Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

GlobIQ to nowatorska platforma informatyczna, wspierająca zbieranie danych o przestrzennie rozproszonych obiektach majątkowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do interpretacji obrazów i mowy. W ramach projektu w oparciu o platformę wytworzone zostaną 3 rozwiązania dziedzinowe do zbierania danych dla energetyki, telekomunikacji oraz służb miejskich.

Platforma będzie składać się z szeregu współpracujących komponentów softwarowych, służących do rozpoznawania obrazów i mowy, ich analizy, interpretacji, konsolidacji oraz konwersji do strukturalnej postaci cyfrowej.

Zaawansowane metody, oparte na sztucznej inteligencji, będą uzupełnione szeregiem pomocniczych technik sensorycznych, takich jak: rozpoznawanie kodów kreskowych (dwu i trzy-wymiarowych), rozpoznawanie tekstu pisanego (OCR), elektroniczny pomiar odległości czy GPS.

Dowiedz się więcej o platformie GlobIQ

Cel projektu zostanie zrealizowany w oparciu o następujące prace badawcze:

Badania przemysłowe

  • Analiza cech rozwiązania we współpracy z potencjalnymi użytkownikami
  • Opracowanie metod do interpretacji mowy w zakresie zbierania danych o majątku
  • Opracowanie metod do interpretacji obrazu w zakresie zbierania danych o majątku
  • Konsolidacja metod i narzędzi sztucznej inteligencji do zbierania danych majątkowych

Prace rozwojowe

  • Projekt uniwersalnej Platformy do inteligentnego wsparcia procesu zbierania danych majątkowych
  • Budowa i testy 3 specyficznych rozwiązań na bazie Platformy

Uwzględniając fazę przygotowawczą, projekt realizowany będzie w okresie 1.07.2017 do 31.12.2019, natomiast sama faza badawcza będzie trwała od 1.01.2018 do 31.12.2019.

W ramach projektu zostanie nawiązana współpraca z dwiema jednostkami naukowymi – Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 083 821,89 zł, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1 843 988,07 zł.