Logical Network Inventory (LNI) stanowi (obok Physical Network Inventory) filar zintegrowanego środowiska do zarządzania siecią telekomunikacyjną OSS/Network Inventory. LNI zapewnia funkcjonalność związaną z gospodarowaniem pasmem i ewidencją łączy w sieci szerokopasmowej. Produkt pozwala także na dokumentowanie przydziałów pasma w sieci telekomunikacyjnej oraz związków pomiędzy łączami logicznymi a elementami fizycznymi.

Modelowanie sieci

Logical Network Inventory modeluje rzeczywiste składniki infrastruktury telekomunikacyjnej: usługi, fizyczne urządzenia przekazujące sygnał dla usługi, szerokość pasma, pasmo danych oraz protokół, którego używa usługa. Korzystając z zaawansowanej technologii platformy Smallworld SRP, narzędzie LNI składuje model logiczny sieci w relacyjnej bazie danych. Dzięki temu zapewniony zostaje otwarty dostęp i integracja z informacjami wymaganymi przez inne systemy OSS, działające w infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstwa.

Planowanie i projektowanie

Logical Network Inventory wspiera proces planowania i projektowania sieci – projekty tworzone są w kontekście aktualnych informacji o zasobach sieci, dzięki czemu projektanci podejmują optymalne decyzje inwestycyjne. Ponieważ aplikacja jest zbudowana na bazie systemu Physical Network Inventory (obsługującego w jednolity sposób projektowanie sieci zewnętrznych oraz elementów aktywnych), projektant ma pewność, że aktualna i planowana infrastruktura fizyczna spełnia wymagania nakładane na przewidziane usługi.

Korzyści

 • Informacja o sieci dostępna w całej firmie;
 • Wspieranie i upraszczanie procesu świadczenia usług;
 • Projektowanie sieci bezpośrednio w środowisku systemu paszportyzacji;
 • Znaczne uproszczenie dokumentowania nowo zbudowanych fragmentów sieci;
 • Lepsze wykorzystanie zasobów sieciowych – zmniejszenie kosztów nowych inwestycji;
 • Sprawniejsze usuwanie awarii.

Funkcjonalność

 • Dokumentowanie urządzeń logicznych, łączy sieciowych i usług;
 • Kompletny model połączeń w sieci z możliwością dwukierunkowego śledzenia;
 • Logiczne grupowanie urządzeń i łączy w ścieżki, pierścienie (PDH, SONET/SDH) i podsieci (ATM, FR, Virtual Private Networks);
 • Wsparcie dla nowoczesnych technologii transmisyjnych – SDH, ATM, FR, DWDM;
 • Kontrola poprawności powiązań pomiędzy wprowadzanymi elementami sieci oraz automatyczna kontrola zajętości i protekcji ścieżek według konfigurowanych reguł;
 • Zarządzanie danymi ewidencyjnymi o łączach i dostępnym paśmie;
 • Multiplexing/demultiplexing (w dowolnie zdefiniowanej hierarchii zwielokrotnienia);
 • Obsługa katalogów wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług;
 • Generowanie schematów sieci logicznej;
 • Projektowanie i dokumentowanie PVC (Permanent Virtual Circuits);
 • Tworzenie standardowych oraz doraźnych graficznych i alfanumerycznych raportów o łączach;
 • Wspomaganie dysponowania naprawami i przeglądami okresowymi;
 • Raportowanie o stanie i wykorzystaniu sieci teletransmisyjnej;
 • Szerokie możliwości konfiguracji pozwalające modelować nowopowstające technologie transmisyjne i specyficzne dla firmy reguły biznesowe bez dodatkowych nakładów na rozbudowę systemu informatycznego.

SMALLWORLD LNI – MODUŁY I ROZSZERZENIA

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

Service Inventory

Moduł PNI i LNI

LNI-Connector

Moduł LNI