Efektywna konwersja danych przestrzennych

FME Desktop jest wszechstronnym zestawem narzędzi typu Spatial ETL (Extract, Transform and Load) wykorzystywanym przez tysiące specjalistów GIS na całym świecie w celu szybkiej translacji, transformacji i integracji danych.

Szybka translacja danych przestrzennych

FME stanowi atrakcyjną alternatywę dla pisania kodu, sprawiając, że translacja danych pomiędzy wieloma formatami jest szybka i prosta. Wystarczy tylko wskazać i kliknąć, aby utworzyć graficzny model przepływu danych, który zmigruje dane do wskazanego systemu. W zależności od potrzeb można wykorzystać jedną z dwóch opcji: Universal Translator – dla prostych konwersji lub FME Workbench – dla bardziej skomplikowanych translacji.

Elastyczna transformacja danych

FME zapewnia pełną elastyczność w przekształcaniu danych do ściśle zdefiniowanego modelu. Korzystając z bogatego zestawu narzędzi do modelowania danych można precyzyjnie przekształcić model danych bez straty informacji semantycznej.

FME Desktop zawiera galerię ponad 300 efektywnych transformatorów, które oferują nieograniczone możliwości manipulowania danymi przestrzennymi.

Integracja wielu typów danych

Łączenie różnych typów danych przestrzennych i „nieprzestrzennych” nie musi być skomplikowane. FME Desktop daje możliwość zbierania różnych typów danych w pojedynczej translacji. Dzięki komponentowi FME Workbench wystarczy po prostu kliknąć i wybrać odpowiednie elementy, aby zintegrować dane w różnych formatach – pochodzące z wielu źródeł – budując w ten sposób jeden model danych.

Skuteczna dystrybucja danych przestrzennych

Zestaw narzędzi FME Desktop jest wykorzystywany w aplikacji FME Server. Każdy model przepływu danych przestrzennych utworzony przy użyciu FME Desktop może zostać opublikowany poprzez FME Server, dzięki czemu użytkownicy wewnątrz i na zewnątrz firmy mogą korzystać z transformacji danych „w locie”. FME Desktop i FME Server wspólnie zapewniają kompleksowe rozwiązanie Spatial ETL dla obszernej i wydajnej translacji, transformacji, integracji i dystrybucji danych przestrzennych.

Problem z danymi? Możemy pomóc!

Oferujemy pełen wachlarz usług związanych z wdrożeniem i użytkowaniem FME. Udzielamy pomocy w zakresie wsparcia technicznego, transferu wiedzy i szkoleń, rozwoju oprogramowania i konsultacji wdrożeniowych. Posiadamy certyfikaty FME Certified Trainer oraz FME Certified Professional potwierdzające najwyższe umiejętności w zakresie użytkowania FME. Zespół ekspertów – praktyków w użytkowaniu FME – posiada zarówno dogłębną wiedzę, jak i szerokie doświadczenie w zakresie technologii informatycznych i zarządzania danymi przestrzennymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie w pełni pomóc wykorzystać potencjał FME w konkretnych zastosowaniach.

Wprowadzenie do FME

Komplet produktów FME

FME Server

FME Desktop