Czy te problemy brzmią znajomo?

  • Praca z dużą liczbą dokumentów papierowych lub skanów, z których dane trzeba wprowadzić do systemu komputerowego to codzienność twojej firmy?
  • Ręczne przepisywanie danych jest żmudne, męczące i łatwo o błędy?
  • Etatowi pracownicy poświęcają zbyt dużo czasu na wprowadzanie danych – ich praca jest mało efektywna?
  • Monotonność zadań skutkuje dużą rotacją pracowników zatrudnionych do wprowadzania danych, a więc wysokie koszty rekrutacji i niską wydajność pracy nowo zatrudnionych osób?

Poznaj iDoka

iDoc to rozwiązanie wykorzystujące algorytmy AI/ML do:

  • automatycznego czytania i kategoryzowania skanów dokumentów
  • oraz uzupełniania baz danych systemów firmowych odpowiednimi informacjami.
Ładowanie zeskanowanych dokumentów do systemu – przygotowanie do sczytywania i kategoryzacji danych.

Jak działa iDoc?

Ładowanie skanów (człowiek) do iDoc
Kategoryzacja dokumentu i odczytanie informacji z dokumentów (automat)

Weryfikacja odczytanych danych (człowiek + AI)

Wysłanie danych do innych systemów

iDoc zastępuje ręczne przepisywanie danych z dokumentów do bazy

Algorytm czyta informacje w dokumencie i na tej podstawie rozpoznaje jaki to dokument (kategoryzuje go). Następnie, zbiera dane z dokumentu i zapisuje je we własnej bazie danych. Ta baza danych może być następnie zintegrowana z bazami danych lub systemami firmy.

on premise

iDoc jest dostępny on premise lub w chmurze

uzupełnienie istniejącej bazy danych

Baza danych iDoc może służyć jako uzupełnienie już istniejącej bazy danych firmy lub działać jako niezależna baza danych.

Aplikacja iDoc. Panel weryfikacji danych. Można w nim w łatwy sposób sprawdzić poprawność sczytanych informacji (umieszczone w oknie po lewej) i porównać ze źródłem na podglądzie dokumentu (po prawej). Aplikacja daje też do wyboru zapasowych kandydatów dla wartości danego atrybutu i zakreśla je na kolorowo na podglądzie.

Ręczne a automatyczne wprowadzanie danych

W ciągu dnia pracy

człowiek

Człowiek jest w stanie skategoryzować (rozpoznać, z jakim dokumentem ma do czynienia) około 3100 stron.

AI1

Algorytm sztucznej inteligencji skategoryzuje w tym samym czasie powyżej 30000 stron przy dokładności minimum 96%.*

Człowiek odczyta i wprowadzi do bazy danych około 2000 atrybutów.

AI

Algorytm sztucznej inteligencji opracuje około 20 000 atrybutów przy dokładności około 85%* (czyli 10 razy więcej).

*100% dokładność zapewni osoba weryfikująca automatycznie przetworzone dane

Jakie informacje potrafi odczytać iDoc?

iDoc odczytuje z dokumentów wszystkie typy informacji, które zostały wcześniej zdefiniowane dla określonej kategorii dokumentu. Są to między innymi:

Dane adresowe (adresy pocztowe, numery działek, obrębów)

Daty i okresy obowiązywania

Inne daty wymienione w dokumencie

Szczegóły obiektów wymienionych w dokumencie
(nazwa obiektu, ilość, jego typ, powierzchnie, długości)

Dane o stronach umowy
(nazwy firm, właściciele, pełnomocnicy, notariusz, numery PESEL)

Numery identyfikujące umowy i inne (nr dok. inwestycyjnej, nr repertorium, nr księgi wieczystej, nr zlecenia)

Informacje o przedmiocie zawartej umowy (stan prawny, rodzaj umowy, powiadomienie o wygaśnięciu umowy)

Informacje o płatnościach (brutto, netto, cykliczność)

Pozostałe szczegółowe dane

Zakres odczytywanych informacji można rozszerzać o kolejne kategorie dokumentów i kolejne typy danych – zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Twojej branży czy przedsiębiorstwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat pozyskiwania informacji z dokumentów dzięki sztucznej inteligencji? Zajrzyj na naszego bloga.

Przeczytaj artykuł

Dla kogo przeznaczony jest iDoc?

Rozwiązanie iDoc jest dla Ciebie, jeśli:

W Twojej firmie codziennie wytwarzanych jest wiele stron dokumentów związanych z procesami operacyjnymi, a dane z nich są ręcznie przenoszone do różnych systemów.
Twoje przedsiębiorstwo posiada ogromne archiwa dokumentacji papierowej, z których informacje trzeba wprowadzić do systemu informatycznego.

iDoc sprawdzi się wszędzie tam, gdzie powstają duże ilości dokumentów papierowych, zawierające dane, które muszą być wprowadzone do systemów komputerowych, aby mogły być dalej przetwarzane i wykorzystywane w codziennej pracy.

Przykładami takich miejsc są:

Firmy ubezpieczeniowe

Banki

Urzędy miasta

Wydziały nieruchomości, geodezji czy księgowe firm z sektora:

Energetyki

Ciepłownictwa

Gazownictwa

Wodno-kanalizacyjnego

Telekomunikacji

Budownictwa

Reklamy

Komunikacji

Z innych branż

Nie widzisz tu swojej branży? Posiadasz bogate archiwum dokumentów papierowych i chcesz stworzyć archiwum cyfrowe? Skontaktuj się z nami.

Rozwiązanie dopasowywane do indywidualnych potrzeb

iDoc bazuje na algorytmach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (AI/ML). Algorytmy można douczać w zależności od potrzeb, dlatego rozwiązanie można dostosować do odczytywania różnego rodzaju dokumentów – właściwych dla branży czy nawet konkretnej firmy.

Przykładowe realizacje

iDoc służebność 

Odczytuje dane z dokumentacji formalno-prawnej, takiej jak:
- akty notarialne,
- umowy dzierżawy, najmu
- umowy udostępnienia

iDoc: dokumentacja techniczna

Odczytuje informacje z dokumentacji powykonawczej inwestycji i buduje model obiektów sieciowych wraz z informacjami o tych obiektach odczytanymi z dokumentacji

iDoc: zajęcie pasa drogowego

Odczytuje dokumenty dotyczące decyzji o zajęciu pasa drogowego.

Co zyskujesz z iDokiem?

5-10 razy szybsze wprowadzenie informacji z dokumentów do bazy danych

dzięki automatyzacji

Szybszy dostęp do aktualnych i szczegółowych informacji z dokumentacji

łatwe wyszukiwanie po atrybutach

Bardziej kompletne bazy danych

większa łatwość wprowadzania danych to więcej scyfryzowanych dokumentów.

Dane lepszej jakości

pozbawione błędów wynikających z pracy ludzkiej

Przyspieszenie procesów w firmie

dzięki łatwiejszemu i szybszemu dostępowi do aktualnych danych pozyskanych z dokumentów

Większa kontrola nad procesami

szybki wgląd w dokumentację pomaga lepiej kontrolować ważne terminy, wydane decyzje, itp.

Lepsze wykorzystanie potencjału pracowników

czas wcześniej przeznaczony na żmudne przepisywanie danych mogą wykorzystać na inne zadania

Niższe koszty rekrutacji i szkolenia

mniejsza rotacja pracowników na stanowisku związanym z wprowadzaniem danych

Lepsze zarządzanie czasem pracy

iDoc może przetwarzać dokumenty również poza zwykłymi godzinami pracy (np. w nocy, bez przerw)

Przekonaj się, jak iDoc ułatwi pracę w Twoim przedsiębiorstwie

Sprawdź, jak dzięki iDocowi zyskasz wygodny i szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji z dokumentacji papierowej. Wykorzystaj w pełni jej potencjał do sprawniejszego zarządzania przedsiębiorstwem i podejmowania lepszych decyzji operacyjnych i strategicznych.

Chcesz widzieć swoją dokumentację na mapie?

Jeśli w przedsiębiorstwie posiadasz dokumentację, która dotyczy obiektów w terenie, dostęp do teczek dokumentów z poziomu mapy może znacznie ułatwić pracę.
Takie możliwości daje LocDoc – rozwiązanie, które podobnie jak iDoc,  wykorzystuje AI/ML do automatycznego czytania i kategoryzowania zeskanowanych dokumentów. Na podstawie odczytanej lokalizacji rozmieszcza te dokumenty na mapie tworząc tzw. przestrzenną bazę danych.

Cyfrowy model sieci - GlobIQ

iDoc oraz LocDoc to część platformy GlobIQ do budowania i utrzymania cyfrowego modelu majątku sieciowego.

Odkryj pełnię możliwości GlobIQ