Łatwy dostęp do danych logicznych

Logical Browser daje szybki dostęp do informacji na temat konfiguracji sieci logicznej, które są zgromadzonej w bazie danych Logical Network Inventory (LNI). Aplikacja umożliwia łatwy wgląd w dane przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu przyspiesza obieg informacji w firmie i wspiera procesy rozpoznania technicznego, dostarczania usługi, obsługi awarii i utrzymania sieci.

Logical Browser umożliwia przeglądanie danych logicznych w zakresie:

  • logicznej struktury sprzętu obejmującej model urządzeń dla różnych technologii transmisyjnych (IP/MPLS, SDH, PDH, ATM, FrameRelay) z odpowiadającymi im elementami fizycznymi (półki, sloty, karty, porty) z bazy danych aplikacji Physical Network Inventory;
  • przebiegów ścieżek, pierścieni, podsieci wizualizujących punkty dostępowe oraz pośrednie elementy składowe (np. łącza, ścieżki niższego rzędu itp.);
  • połączeń (ścieżki/usługi) wyższego rzędu wykorzystujących wskazane połączenie/pierścień/podsieć,
  • zasobów wykorzystywanych przez wskazane połączenie;
  • graficznych schematów sieci prezentujących połączenia między węzłami, zajętość połączeń/ścieżek oraz ich statusy operacyjne.

KORZYŚCI

  • Raporty i schematy prezentujące wykorzystanie zasobów logicznych;
  • Integracja z narzędziem Physical Browser z rodziny produktów Network Inventory Gateway;
  • Dostęp do informacji o zasobach logicznych i fizycznych we wszystkich oddziałach przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego;
  • Efektywniejsza realizacja procesów biznesowych: wstępnego rozpoznania (sprawdzenie dostępności sieci), dostarczenia usług (dane do rekonfiguracji sieci), obsługi awarii (lokalizacja awarii i analiza wpływu na usługi) oraz utrzymania sieci (dostęp do danych o wykorzystaniu zasobów sieciowych).
pni2
pni

Technologia

Logical Browser bazuje na platformie GE Network Inventory Gateway. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z narzędziem Physical Browser.

Wymagane oprogramowanie

Network Inventory Gateway 4.1.0
Logical Network Inventory 4.1.1

SMALLWORLD LNI – MODUŁY I ROZSZERZENIA

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

Service Inventory

Moduł PNI i LNI

LNI-Connector

Moduł LNI