System do zarządzania zasobami energetycznymi

Opracowany przez Globemę system EL.GIS, zbudowany na platformie Smallworld, wspiera procesy biznesowe OSD w zakresie projektowania i realizacji nowych inwestycji sieciowych, a także modernizacji, planowania i prowadzenia bieżącej eksploatacji sieci oraz obsługi sytuacji awaryjnych i kryzysowych. EL.GIS pomaga także optymalizować koszty utrzymania infrastruktury sieciowej i podnosi efektywność pracy.

Modułowa budowa i możliwości integracyjne gwarantują wdrożenie systemu dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa sieciowego oraz uzyskanie maksymalnej wartości dodanej. Wdrożony system staje się bazą do zaimplementowania koncepcji inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid).

Wsparcie procesów biznesowych

 Dokumentacja sieci;

 Obsługa awarii;

 Dostarczanie usług;

 Planowanie rozbudowy sieci;

 Utrzymanie sieci;

 Kontrolowanie sieci;

 Obliczenia techniczne;

 Analizy sieciowe i biznesowe.

el.gis

Dlaczego warto wybrać EL.GIS?

  • System oparty na platformie GE Smallworld;
  • Dostosowanie do indywidualnych potrzeb – modułowa budowa i krokowa implementacja;
  • Możliwość integracji z innym i systemami (m.in. CADA oraz ERP);
  • Dostosowanie do europejskiego modelu sieci energetycznych;
  • Kompletne modelowanie sieci WN, SN i nN;
  • Wsparcie dla oprogramowania Smart Grid.

Nasze rozwiązania dla energetyki

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google_portfolio

Google Maps

geotraxx_portfolio

GeoTraxx

Google Maps Mobile

Mobile Data Collector

Zarzadzanie pracami w terenie

Zarządzanie pracą w terenie

Zarządzanie Służebnością Przesyłu

Moduł EC.GIS

Smallworld Electric Office

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE

MGrid – zarządzanie mikrosieciami

iSKOL – monitorowanie sieci WN

GE PowerOn Advantage