Zatrudniasz pracowników terenowych? Na pewno codziennie stajesz przed wyzwaniem efektywnego zarządzania dużą liczbą zadań i osób. GeoTaskPlanner jest usługą chmurową, która pozwoli Ci automatycznie przydzielić zadania do pracowników z uwzględnieniem optymalnej trasy, ale również kryteriów specyficznych dla Twojego biznesu, takich jak np. kompetencje i dostępność pracowników lub umówione terminy wizyt. Automatyczny przydział zadań przełoży się na lepsze planowanie i realizację zadań, obniżenie kosztów transportu i obniżenie emisji CO2.

Optymalne trasy

GeoTaskPlanner optymalizuje trasy dla pracowników mobilnych w oparciu o mapy OpenStreetMaps z uwzględnieniem ograniczeń drogowych. Opcjonalnie czas dojazdu na poszczególnych odcinkach trasy może być korygowany na podstawie danych o natężeniu ruchu z Google Maps.

Harmonogramowanie przydziału zadań

GeoTaskPlanner przydziela zadania do pracowników z uwzględnieniem:

 • lokalizacji zadań, czasu realizacji oraz ograniczeń w terminie wykonania
 • dostępności i umiejscowienia pracowników
 • kompetencji i uprawnień pracowników wymaganych do realizacji zadania

Optymalizacja dostosowana do specyfiki Twojego biznesu

W optymalizacji harmonogramowania zadań ważne jest uwzględnienie specyfiki Twojego biznesu. Oprócz podstawowych kryteriów związanych z zadaniami i pracownikami GeoTaskPlanner bierze pod uwagę dodatkowe aspekty, takie jak:

 • czas i dostępność miejsc dostaw/zadania
 • czas umówionej wizyty/spotkania z klientem
 • ładowność/pojemność pojazdu
 • trasy wielodniowe
harmonogram tras

Usługa chmurowa

GeoTask jest dostępny w chmurze, dzięki czemu:

 • możesz zbudować własne rozwiązanie do zarządzania pracownikami mobilnymi w oparciu o API GeoTaskPlannera,
 • uruchomić usługę w ciągu 24h,
 • możesz płacić wyłącznie za zlecone optymalizacje, w zależności od liczby zadań do przydziału
 • jesteś w stanie uniknąć kosztów na zaawansowaną infrastrukturę sprzętową do sprawnej realizacji dużych optymalizacji

Sprawdzona skuteczność

GeoTaskPlanner pomoże przygotować duże optymalizacje, obejmujące nawet kilka tysięcy zadań do przydziału. Wcześniej został już sprawdzony we wdrożeniach aplikacji GeoTask i GeoTraxx, systemu klasy Field Service Management, w ramach których miesięcznie przydziela ponad 100 tysięcy zadań dla ponad 1000 pracowników.

Dowiedz się więcej o aplikacji GeoTask
Dowiedz się więcej o aplikacji GeoTraxx

Dzięki zastąpieniu manualnego planowania harmonogramu zadań przydziałem automatycznym, GeoTaskPlanner przynosi korzyści takie jak:

25
obniżenie emisji CO2, przejechanych kilometrów i czasu dojazdu o 5-25%
75
skrócenie czasu ręcznego planowania harmonogramu o 30-75%
15
redukcja liczby pojazdów o 5-15%

Sprawdź, jak GeoTaskPlanner może poprawić jakości obsługi klientów i skuteczności realizacji wizyt.

ROZWIĄZANIA MAPOWE

Smart Forms

Smart Forms

Sprawne raportowanie prac w terenie głosem i obrazem, z dokładnym lokalizowaniem

automatyczne przydzielanie zadań w warunkach dużej zmienności

OPTYMALIZATOR

GeoTask Planner Portal

GeoTask Planner Portal

Automatyczne planowanie tras dostaw dla Twojego biznesu

harmonogram zadan

GeoTaskPlanner

usługa optymalizacji przydziału i harmonogramu dla zadań i tras

google_portfolio

Google Maps

geotraxx_portfolio

GeoTraxx

geotask_portfolio

GeoTask