Weryfikacja i naprawa danych na platformie Smallworld GIS

Data Quality Tool (DQT) to rozszerzenie platformy Smallworld GIS. DQT służy do wyszukiwania oraz dokumentowania błędów – narzędzie umożliwia weryfikację spójności  i integralności danych terenowych oraz danych na temat sieci. Moduł umożliwia użytkownikom tworzenie własnych testów, a następnie zapisuje ich wyniki (listę błędów) w bazie danych lub w pliku zewnętrznym. Narzędzie zawiera wbudowany moduł testowy dla Smallworld Physical Network Inventory (PNI) oraz ponad 50 scenariuszy testów dla tego produktu.

Funkcjonalność

 • Rozszerzenie dla Smallworld Network Inventory;
 • Wbudowany moduł testowy dla PNI zwierający scenariusze testów;
 • Intuicyjna obsługa;
 • Dokumentacja naprawionych błędów;
 • Szybkie sortowanie błędów i problemów – proste przełączanie pomiędzy scenariuszami testów;
 • Prosty interfejs i funkcjonalne API – łatwe tworzenie własnych scenariuszy;
 • Bezpieczeństwo – możliwość ograniczenia dostępu do platformy testowej.
data_quality_tool

Korzyści

 • Zapewnienie jakości danych dla Smallworld Network Inventory;
 • Mniejsze koszty utrzymania (OPEX) dzięki lepszej integralności danych;
 • Wsparcie dla procesów związanych z pozyskaniem i zarządzaniem danymi;
 • Elastyczność – możliwość tworzenia testów dostosowanych do różnych potrzeb;
 • Automatyczna lokalizacja błędów i zapewnienie informacji o błędach;
 • Efektywne narzędzie do raportowania błędów i kontroli danych.

SMALLWORLD PNI – MODUŁY I ROZSZERZENIA

Data Center Manager

Data Center Manager

moduł PNI

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

Optical Network Atlas

Moduł PNI

Physical Route Manager

Moduł PNI

Radio Network Inventory

Moduł PNI

Cable TV Design

Moduł PNI

Service Inventory

Moduł PNI i LNI

Data Quality Tool

Rozszerzenie Smallworld GIS

Network Inventory Maintenance Support