• Czy Twoi pracownicy są wyposażeni w aplikację mobilną wspierającą sprawną realizację prac w terenie?
  • Czy dane zbierane w terenie są kompletne i dobrej jakości?
  • Czy raportowanie prac w terenie zapewnia Ci szybką aktualizację systemów dziedzinowych?

Jeżeli nie, to poznaj platformę Mobile Data Collector (iMDC), która służy do budowania specjalizowanych aplikacji mobilnych dla pracowników w terenie.

Z pomocą platformy iMDC – Mobile Data Collector, razem z Tobą zbudujemy aplikację mobilną odpowiadającą Twoim indywidualnym potrzebom i zintegrujemy ją z Twoimi systemami.

iMDC przetwarza informacje głosowe oraz obrazy i pozyskuje odpowiednie dane dzięki algorytmom sztucznej inteligencji.

Aplikacje bazujące na platformie Mobile Data Collector (iMDC) umożliwiają:

Zbieranie głosowe informacji

Podyktujesz dane, które zostaną dopasowane do odpowiednich pól: tekstowych, liczbowych, daty, listy jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.

Odczyty kodów kreskowych

Aplikacja rozpozna kod kreskowy, sczyta i wpisze w odpowiednie pole – wystarczy, że korzystając z aplikacji skierujesz aparat na kod.

Automatyczne rozpoznawanie
obiektów ze zdjęć

Aplikacja rozpozna rodzaj urządzenia ze zdjęcia i podpowie dostępne modele. Wystarczy potwierdzić wybór kliknięciem lub głosowo.

Pomiary odległości i automatyczne generowanie szkiców

Aplikacja mierzy odległość do wskazanego obiektu, a dokonane pomiary automatycznie przekształca w odpowiednie szkice.

Dane wprowadzisz szybko i łatwo, dyktując je w wygodny dla siebie sposób

  • pojedynczo lub wiele w jednej wypowiedzi
  • w kolejności występowania na formularzu lub w dowolnej kolejności, poprzedzając wartość nazwą pola
  • korzystając z synonimów nazw kategorii wprowadzanych danych
  • wypowiadając jednostki lub nie
  • wprowadzając wiele wartości, jedna po drugiej, na listach wielokrotnego wyboru

Warunki nie sprzyjają głosowemu wprowadzaniu danych? Możesz wprowadzić je również tradycyjnie – za pomocą dotyku. Zaraportowane dane są szybko dostępne do wykorzystania w całej organizacji.

Zobacz, jak GlobIQ, którego część stanowi iMDC, rozpoznaje komendy głosowe:

Rozwiązania zbudowane z wykorzystaniem
iMDC

Platforma iMDC to elastyczne rozwiązanie, na bazie którego powstało wiele dedykowanych aplikacji:

Oględziny głosowe

Aplikacja do raportowania oględzin obiektów sieciowych

NIMS Awarie

Aplikacja do raportowania napraw awarii elektroenergetycznych

Topologia nN

Aplikacja do efektywnego pozyskania i utrzymania aktualności danych o sieci nN

ISP Collector

Aplikacja mobilna do inwentaryzacji central telekomunikacyjnych

Aplikacje bazujące na platformie iMDC współpracują z aplikacją GeoGrid, wchodzącą w skład platformy GlobIQ, oraz narzędziami klasy Field Service Management, np. GeoTask. Mogą również współpracować z aplikacjami i systemami, z których Ty korzystasz.

Zobacz, jak działa aplikacja NIMS Awarie!

Dlaczego warto wybrać nasze rozwiązanie?

iMDC to wsparcie dla prac realizowanych w terenie i ich efektywnego raportowania do systemów dziedzinowych.
Aktualność danych w systemach dziedzinowych przekłada się na usprawnienie procesów biznesowych.
Większa wydajność realizacji prac w terenie to oszczędność czasu i obniżenie kosztów dzięki:

łatwej obsłudze aplikacji

automatyzacji pozyskania danych ze zdjęć

narracji głosowej

eliminacji papieru z prac terenowych

Cyfrowy model sieci - GlobIQ

iMDC to część platformy GlobIQ do budowania i utrzymania cyfrowego modelu majątku sieciowego.

Odkryj pełnię możliwości GlobIQ

Sprawdź, jak wykorzystanie iMDC może usprawnić pozyskiwanie danych w terenie: