System monitorowania napowietrznych linii energetycznych

iSKOL jest systemem, który wychodzi naprzeciw potrzebom dystrybutorów energii. Jego zadaniem jest informowanie o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach oraz wsparcie w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości przesyłowych sieci.

Funkcjonalność

 • Monitorowanie i wizualizacja zwisów linii energetycznych;
 • Kontrola parametrów mechanicznych, elektrycznych i temperatury przewodów;
 • Przekazywanie informacji o aktualnych warunkach pogodowych;
 • Analiza danych historycznych;
 • Symulacja prądu krytycznego.

Korzyści

 • Stała kontrola nad stanem sieci w czasie rzeczywistym;
 • Daje szansę na szybką reakcję w sytuacji kryzysowej – natychmiastowe ostrzeżenie o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji pozwala na podjęcie działań, które zapobiegną uszkodzeniu linii;
 • W sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na energię istnieje możliwość wyznaczenia dynamicznie dopuszczalnego zakresu obciążalności;
 • Lepsze zarządzanie aktywami dzięki narzędziom do analizy danych historycznych;
 • Umożliwia pełne i bezpieczne wykorzystanie zdolności przesyłowych linii dzięki symulacji prądu krytycznego;
 • Ułatwia przygotowanie raportów dla instytucji nadzoru oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
iskol

W ostatnich latach można było zaobserwować częstsze występowanie katastrofalnych dla sieci energetycznej warunków atmosferycznych. Zimą powstawały i utrzymywały się przez dłuższy okres warunki pogodowe sprzyjające oblodzeniu linii energetycznych. Z kolei latem wysokie temperatury oraz rosnący popyt na energię były przyczyną niebezpiecznych dla sieci przeciążeń. W tych warunkach dystrybutorzy energii powinni wzmóc swoje starania w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców, szczególnie dużych aglomeracji miejskich.

Projekty badawczo-rozwojowe Globemy są współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nasze rozwiązania dla energetyki

Smart Forms

Smart Forms

Sprawne raportowanie prac w terenie głosem i obrazem, z dokładnym lokalizowaniem

prognozy produkcji energii z OZE

LOBSTER

Topologia niskiego napięcia

Topologia niskiego napięcia

Efektywne zbieranie danych w terenie z asystentem głosowym wspomagane analizą obrazu

locdoc2

LocDoc

Przestrzenna baza dokumentów

SORAL

SORAL

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google_portfolio

Google Maps

geotask_portfolio

GeoTask

Zarządzanie Służebnością Przesyłu

Smallworld Electric Office

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE