System wspierający planowanie, budowę i zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid to system wspomagania rozwoju i optymalizacji pracy sieci energetycznych z przyłączonymi źródłami rozproszonymi, magazynami energii oraz odbiorami sterowalnymi. Narzędzie bazuje na rozwiązaniach będących przedmiotem prac naukowych oraz na doświadczeniach prototypowych wdrożeń w Polsce i za granicą. W odróżnieniu od dotąd opracowanych algorytmów pozwala on na wykorzystanie bardzo szerokiego spektrum informacji, pochodzących z systemów GIS, Billing, AMR, SCADA (w oparciu o interfejs zgodny ze standardem CIM) z uwzględnieniem obszarowych danych pogodowych.

W systemie została zastosowana najnowsza wersja bazy Oracle 11g, charakteryzująca się bardzo dużą wydajnością i bezpieczeństwem oraz wysokim współczynnikiem dostępności.

Funkcjonalność

 • Optymalizacja pracy i rozwoju sieci elektroenergetycznej:
  • optymalizacja punktów podziału sieci SN i nN;
  • optymalizacja napięć w sieci
  • optymalizacja rozwoju sieci 110kV, SN i nN (także lokalizacji źródeł i magazynów energii)
 • Wspomagania eksploatacji sieci elektroenergetycznej:
  • szacowanie obciążeń szczytowych elementów sieci rozdzielczej;
  • typowanie potencjalnych miejsc występowania NPEE (nielegalnego poboru energii elektrycznej);
 • Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w sieci;
 • Prognozowanie produkcji energii elektrycznej dla źródeł odnawialnych;
 • Wspomaganie optymalnego sterowania źródłami, zasobnikami i odbiornikami sterowalnymi energii elektroenergetycznej.
elgrid

Dlaczego warto wybrać ELGrid?

Wieloletnie doświadczenie Globemy jako dostawcy kompleksowych rozwiązań dla branży energetycznej i jej współpraca z przedstawicielami wiodących ośrodków naukowych zaowocowały powstaniem innowacyjnego systemu ElGrid. Narzędzie to jest adresowane głównie do operatorów elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych.

System został opracowywany z myślą o rozwiązaniu problemów związanych z efektywnym zarządzaniem elektroenergetycznymi sieciami rozdzielczymi, minimalizacją strat energii w tych sieciach, minimalizacją kosztów udziału w rynkach energii, planowaniem inwestycji (w tym remontów i modernizacji sieci pod kątem przyłączania nowych źródeł rozproszonych).

Opracowane algorytmy analityczne, poza wykorzystaniem klasycznych obliczeń energetycznych, takich jak rozpływy mocy oraz estymacje mocy minimalnych i szczytowych, bazują na metodach sztucznej inteligencji oraz analizach przestrzennych.

Projekty badawczo-rozwojowe Globemy są współfinansowane przez Unię Europejską oraz przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nasze rozwiązania dla energetyki

Lobster

Lobster

iMDC – Mobile Data Collector

iMDC – Mobile Data Collector

Sprawne raportowanie prac w terenie głosem i obrazem, z dokładnym lokalizowaniem

Topologia niskiego napięcia

Topologia niskiego napięcia

Efektywne zbieranie danych w terenie z asystentem głosowym wspomagane analizą obrazu

locdoc2

LocDoc

Przestrzenna baza dokumentów

SORAL

SORAL

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google_portfolio

Google Maps

geotask_portfolio

GeoTask

Zarządzanie Służebnością Przesyłu

Smallworld Electric Office

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE