Wiele firm ma ogromne zasoby papierowej dokumentacji technicznej o posiadanym majątku, a dostęp do niej jest utrudniony. W dobie rewolucji cyfrowej przedsiębiorstwa te stoją przed wyzwaniem cyfryzacji zasobów dokumentacji papierowej. LocDoc automatyzuje kategoryzację skanowanych dokumentów oraz zapewnia łatwy dostęp do ich treści dla wszystkich pracowników firmy. Dzięki temu wzrasta efektywność operacyjna firmy, a proces docelowego budowania cyfrowego modelu majątku przebiega znacznie szybciej.

Jak działa LocDoc?

LocDoc to aplikacja, która automatycznie kategoryzuje różne pisma, mapy, decyzje, protokoły i podobne dokumenty, a następnie, w wyniku analizy ich treści, przypisuje im datę i lokalizację. Tworzy w ten sposób przestrzenną bazę dokumentów. Aby to wszystko zrobić w krótkim czasie, moduł kategoryzacji oparty jest na mechanizmach sztucznej inteligencji, które najpierw „uczą się” poprzez analizę próby dokumentacji, a następnie wykorzystują optymalnie dostrojony model do kategoryzacji w danym przedsiębiorstwie.

Użytkownik posługuje się intuicyjnym interfejsem, dzięki któremu może sprawnie wyszukiwać dokumenty, znaleźć je na mapie i przeglądać ich treść.

locdoc screen 1

Jak działa kategoryzacja?

Aplikacja LocDoc automatycznie analizuje i kategoryzuje dokumenty, przypisując im atrybuty takie jak:

  • Rodzaj (np. mapa powykonawcza, schemat wewnętrzny stacji, protokół odbioru przyłącza, warunki przyłączeniowe)
  • Datę (np. protokołu, orzeczenia administracyjnego, wydania warunków)
  • Lokalizację (np. adres pocztowy inwestycji, numer ewidencyjny działki)

Podział na typy dokumentów jest specyficzny dla branży lub nawet przedsiębiorstwa. Moduł Kategoryzacji w LocDoc aktualnie obsługuje 11 kategorii. Są to m.in.: warunki przyłączenia, mapy, schematy wewnętrzne, szkice polowe, tabele współrzędnych, decyzje czy protokoły. Kategorie doskonale pasują do branży energetycznej, ale można je wykorzystać w innych przedsiębiorstwach sieciowych, takich jak gazownictwo czy ciepłownictwo. Model AI/ML zawarty w module Kategoryzacji w trakcie wdrożenia może być dostosowany do potrzeb klienta.

Rola LocDoc w procesie cyfryzacji dokumentacji papierowej

kategoryzacja dokumentow

LocDoc sprawdzi się zwłaszcza w organizacjach, które:​

  • posiadają dokumentację powykonawczą, inwestycyjną lub projektową, dotyczącą swojej infrastruktury
  • posługują się dokumentacją związaną z cyklicznymi czynnościami na infrastrukturze
  • w różnych procesach biznesowych wykorzystują informację z trudno dostępnych dokumentów papierowych
  • chcą zapewnić swoim pracownikom wygodny dostęp do pełnej i aktualnej wiedzy o rozproszonym geograficznie majątku i infrastrukturze.
locdoc screen 2

LocDoc to szybki pierwszy krok do pełnej cyfryzacji i zbudowania bazy GIS.

Co zyskasz dzięki precyzyjnej kategoryzacji swojego archiwum?

Swobodny dostęp do dokumentacji dla całej firmy – usprawnienie kluczowych procesów biznesowych

Bezpieczeństwo i obniżenie kosztów tworzenia i przechowywania archiwum

Łatwość użytkowania – LocDoc jest dostępny jako usługa w chmurze

Możliwość wizualizacji na mapie dokumentów w kontekście obiektów sieciowych

Dokładność automatycznej kategoryzacji dokumentów to aż 95%, a szybkość jest nieporównywalnie razy większa od procesu ręcznego. Dowiedz się, jak przyspieszyć i obniżyć koszty przetwarzania dokumentów i co jeszcze możesz zyskać dzięki LocDoc.

ROZWIĄZANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SIECIOWYCH

Smart Forms

Smart Forms

Sprawne raportowanie prac w terenie głosem i obrazem, z dokładnym lokalizowaniem

automatyczne przydzielanie zadań w warunkach dużej zmienności

OPTYMALIZATOR

prognozy produkcji energii z OZE

LOBSTER

SymPatia

SymPatia

obliczenia hydrauliczne dla sieci ciepłowniczych i wodociągowych

GeoTask Planner Portal

GeoTask Planner Portal

Automatyczne planowanie tras dostaw dla Twojego biznesu

Topologia niskiego napięcia

Topologia niskiego napięcia

Efektywne zbieranie danych w terenie z asystentem głosowym wspomagane analizą obrazu

harmonogram zadan

GeoTaskPlanner

usługa optymalizacji przydziału i harmonogramu dla zadań i tras

locdoc2

LocDoc

Przestrzenna baza dokumentów

SORAL

SORAL

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

Optical Network Atlas

Moduł PNI

Physical Route Manager

Moduł PNI

Radio Network Inventory

Moduł PNI

Cable TV Design

Moduł PNI

Service Inventory

Moduł PNI i LNI

Data Quality Tool

Rozszerzenie Smallworld GIS

Network Inventory Maintenance Support

LNI-Connector

Moduł LNI

google_portfolio

Google Maps

geotraxx_portfolio

GeoTraxx

geotask_portfolio

GeoTask

EC.GIS – zarządzanie zasobami ciepłowniczymi

Zarządzanie Służebnością Przesyłu

Smallworld Gas Distribution Office

Smallworld Global Transmission Office

Smallworld Electric Office

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE

netstork

NetStork