobą jako Kontrahentem a danym Administratorem – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, jako jednej ze stron umowy, jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez danego Administratora zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji takich umów;

  w celu kontaktowania się przez danego Administratora z Osobami Kontaktowymi w sprawach bieżących (np. ustalenia dotyczące prowadzonej współpracy, udzielanie odpowiedzi na pytania itp.) w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów zawartych przez danego Administratora z Kontrahentami lub Kontrahentami Naszego Kontrahenta podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na realizacji zawartej przez nas umowy – w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji takiej umowy;

  w celu komunikacji (m.in. telefonicznej i e-mail) oraz odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z usługami i produktami któregokolwiek z Administratorów oraz prowadzoną przez nich działalnością – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do skutecznego zrealizowania celu kontaktu obranego przez Osobę Kontaktującą się;

 w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na danym Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym obowiązków związanych z dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych (wystawieniem faktur) i obowiązków archiwizacyjnych – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na danym Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres, w którym bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne nakazują danemu Administratorowi przechowywać Twoje dane osobowe, np. w celach rachunkowych czy podatkowych;

  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi przez danego Administratora – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw i interesów – w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez danego Administratora obowiązków wynikających z umów zawartych przez niego z Kontrahentami, w tym do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów;

w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisów – w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia przez danego Administratora analiz i statystyk w ramach Serwisów.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, Twoje dane osobowe (w uzasadnionym zakresie) mogą być przekazane następującym odbiorcom:
podmiotom powiązanym kapitałowo z danym Administratorem;
operatorom pocztowym lub podmiotom prowadzącym działalność kurierską;
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, w tym zapewniające obsługę płatności, usługi faktoringowe itp.) oraz ubezpieczeniową;
podmiotom współpracującym z nami, które świadczą na rzecz danego Administratora usługi prawne, usługi z zakresu rachunkowości i kwestii podatkowych, jak też biegłym rewidentom, audytorom, firmom doradczym i consultingowym itp.;
podmiotom utrzymującym serwery i świadczącym usługi hostingowe, operatorowi domen internetowych, dostawcom i podmiotom utrzymującym systemy informatyczne oraz podmiotom świadczącym inne podobne usługi na rzecz danego Administratora.

Ponadto informujemy, że z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach portali mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram), jeżeli odwiedzasz Konta w Social Mediach, niektóre Twoje dane osobowe mogą być też przetwarzane przez właścicieli ww. portali społecznościowych. Informujemy, że jako dostawcy narzędzi właściciele ci są podmiotami współodpowiedzialnymi za przetwarzanie Twoich danych, jeżeli korzystasz z Kont w Social Mediach. Mogą oni przetwarzać Twoje dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne na zasadach przez nich określonych (linki poniżej), w tym może nastąpić transfer Twoich danych osobowych do państw trzecich (nie jest to zależne od któregokolwiek Administratora):
Facebook (podmiot prowadzący: Facebook Ireland Ltd.): link oraz link
Instagram (podmiot prowadzący: Facebook Ireland Ltd.): link
LinkedIn (podmiot prowadzący: LinkedIn Ireland Unlimited Company): link
YouTube (podmiot prowadzący Google Ireland Ltd.): link
Twitter (podmiot prowadzący: Twitter, Inc.): link
Podstawą takiego transferu są stosowane przez ww. właścicieli portali społecznościowych standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Ponadto, jeżeli jesteś subskrybentem naszego Newslettera, to Twoje dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na zlecenie danego Administratora czynności zarządzania zbiorową wysyłką wiadomości Newsletter do subskrybentów, w tym również podmiotowi dostarczającemu aplikację Mailchimp. W takim wypadku twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich, zaś podstawą takiego transferu są standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz tutaj.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Każdy Administrator zapewnia, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

prawo do cofnięcia zgody – Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny, przy czym cofnięcie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

W ramach wiadomości Newsletter staramy się dostarczać jak najbardziej ciekawe i dopasowane do zainteresowań odbiorców treści. Jeśli jednak uznasz, że nie chcesz już od nas otrzymywać wiadomości Newsletter, możesz się w każdej chwili wypisać i cofnąć swoją zgodę, zgodnie z powyższym. W tym celu powinieneś kliknąć w stopce naszej wiadomości Newsletter w link „unsubscribe” / „wypisz się” bądź napisać do nas bezpośrednio na adres unsubscribe@globema.com.

prawo dostępu do danych – możliwość żądania od danego Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, np. poprzez uzyskanie potwierdzenia, czy / które Twoje dane osobowe (jakie ich kategorie) są przetwarzane przez danego Administratora, uzyskanie informacji m. in. o celu przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego okresu itp., uzyskanie kopii tych danych osobowych;

prawo do sprostowania danych – możliwość żądania od danego Administratora sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia) Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

prawo do usunięcia danych – możliwość żądania od danego Administratora (tylko w określonych sytuacjach) usunięcia Twoich danych osobowych, np. gdy Twoje dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem;

prawo do ograniczenia przetwarzania – możliwość żądania od danego Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
– kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić na okres pozwalający danemu Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania;
– dany Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, a jednocześnie są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
– wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie danego Administratora są nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;

prawo do przenoszenia danych – możliwość żądania od danego Administratora przenoszenia Twoich danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez danego Administratora umowy, której jesteś stroną, lub odbywa się na podstawie Twojej zgody oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym otrzymania kopii Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie; kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu (innego administratora), o ile jest to technicznie możliwe;

prawo do sprzeciwu – możliwość wniesienia do danego Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez danego Administratora – w związku z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez danego Administratora, jak również w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać:

 • pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na wskazane wyżej adresy
 • drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: gdpr@globema.com
 • z wykorzystaniem formularzy kontaktowych dostępnych w ramach każdego z naszych Serwisów.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

W przypadku zażądania przez Ciebie kopii Twoich danych osobowych możesz być zobowiązany do poniesienia ustawowej opłaty. Jeżeli przechowujemy jakiekolwiek Twoje dane osobowe, które są niepoprawne lub jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Twoich danych, prosimy o powiadomienie nas, aby umożliwić nam prowadzenie prawidłowych i aktualnych ewidencji.

Jak przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy?

Jeżeli aplikujesz na jakieś stanowisko do naszego zespołu, w szczególności jeśli przesyłasz danemu Administratorowi swoje CV lub inne dokumenty aplikacyjne zawierające Twoje dane osobowe, proces przetwarzania danych dany Administrator opiera nie tylko na RODO, ale także obowiązujących przepisach prawa pracy, które również zawierają wytyczne w zakresie przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dany Administrator przekazuje w procesie rekrutacji na konkretne stanowisko.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki Cookies?

Nasze Serwisy korzystają z plików cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.
Na naszych stronach stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Zakończenie

Zastrzegamy sobie prawo zmiany lub aktualizacji naszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności i jej zasad na stronach naszych Serwisów. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych wydane przez organ nadzorczy do spraw ochrony danych osobowych, ale również w związku z ewentualnymi zmianami w zakresie prowadzenia Serwisów przez danego Administratora lub procesów współpracy / obsługi Kontrahentów.

Gwarantujemy, że wszelkie zmiany naszej Polityki Prywatności, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą pozostały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przez nas przetwarzanych.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas lub zadzwoń pod numer 22 848 73 13.