Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Operatorzy systemów dystrybucji energii (OSD) stają przed kilkoma wyzwaniami związanymi z przewidywanym wzrostem liczby pojazdów elektrycznych, rosnącej liczby odnawialnych źródeł energii, obecności rozproszonej generacji i kogeneracji, rosnącej liczby prosumentów, inteligentnych liczników oraz akumulacji energii. Muszą też spełniać wymogi prawne związane ze zwiększoną efektywnością energetyczną.

Globema, opierając się na doświadczeniu w tworzeniu i dostarczaniu zaawansowanych systemów informatycznych dla sektora energetycznego, opracowuje ELGrid2020. Jest to innowacyjne narzędzie informatyczne, służące do wspomagania OSD w prognozowaniu krótko- i długoterminowego zapotrzebowania i generacji energii oraz optymalizacji decyzji inwestycyjnych.

ELGrid 2020 znacznie skraca czas potrzebny do zebrania „czystych” danych o zasobach sieciowych i pozwala na zmniejszanie strat sieciowych o 9-10% w sieciach dystrybucyjnych SN i nN. Oryginalne rozwiązanie osiągnęło etap pilotażowy, jednak dalej rozwijamy jego architekturę, ulepszamy interfejs użytkownika oraz rozszerzamy możliwości prognostyczne. Celem jest zwiększenie przyjazności systemu dla użytkownika oraz jego wszechstronności. Działania oparte są na opiniach zwrotnych od potencjalnych użytkowników.

Plany rozwoju ELGrid 2020

  • Przebudowa architektury (skalowalna, PostGIS; model usługowy w chmurze)
  • Nowe przyjazne GUI (GeoPlatform)
  • Narzędzia weryfikacji danych
  • Rozbudowa funkcji obliczeniowych
  • Makrojęzyk
  • Poprawa wydajności i responsywności

Projekt współfinansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały Seal of Excellence w konkursach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020).

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 4 333 045,70 zł, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 2 166 522,86 zł.

Nasze rozwiązania dla energetyki

Lobster

Lobster

iMDC – Mobile Data Collector

iMDC – Mobile Data Collector

Sprawne raportowanie prac w terenie głosem i obrazem, z dokładnym lokalizowaniem

Topologia niskiego napięcia

Topologia niskiego napięcia

Efektywne zbieranie danych w terenie z asystentem głosowym wspomagane analizą obrazu

locdoc2

LocDoc

Przestrzenna baza dokumentów

SORAL

SORAL

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google_portfolio

Google Maps

geotask_portfolio

GeoTask

Zarządzanie Służebnością Przesyłu

Smallworld Electric Office

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE