Czy w codziennej pracy napotykasz podobne wyzwania?

 • Potrzebujesz aktualnej informacji o przebiegu sieci, jej stanie ruchowym, przeglądach, awariach, przyłączeniach.

 • Musisz bezpiecznie przygotować system ciepłowniczy do sezonu grzewczego.

 • Chcesz podejmować decyzje o rozwoju sieci na kompletnych i wiarygodnych informacjach o jej stanie oraz zapotrzebowaniu na ciepło.

Dodatkowo uważasz, że istniejące darmowe narzędzia są zbyt ogólne i niedostosowane do potrzeb ciepłownictwa, a zaawansowane systemy zarządzania siecią są zbyt drogie w zakupie i utrzymaniu?

Odpowiedzią na te problemy jest GeoGrid DH – rozwiązanie zaprojektowane na potrzeby przedsiębiorstw ciepłowniczych łączące GIS z narzędziami obliczeniowymi

Poznaj GeoGrid DH

GeoGrid DH to lekki GIS, czyli uniwersalny system informacji geograficznej o podstawowym zakresie funkcjonalności, stworzony z myślą o branży ciepłowniczej, w którym zamodelujesz przebieg swojej sieci ciepłowniczej i jej działanie.

Adresuje takie wyzwania jak:

 • Przygotowanie do sezonów grzewczych na bazie obliczeń hydraulicznych i cieplnych
 • Planowanie inwestycji i planowanie strategii rozwoju w oparciu o wiarygodne i aktualne dane o sieci
 • Ocenę wpływu zaplanowanych prac lub awarii na klientów i skuteczne ich informowanie
 • Zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji i eksploatacji przez minimalizację ryzyka konfliktów na sieci z infrastrukturą innych branż
 • Obniżanie kosztów utrzymania sieci i jednoczesne podnoszenie jakości dostaw ciepła
 • Spełnienie wymogów regulatora i właściciela oraz wymogów prawnych

Co zyskujesz z GeoGrid DH?

Szybki i wygodny dostęp do potrzebnych danych i informacji z poziomu mapy
Możliwość sięgania do danych z urządzeń mobilnych w terenie

Dostęp kierownictwa do przejrzystych paneli z najważniejszymi informacjami o sieci

GeoGrid DH wspiera procesy biznesowe na niemal każdym etapie rozwoju sieci

Kontrola konfiguracji sieci

Wsparcie operacji sieciowych (przełączenia)

Projekty
i koszty

Planowanie rozwoju i modernizacji

Przeglądy i oględziny
sieci

Utrzymanie sieci

Analizy
sieciowe

Przygotowanie do sezonu grzewczego

Rozliczenia, telemetria, działki

Integracje

Aktualne dane
o sieci

Zasoby sieciowe, inwentaryzacja i zarządzanie

Odkryj możliwości GeoGrid DH

GeoHeat - model danych

Model danych

Dostajesz specjalistyczny model danych sieci ciepłowniczej, wraz z topologią.

 • sieć ciepłownicza, budowle (źródła, komory), węzły cieplne, urządzenia
 • podkład bazujący na mapach OSM i mapach GeoPortalu

Wsparcie procesów biznesowych

 • Obsługa zdarzeń na węzłach: reklamacje, awarie, przełączenia sezonowe
 • Rejestracja i ocena skutków awarii/odstawień sieciowych
 • Przeglądy utrzymaniowe węzłów i komór
 • Prowadzenie ruchu – nadzór nad konfiguracją sieci
 • Obsługa służebności przesyłu
 • Nadzór nad kolizjami z inną infrastrukturą
 • Planowanie i prowadzenie inwestycji
GeoHeat - wspomaganie obsługi procesów na sieci
GeoHeat - Analiza skutków Awarii 1

Analiza skutków awarii

W GeoGrid DH masz dostęp do kompletu danych o fragmencie sieci dotkniętym awarią. Informacje obejmują m.in. zasuwy do zamknięcia, wskazanie alternatywnej możliwości zasilania, listę odciętych odbiorców czy informacje o niedostarczonej energii.

Analiza tych danych pozwoli Ci na:

 • Poznanie skutków awarii: jak duży fragment sieci został objęty awarią, co wymaga naprawy i przywracania ruchu
 • Sprawdzenie możliwości minimalizacji skutków awarii, np. przez rekonfigurację sieci.
 • Planowanie prac na sieci (odstawienia) albo symulacji awarii.

Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne są użyteczne m.in. przy rozbudowie sieci, przyłączaniu odbiorców mających wpływ na ruch w sieci – gdy trzeba zaplanować czy sprawdzić jej wydolność i prawidłowe parametry czynnika grzewczego. Wykorzystasz je także podczas przygotowań do sezonu grzewczego i sprawdzania zachowania sieci w sytuacji awaryjnej (np. przy odstawianiu fragmentu sieci).

GeoGrid DH wykonuje obliczenia hydrauliczne:

 • Dla sieci pierścieniowych i źródeł współpracujących
 • Dla określonego zestawu obciążeń (wg mocy umownych lub wg dowolnie przygotowanych obciążeń)
 • Uwzględniając pompy i reduktory sieciowe
GeoHeat - Obliczenia hydrauliczne 1
GeoHeat - Obliczenia hydrauliczne 2

Prezentacja wyników

Wyniki obliczeń: ciśnienia, przepływy, prędkości, straty ciepła, czasy dopływu – są prezentowane w tabelach, na mapie i na wykresach piezometrycznych.

Dodatkowo sygnalizowane są sytuacje krytyczne, takie jak odcinki przeciążone, zagrożenie kawitacją, fragmenty bez przepływu, trasy krytyczne.

Praca w terenie

 • Szybki i łatwy dostęp do danych o sieci dla każdego: od montera, który będzie wiedział, czego oczekiwać idąc na węzeł, do prezesa – informacje z GeoGrid DH pokazane online przydadzą się np. podczas rozmowy o rozwoju sieci z burmistrzem.
 • Wprowadzanie danych możliwe jest na miejscu w terenie i od ręki (np. od razu po wykonaniu przeglądu), dzięki czemu dysponujemy kompletnymi i wiarygodnymi danymi o sieci.
GeoHeat - mobile
GeoHeat- integracja

Integracje

GeoGrid DH umożliwia m.in.:

 • Wczytywanie danych o odbiorcach i środkach trwałych z plików CSV
 • Wczytywanie dowolnych treści z CSV lub SHP jako nowe warstwy
 • Rozbudowę rozwiązania pod własne potrzeby – poznaj GeoPerformance.

Techniczne zalety GeoGrid DH

Aktualny model sieci w zasięgu ręki

Masz dostęp do danych na każdym urządzeniu z przeglądarką, w tym na smartfoniew terenie

System w chmurze

Brak kłopotu ze sprzętem, infrastrukturą IT, utrzymaniem

Bezpieczeństwo dostępu

Edycja i przeglądanie danych dla osobnych grup uprawnionych użytkowników

Bezpieczeństwo danych

Codzienne backupy, możliwość eksportu wszystkich danych do SHP

Co zyskujesz z GeoGrid DH?

 • Pewność i sprawność działań na sieci – stały i łatwy dostęp do informacji o sieci w biurze i w terenie.

 • Wiarygodne dane o sieci i jej stanie – rejestracja zmian i wykonanych czynności w miejscu zadania.

 • Sprawniejsza obsługa awarii – dzięki szybkim analizom w systemie

 • Pewność wykonania przeglądów – dane o przeglądach i usterkach przypisane do obiektów

 • Nadzór kierownictwa nad procesem eksploatacji – wszystkie dane i statystyki pod ręką

 • Właściwe decyzje inwestycyjne i modernizacyjne w oparciu o pewne informacje

GeoHeat - korzyści

Dlaczego warto wybrać nasze rozwiązanie?

Znamy potrzeby i wyzwania branży ciepłowniczej. GeoGrid DH stworzyliśmy z myślą o mniejszych przedsiębiorstwach ciepłowniczych, które nie chcą wdrażać dużych, złożonych systemów, ale zamierzają usprawnić zarządzanie siecią ciepłowniczą i potrzebują intuicyjnej aplikacji, z której mogą z łatwością korzystać wszyscy pracownicy.

74

Z naszych rozwiązań dla ciepłownictwa korzysta już 74 miast w Polsce / Europie.

4.5

4,5 miliona odbiorców korzysta z sieci ciepłowniczej zamodelowanej w naszych systemach.

25

Od 25 lat tworzymy i wdrażamy rozwiązania geoprzestrzenne i aplikacje mapowe w przedsiębiorstwach sieciowych.

GeoGrid

GeoGrid DH jest oparty na platformie GeoGrid, rozwiązaniu do zarządzania danymi na mapach w kontekście położenia przestrzennego.

Odkryj pełnię możliwości GeoGrid

Sprawdź, jak dzięki wykorzystaniu GeoGrid DH możesz zamodelować sieci ciepłownicze i zyskać wygodny dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji o nich.