Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2010. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw.

LOBSTER to system wspierający zarządzanie energią w Lokalnych Obszarach Bilansowania z uwzględnieniem odnawialnej generacji rozproszonej, magazynów energii i infrastruktury do e-mobilności. Projekt koncentruje się na rozwiązaniu problemów związanych z rosnącym udziałem generacji rozproszonej i niestabilnych OZE, powodujących odejście od modelu energetyki z jednokierunkowym przepływem energii od wytwórcy do odbiorcy.

Uwzględniając rozwój energetyki prosumenckiej, elektromobilności i magazynów energii, projekt wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu krajowych OSP na różnego rodzaju usługi systemowe, które pozwalają bezpiecznie sterować systemem elektroenergetycznym w tym dynamicznym otoczeniu.

Jako rozwiązanie proponujemy tworzenie, głównie na sieciach OSD, kontrolowalnych Lokalnych Obszarów Bilansowania (LOB) energii w celu analizowania i przewidywania przepływów energii z uwzględnieniem lokalnej produkcji energii i lokalnego na nią zapotrzebowania. W tym celu wytworzony zostanie system informatyczny LOBSTER, który umożliwi OSD:

  • prowadzenie lokalnego bilansowania energii w punktach wymiany z siecią OSP
  • techniczną realizowalność kontraktów
  • maksymalizację produkcji z OZE
  • dostarczenie usług systemowych związanych z regulacją zapotrzebowania lub produkcji energii.

Docelowa grupa odbiorców to głównie OSD oraz klastry i spółdzielnie energetyczne w Polsce i Europie. Partnerem w projekcie jest Uniwersytet Warszawski – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 397 648,91zł, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 4 073 169,45 zł.