Wspomaganie udziału w rynku energii elektrycznej dla operatorów OZE

4RES to system przeznaczony do wspomagania aktywnego udziału w rynku energii elektrycznej tych podmiotów, które zarządzają od strony handlowej oraz technicznej zarówno odnawialnymi, jak i konwencjonalnymi jednostkami generacji rozproszonej. Możliwość zarządzania pracą jednostek generacji rozproszonej wpisuje się w paradygmat wirtualnych elektrowni, będący elementem szeroko omawianej na świecie koncepcji inteligentnych systemów elektroenergetycznych (Smart Grid).

System 4RES składa się z trzech aplikacji współpracujących z centralną bazą danych:

  • kliencka – tworzenie i edycja danych dotyczących OZE, tworzenie grafików produkcji, prognozowanie i wizualizacja produkcji, wspomaganie tworzenia grafików sprzedaży energii;
  • serwerowa – konfiguracja źródeł danych, automatyczne wczytywanie danych;
  • mobilna – pozwala na bieżąco kontrolować aktualne prognozy i produkcję w poszczególnych elektrowniach.

Funkcjonalność

  • Prognozowanie produkcji energii z OZE;
  • Wspomaganie sprzedaży energii elektrycznej;
  • Wizualizacja prognozowanej oraz rzeczywistej produkcji energii elektrycznej;
  • Planowanie bieżącej produkcji energii;
  • Zarządzanie wyłączeniami OZE.

Dlaczego warto wybrać 4RES?

4RES jest innowacyjnym systemem bazującym na rozwiązaniach będących przedmiotem prac naukowych oraz na badaniach przemysłowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod prognostycznych, uwzględniających zarówno prognozy wielkoobszarowe, jak i lokalne pomiary warunków, system gwarantuje wysoką dokładność prognoz.

W przypadku operatorów źródeł hybrydowych istotne jest zarządzanie możliwościami produkcyjnymi poszczególnych źródeł niż w przypadku jednorodnego parku źródeł odnawialnych. Wiarygodne prognozy produkcji energii ze źródeł OZE są niezbędne do określenia technicznych możliwości realizacji danych kontraktów handlowych. Opracowane metody optymalizacji planu produkcji oraz planów remontów i prac konserwacyjnych pozwolą lepiej wykorzystać możliwości generacyjne OZE.

Projekty badawczo-rozwojowe Globemy są współfinansowane przez Unię Europejską oraz przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nasz rozwiązania dla energetyki

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google_portfolio

Google Maps

geotraxx_portfolio

GeoTraxx

Google Maps Mobile

Mobile Data Collector

Zarzadzanie pracami w terenie

Zarządzanie pracą w terenie

Zarządzanie Służebnością Przesyłu

Moduł EC.GIS

Smallworld Electric Office

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE

MGrid – zarządzanie mikrosieciami

iSKOL – monitorowanie sieci WN

GE PowerOn Advantage