AUTOMATYCZNA SYNCHRONIZACJA Z DANYMI NMS

LNI Connector pozwala na uproszczenie procesów pozyskiwania i utrzymywania danych poprzez import oraz regularną synchronizację danych między Systemami Zarządzania Siecią lub Węzłami Sieci (NMS/EMS) a bazą danych Logical Network Inventory. LNI Connector tworzy spójny obraz sieci operatora, ładując dane z wielu systemów zarządzania i konsolidując je ze sobą — zarówno pomiędzy warstwami (SDH-DWDM, IPSDH), jak i w ramach jednej warstwy (SDH-SDH, DWDM-DWDM).

W przypadku dużych sieci szkieletowych lub dostępowych ręczne pozyskanie i utrzymanie danych opisujących warstwę logiczną w praktyce jest niemożliwe. LNI Connector jest jedynym narzędziem umożliwiającym użytkownikom Logical Network Inventory pracę z wiernym i aktualnym obrazem sieci, co jest bardzo istotne w przypadku projektowania nowych połączeń czy obsługi awarii.

FUNKCJONALNOŚĆ

  • Stworzony z myślą o utrzymywaniu aktualnych danych w bazie Logical Network Inventory;
  • Umożliwia importowanie danych sieciowych z Systemów Zarządzania Siecią (NMS/EMS);
  • Wspiera okresową, przyrostową synchronizację z danymi z NMS;
  • Wspiera zarządzanie cyklem życia obiektów warstwy logicznej — projektowanie, rekonfiguracje;
  • Automatycznie łączy dane logiczne z fizycznymi urządzeniami w bazie Physical Network.

SMALLWORLD LNI – MODUŁY I ROZSZERZENIA

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

Service Inventory

Moduł PNI i LNI

LNI-Connector

Moduł LNI