Smallworld GDO (Gas Distribution Office)

Przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją gazu potrzebują kompleksowych systemów informacji przestrzennej najnowszej generacji, aby efektywnie zarządzać sieciami, redukować koszty, usprawnić obsługę klientów oraz spełniać rosnące wymagania rynku. Smallworld Gas Distribution Office (GDO) firmy GE Energy to pierwsze zintegrowane rozwiązanie, stanowiące podstawę do ewidencji całości majątku sieciowego firm gazowniczychi i zarządzania nim.

Korzyści

  • Redukcja kosztów dzięki możliwości eliminacji wąskospecjalizowanych systemów wyspowych lub zmniejszenie ilości aplikacji pośrednich;
  • Redukcja kosztów administracji systemu, dzięki utrzymywaniu danych w jednej spójnej bazie danych Smallworld;
  • Zwiększenie wydajności pracy w jednolitym, zintegrowanym środowisku GE Smallworld;
  • Zdefiniowany model danych specyficzny dla gazu może zmniejszyć czas trwania fazy projektowej poprzez eliminację wstępnej fazy definiowania bazy danych;
  • Zwrot z inwestycji może być uzyskany natychmiastowo – wbudowane aplikacje są gotowe do użycia od razu po załadowaniu danych.

Gazownictwo i ropociągi – nasze rozwiązania